Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Christian 8. (1786-1848)

Regeringsperiode: 1839-48

SLÆGT:
Den oldenborgske slægt.
SØN AF:
Arveprins Frederik (Frederik 6.'s farbror) og arveprinsesse Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin.
Officielt var han søn af arveprinsen, men er antaget for at være søn af arveprins Frederiks generaladjudant Frederik Vilhelm von Blücher, der var arveprinsessens elsker.
1. HUSTRU:
BØRN:
Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Ægteskabet opløst 1810.
Frederik 7.
2. HUSTRU:
Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.
VALGSPROG:
"Gud og Fædrelandet".
GRAVSAT:
Roskilde Domkirke.
EFTERFØLGER:
Frederik 7.
 
Christian var gift med sin kusine Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, mor til den senere Frederik 7. Ægteskabet blev opløst i 1810, da Christian fik kendskab til hendes forhold til komponisten Edouard Du Puy, hvorfor prinsessen blev forvist til Horsens. I 1929 rejste hun til Rom. Christian giftede sig i 1815 med Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.
Som kronprins underskrev Christian Frederik 17. maj 1814 en norsk fri forfatning,
Eidsvoll-forfatningen (Norges grundlov) - Christian Frederik var konstitutionel konge i et selvstændigt Norge fra maj til august 1814, men vendte hjem til Danmark som kronprins, da Norge samme år gik i personalunion med Sverige. 
I Christians regeringsperiode voksede den liberale opposition mod enevælden - en af lederskikkelserne var juristen Orla Lehmann. 
Christian havde stor interesse for kunst og videnskab. Han opkøbte genstande fra det antikke Grækenland, som udgør kernen af antiksamlingen på Nationalmuseet.
Den 31. august 1841 indstiftede Christian medaljen "Ingnio et arti" (for ånd og kunst) der er blevet og bliver tildelt fremtrædende danske og udenlandske kunstnere, forfattere og videnskabsmænd. Billedkunstnere, der har modtaget medaljen er: Anna Ancher, Agnes Slott-Møller, Robert Storm P., Piet Hein, Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby.
Kongen døde af en blodforgiftning.
 
Th.: "Kong Christian VIII, 1786-1848" udført af J.V. Gertner i 1845.
 
 
 
Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerins
gravmæle i Vatikanstaten
   
  Kong Frederik 7.'s mor (og Christian 8.'s første hustru) Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1784-1840) blev født i Schwerin i Mecklenburg-Vorpommern og døde i Rom. Hun er gravsat på den tyske kirkegård i Vatikanstaten, da hun under opholdet i Italien konverterede til katolicismen.

Charlotte Frederikke boede i Horsens i 19 år først i en kort periode i
Det Lichtenbergske Palæ og senere i "Palæet" på Torvet, hvor det russiske eksilhof boede fra 1780-1807. Hun måtte forlade sin søn, da han kun var et år gammel, og blev nægtet at se ham. Da Frederik blev konge lod han sin moders gravsted udsmykke med en marmorstatue "Fredens engel", som blev udført af billedhuggeren Jens Adolf Jerichau og som vogter over marmorsarkofagen.
Inskriptionen øverst på gavlvæggen: "Orate pro anima eius" betyder: "Bed for hendes sjæl".
   
 
 
Louis August Aumont's maleri af Christian 8., 1831.
  Christian d. 8. 1831, De Danske Kongers Kronologiske Samling Rosenborg Slot.

 

  J.V. Gertner, "Kong Christian VIII, 1786-1848", 1845.
  Wilhelm Marstrand, "Kong Christian 8.", 1843, Rosenborg Slot.
  Christian d. 8., Nationalmuseet.
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu