Drop Down Menu
Art Brut, outsider kunst 1940/Art Brut, Outsider Art 1940
Art Brut (rå kunst) er en fransk betegnelse, der blev opfundet af den franske maler og skulptør Jean Dubuffet om kunst skabt af fanger og patienter på psykiatriske hospitaler eller ikke professionelle kunstnere. Der er tale om et udtryk som befinder sig i en slags kunstens ingenmandsland ofte kaldet psykopatologisk kunst, især om skizofrenes kunst.
Den engelske betegnelse er Outsider Art og refererer til selvlærte kunstnere, der har lidt eller ingen kontakt med andre kunstnere eller strømningerne i tiden. Billedudtrykkene kan beskrives som naive, utraditionelle, uskyldsrene, fantasitulde, excentriske, intuitive, ekstreme mentale tilstande. I mange tilfælde bliver Outsider kunstnernes arbejder først opdaget efter deres død.
Dubuffet, Jean
 
"Epokhé", 1965. Keramisk væg udført af Erik Nyholm efter Dubuffets maleri, 1977, museum jorn, Silkeborg. På græsplænen ses "14 blå sten", 1977, udført af Erik Nyholm.
"Epokhé", 1965, Ceramic wall executed by Erik Nyholm after Dubuffet's painting, 1977, museum jorn, Silkeborg, Denmark. On the lawn is "14 Blue Stones", 1977, executed by Erik Nyholm.
Dubuffet, Jean (1901-1985) foragtede den skabagtige avantgarde kunst der omgav ham, og i en slags protest besluttede han at samle på værker af ikke-kunstnere. Han mente at der i hans samling af Art Brut var værker, der havde langt større kunstneriske kvaliteter end arbejder udført af tidens etablerede kunstnere. For Dubuffet var Art Brut kunstnerne, der var befriet for den akademiske skoling, identisk med noget ægte og oprindeligt. 
Dubuffets Art Brut samling bestående af omkring 5000 værker blev i 1971 doneret til byen Lausanne i Schweiz. Samlingen kan ses på Château de Beaulieu et Musée de l'Art Brut.
Art Brut-kunstnernes værker fik stor indflydelse på Dubuffets kunst.
Udvalgte værker/Selected works
"Jægeren", 1949, Neue Nationalgalerie, Berlin/"The Hunter", 1949, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"Portræt af soldaten Lucien Geominne", 1950, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig.
"Portrait of Soldier Lucien Geominne", 1950, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Pladser og stier", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin/"Squares and Paths", 1957, Neue Nationalgalerie, Berlin.
"La Marche à Pied" (Spadsereturen), museum jorn, Silkeborg, 1961/"The Walk", 1961, museum jorn, Silkeborg, Denmark.
"Trappe VII", 1967, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Staircase VII", 1967, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Logogrif af knive", 1969, Peggy Guggenheim Samlingen, Venedig/"Logogriph of Blades", 1969, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Sladrekælling II", 1969-70, National Gallery of Art East Building, Washington/"The Gossiper II", 1969-70, National Gallery of Art East Building, Washington.
"Gruppe af fire træer", 1969-72, Manhattan Plaza, William Street, Manhattan, New York.
"Group of Four Trees", 1969-72, Manhattan Plaza, William Street, Manhattan, New York.
"Manoir d'Essor", 1969-82, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark.
"Site à l'homme assis", 1969-1984, National Gallery of Art East Building, Washington.
"Jardin d'émail" (emaljehaven), 1974, Museum Kröller-Müller, Otterlo, Holland.
"Jardin d'émail" (Enamel Garden), 1974, The Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.
Chaissac, Gaston
Chaissac, Gaston (1910-1964) var en selvlært fransk kunstner. Han voksede op i Avallon sydøst for Paris, hans forældre var fattige kræmmere. Forældrene blev skilt og moderen var alene om at opdrage ham og hans søskende. Chaissac var fattig det meste af sit liv, han havde et dårligt helbred og led af depressioner. I 1920'erne modtog han, sammen med sin søster, tegnetimer hos en lokal kunstner Mademoiselle Guignepied, der også havde givet Jean Dubuffet få undervisningstimer. Chaissac mødte Dubuffet 20 år senere. I 1931 døde moderen og søsteren giftede sig, begge dele en stor sorg for Chaissac. I 1934 rejste han til Paris, hvor han i begyndelsen arbejdede som skomager. Han boede hos sin bror, som boede i det samme hus som det tyske kunstnerpar Otto Freundlich (1878–1943) og Jeanne Kosnick-Kloss (1892–1955). Det var gennem venskabet med Freundlich at han fik interesse for at gå kunstnervejen. Freundlich introducerede ham til kunstlivet i Paris. I 1938 havde han sin første udstilling i Paris. Under et længere sanatorieophold på grund af tuberkulose (1938-39) benyttede Chaissac tiden til at øve maleri og tegning. I 1942 giftede han sig med skolelæreren Camille Guibert, de flyttede til Boulogne i Vendée ved Atlanterhavskysten, hvor hun havde fået arbejde. Fra Boulogne førte Chaissac hyppige korrespondancer med galleriejere, forfatter og kunstnere i Paris. Selv om Chaissac stræbte efter at blive optaget i de professionelle kunstners sammenslutning, måtte han sande, at han kun var værdsat som kunstner af en lille kreds af galleriejere, journalister og venner, og opnåede i sin levetid ikke bred anerkendelse. Han er blevet betegnet som en af de mest ukonventionelle, indviklede og provokerende malere i sin tid. Han demonstrerede en utrættelig eksperimenteren og anvendte fundne materialer i sin kunst.

Chaissac havde en outsiderstatus som kunstner fordi hans værker indgår i "Collection de l'art brut" i Lausanne i Schweiz, som blev etableret af vennen og kollegaen Jean Dubuffet. Chaissac brød sig ikke om forbindelsen til Art Brut, en betegnelse, der var opfundet af Dubuffet om kunst skabt af patienter på psykiatriske hospitaler og fanger. Chaissac havde helt sin egen stil.

Action painting, tachisme 1950/Action Painting, Tachism 1950
Action Painting er en maleteknik opstået i USA inden for abstrakt ekspressionisme med virkninger på andre kunstretninger som art informel og tachisme (fransk betegnelse for den europæiske form for action painting). 
Kunstnere, der benytter sig af denne form for handlingsmaleri, anvender alle hjælpemidler så som store pensler og sprøjter, eller de kaster farven ud på lærredet. Kunstværkerne kan udsættes for yderligere behandling, som kan have destruktiv karakter, idet kunstneren til slut kan trampe på dem eller cykle hen over dem (som Jackson Pollock gjorde). Skabelsesprocessen bliver en del af kunstværket og efterlader tydelige spor.

Det var den amerikanske kunstkritiker Harold Rosenberg der i 1952 opfandt udtrykket til beskrivelse af de amerikanske abstrakte ekspressionister, det blev introduceret i artiklen "The American Action Painters", udgivet i tidsskriftet ARTnews i december 1952.


Action Painting, a style of abstract painting, was an American painting technique within Abstract Expressionism with effect on art styles such as Art Informel and Tachism (the French name for European Action Painting). 
The artists painted with broad brushes and dripped, threw or sprayed the colors on the canvas to achieve a spontaneous effect. The works of art could be treated in a destructive way, the artists could stamp on, or
ride on a bicycle over the canvases, as Jackson Pollock did. The creating process became a part of the work of art and left clear tracks.
The term Action Painting was introduced by the American
art critic Harold Rosenberg in his article "The American Action Painters", ARTnews, December, 1952.

KUNSTNERE/ARTISTS
Pollock, Jackson/"Jack the Dripper"
Pollock, Jackson (1912-1956). Amerikansk maler der fra 1947 videreudviklede action painting også betegnet gestikulerende abstraktion. Malemåden havde Max Ernst eksperimenteret med, og den blev gjort populær af Pollock.

Store lærreder blev lagt på et gulv og han slyngede malingen på lærredet med malerbøtter, der var gennemhullede, og kunne bl.a. cykle hen over lærredet. Han blev også kaldt "Jack the Dripper". Pollock malede fra 1950-52 udelukkende i sort-hvidt.

Pollock, Jackson (1912-1956), "Jack the Dripper". American painter. Pollock made the style action painting aka gestural abstraction popular.
Udvalgte værker/Selected works
"Stenografisk figur", ca. 1942, MoMA, New York/"Stenographic Figure", c. 1942, MoMA, New York.
"Månekvinden", 1942/"The Moon Woman", 1942, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"To", 1943-45/"Two", 1943-45, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Retning", 1945/"Direction", 1945, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Flimrende substans", 1946/"Shimmering Substance", 1946, MoMA, New York.
"Omskæring", 1946/"Circumcision", 1946, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Fugleindsats", 1946/"Bird Effort", 1946, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Fortryllet skov", 1947/"Enchanted Forest", 1947, Peggy Guggenheim Collection, Venice.
"Nummer 1A, 1948", 1948, MoMA, New York/"Number 1A, 1948", 1948, MoMA, New York.
Kline, Franz
 
Kline, Franz (1910-1962). Amerikansk kunstner. Fra 1931-35 studerede han ved universitetet i Boston, og fra 1937-38 var han elev på Heatherley School of Art i London. Som abstrakt ekspressionistisk kunstner fik han betegnelsen "action painter" på grund af sin tilsyneladende spontane og intense malemåde uden figurative elementer.
Kline, Franz (1910-1962). American painter. From 1931-35. He studied at the University of Boston, and from 1937-38 at Heatherley School of Art in London. As abstract expressionist he was called action painter because of his seemingly spontaneous painting process without figurative elements.
Udvalgte værker/Selected works
"Chief", 1950, MoMA, Museum of Modern Art, New York.
"Uden titel", 1957, Kunsthaus Zürich/"Untitled", 1957, The Museum of Modern Art, Zurich.
Øvrige kunstnere/Other Artists
Mark Tobey - Robert Motherwell - Jean Paul Riopelle - Morris Louis - Paul Jenkins - Frank Stella.
Neodadaisme 1950/Neodadaism 1950
1950'ernes Neodadaisme er en international retning i moderne kunst inspireret af Marcel Duchamp. Den anvendte forskellige udtryksformer som assemblage (kunstneren skaber en tredimensional collage ved at sætte forskellige materialer sammen, skrotskulptur), environment (kunstværket bygges rumligt op, så beskueren kan inddrages) og happenings (kan indeholde aspekter af flere kunstarter og beskueren inddrages). Hele tiden drejer det sig om at få beskueren til at tage stilling og til at deltage.

Under indflydelse af Marcel Duchamps readymades og komponisten John Cage, der gav Rauschenberg ideen om at agere i kløften mellem kunst og liv, skabte de to unge amerikanske malere Robert Rauschenberg og Jasper Johns omkring 1954 en ny kunstnerisk retning, der var i klar opposition til den herskende abstrakte ekspressionisme.

Udvalgte værker/Selected works
Jasper Johns, "Tre flag", 1958. Whitney Museum of American Art, New York/Jasper Johns, "Three Flags", 1958. Whitney Museum of American Art, New York.
Robert Rauschenberg, "Fjeldkløft", 1959, MoMA, New York/Robert Rauschenberg,"Canyon", 1959, MoMA, New York.
Happenings 1957
Happenings er en kunstform opstået i slutningen af 1950'erne, og blev skabt i Japan og i USA, hvor Allan Kaprow (1927-2006) fandt på udtrykket happening, der handler om iscenesat eller spontan opførelse, som kan foregå uden- eller indendørs, og hvor beskueren inddrages aktivt. Indholdet kan være aspekter af alle kunstarter, teater, musik, billedkunst og film. 
Happenings dyrkes for det meste af kunstnere, som kommer fra andre kunstretninger som f.eks. pop art (Claes Thure Oldenburg).  
Happenings havde sin storhedstid i 1960'erne. Kunstnerne eksperimenterede og havde behov for at nedbryde grænserne mellem kunstarterne, fordi de mente, at det traditionelle billedes muligheder var udtømte. Kunstværket blev en proces, ikke et færdigt produkt. Kunstnerne ville have kunsten ud af museerne og gøre den til en del af tilværelsen for alle mennesker.
KUNSTNERE/ARTISTS
Evaristti, Marco
 
Evaristti, Marco (1963) dansk-chilensk kunstner. Evaristi blev international kendt, da han i 2000 på Museet Trapholt i Kolding udstillede værket "Helena", der bestod af ti blendere med vand og guldfisk svømmende rundt. Et skilt med teksten "Kunstværkerne må ikke berøres", blev ikke respekteret af alle, og der blev tændt for nogle af blenderne og to fisk blev blendet. Museets direktør blev af Dyrenes Beskyttelse anmeldt til politiet for dyremishandling, og blev frifundet i sagen. I marts 2004 farvede Evaristti et grønlandsk isbjerg rødt med hjælp fra 20 lokale beboere og 3000 l rød maling. I oktober 2006 købte Evaristti 14 originale CoBrA-værker, som han overmalede i stil med Asger Jorns såkalde "Modifikationer", hvor Jorn f.eks. tilføjede en and på et naturalistisk landskabsmaleri - Evaristti ville give CoBrA-værkerne nyt liv. I 2007 gennemførte han sit projekt med at male toppen af Mont Blanc rød med brug af farvestof der anvendes til fødevarer. Ideen var at protestere mod turismeforurening i den franske skisportsby Chamonix. Projektet kaldte han "Pink State", en stat hvor Evaristti selv er statsoverhoved. I denne utopiske stat hvor næstekærlighed og naturbevarelse er i højsædet kan der søges om statsborgerskab. Pink States logo er en lyserød elefant, der symboliserer fred og harmoni. Carlsbergs husbryggeri, Jacobsen-bryggeriet, har lanceret luksusøllen "Vintage 2" og etiketterne med en lyserød elefant er skabt af Evaristti - i alt 5 etiketter i 125 eksemplarer pr. etiket.
Klein, Yves
Klein, Yves (1926-1962). Fransk maler, han blev født i Nice, og han døde i Paris 36 år gammel af et hjerteslag kort tid efter, at han erfarede at Gualtiero Jacopetti i sin dokumentarfilm "Mondo Cane", 1962, ydmygede ham ved at fordreje hans antropometri-performance fra 1960 (omtalt nedenfor) - om det var denne film, der forårsagede hans tidlige død er uvist. Kleins forældre var kunstnere, faderen Fred var figurmaler, moderen Marie Raymond en kendt abstrakt kunstner.
I 1947 da Klein praktiserede judo, som han senere studerede i Japan, mødte han
Claude Pascal og Arman, et venskab der inspirerede ham til at begynde at male. Klein skabte monokromer, antropometrier, kosmogonier, ildmalerier, skulpturer og relieffer. Hans billedfilosofi havde sine rødder i
den græske filosof Heraklit fra Efesos (540-480 f.Kr.), i teorier om verdens skabelse, i psykoanalysen og i orientalsk og kristen mystik. Han begyndte i slutningen af 1940'erne at interessere sig for det monokrome (ensfarvede) billede. Fra 1948-52 rejste han i Italien, England, Spanien og Japan, og i 1955 bosatte han sig i Paris, hvor hans første soloudstilling blev holdt på Club des Solitaires. I 1955 indsendte han et monokromt billede til Salon des Réalités Nouvelles, en censor kontaktede ham for at få ham til at tilføje et element på det ensfarvede lærred, men det nægtede Klein og trak billedet tilbage. I 1956 blev hans monokrome billeder vist i Galerie Colette Allendy i Paris. I 1957 udstillede han 11 blå malerier i samme størrelse. I 1959 udkom et fransk frimærke med Kleins kunst, "Le timbre bleu" (et helt blåt frimærke). 1958-60 udførte han antropometrier - nøgne modeller dækket af farve og anvendt som pensel, og i Paris i 1960 lod han han tre nøgenmodeller indsmurt i farve sætte deres aftryk på et lærred mens 20 musikere spillede hans Symphonie-monotone-silence fra 1947. 1960-61 var perioden med hans kosmogonier, der var monokroner malet med et tykt farvelag og udsat for regn og blæst, der satte spor i den våde maling og ildmalerier, hvor han rettede en gasflamme mod malegrunden, der var præpareret på en bestemt måde og hældt over med vand. Yves Klein havde universets elementer i sine billeder, jord, vand, luft og ild.
Hans billeder er permanent udstillet på Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain i Nice. 
Klein, Yves (1926-1962). French painter. He was born in Nice, Southern France, and he died in Paris at the age of 36 of heart failure shortly after he himself and his paintings were humiliated in Gualtiero Jacopetti's documentary "Mondo Cane", 1962 - whether the film caused his early dead it is still all in the air. Klein's parents were artist, his father Fred was a figure painter, his mother Marie Raymond was well-known for her abstract paintings.
In 1947, when practicing judo, which he later studied in Japan, he became acquainted with Claude Pascal and
Arman, a friendship which motivated him to start painting. Klein created monochromes, antropometries, cosmogonies, fire paintings, sculptures and reliefs. His philosophy of painting had its roots in the Greek philosopher Heraclitus of Ephesus (540-480 BC), in theories of the world's creation, in the psychoanalysis and in the oriental and the Christian mysticism. In the late 1940s Klein engaged in monochrome paintings (a monochrome is a work painted in a single colour). From 1948-52 he traveled in England, Italy, Spain and Japan, and in 1955 he settled in Paris, where his first solo exhibitions was held at Club des Solitaires. In 1955 he send a monochrome for exhibition at Salon des Réalités Nouvelles, one of the censors contacted him asking him to add an element to his painting, Klein refused that request and withdraw the painting from the Salon. In 1956 his first monochromes were showed at Galerie Colette Allendy in Paris. In 1957 he exhibited 11 blue paintings, all of this series of paintings were the same size. In 1959 a monochrome stamp "Le timbre bleu" (the blue stamp) was issued in France. From 1958-60 he executed antropometries - he used naked women, smeared with colours, as brushes, and in Paris in 1960 three "brush-women" put their bodyprint on a canvas while 20 musicians performed his Symphonie-monotone-silence from 1947. From 1960-61 he created cosmogonies, monochromes with colours in a thick coat exposed to rain and windy weather, and fire paintings (a gas flame on a special proofed canvas, at last poured with water). Klein's paintings contained the four Aristotelian elements earth, water, air and fire.
His works are permanently exhibited at Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain in Nice.
Udvalgte værker/Selected works
Antropometri (ANT 100), 1960, fra den blå periode, figurerne er aftryk af mennesker/Anthropometry (ANT 100), of the Blue Period, 1960.
Rekonstruktion 2007 ved Pompidoucentret i Paris af Kleins "Sculpture Aérostatique" fra 1957, hvor han sendte 1001 blå balloner op i himlen over Paris ved åbningen af Galerie Iris Clert (lukket i 1971).
"Sculpture Aérostatique" reconstruction at the Pompidou Centre in Paris 2007. In 1957 Klein released 1001 blue balloons into the sky in Paris at the opening of Galerie Iris Clert (closed in 1971).
Øvrige kunstnere/Other Artists
Bjørn Nørgaard. Lene Adler Petersen (1944) - dansk aktionskunstner, maler, tegner og grafiker. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi 1964-66 og Akademiet i København 1968-69. Medstifter og medarbejder ved Eksskolens trykkeri 1972-78. Per Kirkeby (1938-2018) - dansk multikunstner. John Cage - Jim Dine - Joan Jonas - Allan Kaprow - Roy Lichtenstein - Robert Morris -  Claes Oldenburg -  Robert Rauschenberg - Carolee Schneeman - Robert Whitman.
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt