Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Frederik 5. og Louise
DØBT
Christian (29. januar 1749 - 13. marts 1808)
HUSTRU
Caroline Mathilde af Storbritannien (22. Juli 1751 - 10. maj 1775). Skilt fra Kongen i 1772 grundet sit forhold til J.F. Struensee
BØRN
Frederik 6. og Louise Augusta af Danmark (datter af Johann Friedrich Struensee)
ELSKERINDE
Anna Cathrine Benthagen/Benthack/Benthacken kaldet Støvlet-Cathrine (1745 - 25. august 1805)
VALGSPROG
"Gloria ex amore patriae" (Fædrelands-kjærlighed være min Hæder)
DØDE
Rendsburg Slot 13. marts 1808
GRAVSAT
Roskilde Domkirke  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Frederik 6.
Christian 7., 1789, udført af Jens Juel, Rosenborg Slot.
Konge af Danmark og Norge, hans regeringsperiode var samtidig med revolutionstiden i Europa, 1789-1815. Gift med Caroline Mathilde af Storbritannien, som han blev skilt fra i 1772, da hun vedgik sit forhold til livlægen J.F. Struensee. Christian var psykisk syg, formentlig led han af skizofreni, og det var Struensee og senere geheimestatsminister Ove Høegh-Guldberg, der regerede.
Stavnsbåndet
der indførtes under Christian 6. i 1733 blev ophævet i 1788 under Christian 7.
Kongen fordrev tiden med at ture rundt i byen sammen med den prostituerede Anna Cathrine Benthagen kaldet "Støvlet-Cathrine", fordi hendes mor syede støvletter. Anna Cathrine var formentlig datter af prins Georg af Bevern.
Københavns bombardement i 1807 førte til at Kronprins Frederik og hans far Christian 7. rejste til Jylland og en tid opholdt sig på Koldinghus, hvor kongen i et anfald af hidsighed smed slottets spejle ud gennem vinduerne.
Kongen døde på Rendsburg Slot i Schleswig-Holstein.
Johann Friedrich Struensee (f. 5. august 1737, henrettet på Østre Fælled den 28. april 1772). Den tyskfødte læge og oplysningsidealist var Dronning Caroline Mathildes elsker og far til hendes datter Louise Augusta (1771-1843), som Kongen vedkendte sig faderskabet til. Christian 7. var i 1768-69 på sin store Europarejse, og med som livlæge var Struensee som på rejsen vandt Kongens sympati og tillid og efterfølgende blev hans stedfortræder, den faktiske regent, og fik tilranet sig alt for stor magt.
 

Struensees magtbegærlighed førte til et kup mod ham tilrettelagt af bl.a. Ove Høegh-Guldberg (begravet Finderup kirkegård), Enkedronning Juliane Marie (Frederik 5.'s 2. hustru) og hendes søn Arveprins Frederik, der var Kongens halvbror.

Efter et maskebal den 16. januar 1772 på HofteatretChristiansborg Slot blev Struensee og hans ven og allierede greven og hofmanden Enevold Brandt arresteret og sat i fængsel i Kastellet. Anklagen mod Brandt lød på at have pryglet Kongen. Både Struensee og Brandt blev kendt skyldige i majestætsfornærmelse. Hovedanklagen mod Struensee var magtmisbrug og forholdet til Dronningen.
 

Kongen underskrev deres dødsdom, som blev eksekveret ved halshugning den 28. april 1772 på Østre Fælled i overværelse af en stor folkemængde.
Struensee og Brandt fik først højre hånd hugget af og blev derefter halshugget, Struensees hoved blev hugget af i 3. forsøg, og slutteligt blev deres kroppe parteret og sat på hjul og stejle. Hoveder og hænder på stejle (opretstående stang) og resten flettet ind i egerne på et hjul.
Dronning Caroline Mathilde blev fængslet på Kronborg og senere landsforvist til Celle i Tyskland. Hendes to børn så hun aldrig mere. Hun døde 23 år gammel af en febersygdom.

Filmen "En Kongelig Affære", 2012, handler om affæren mellem Dronning Caroline Mathilde og Struensee.

1 Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde.
2 Christian 7., Nationalmuseet.
3 Christian 7., udført 1772 af Alexander Roslin, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
4 Danske bønder hylder Christian 7. og Kronprinsen ved Frihedsstøtten, tryk, 1844, udført af C.W. Eckersberg. Frederik 6. var Kronprinsregent fra 1784 for sin psykisk syge far.
5 Christian 7.'s elskerinde Anna Cathrine Benthagen alias Støvlet-Cathrine, ca. 1765.
6 "Portræt af Christian 7., Konge af Danmark og Norge", udført ca. 1784 af Cornelius Høyer, Philadelphia Museum of Art.
Dronning Caroline Mathilde & Kongens livlæge Struensee
Dronning Caroline Mathildes bortførelse til Kronborg 17. januar 1772, udført af F.C. Lund, 1861.
Dronning Caroline Mathilde tager på Kronborg afsked med sine børn.
Celle Slot i Niedersachsen hvortil Dronning Caroline Mathilde blev landsforvist. Portrættet af Dronningen er udført af Jens Juel i 1771.
En nøjagtig forestilling af eksekutionen som skete uden for København på stadens Østre-Fælled på greverne Struensee og Brandt, den 28 april 1772. Portrættet af Struensee er udført af Jens Juel i 1771.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt