Kontakt/Contact
© Kirsten Gress. All Rights Reserved.

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Drop Down Menu

Drop Down Menu

 
 
Christian 5. (1646-1699)

Regeringsperiode: 1670-99

SLÆGT:
Den oldenborgske slægt.
SØN AF:
Frederik 3. og Sophie Amalie.
HUSTRU:
BØRN:
Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
Frederik 4., Christian Vilhelm, Christian, Sophie Hedevig, Carl, Christiane Charlotte, Vilhelm.
ELSKERINDE:
BØRN:
Sophie Amalie Moth blev ophøjet til grevinde af Samsø.
Christiane Gyldenløve, Christian Gyldenløve, Sophie Christiane, Anna Christiane, Ulrik Christian Gyldenløve og en datter.
VALGSPROG:
"Pietate et Justitia" (Med fromhed og retfærdighed).
GRAVSAT:
Roskilde Domkirke.
EFTERFØLGER:
Frederik 4.
 
Konge af Danmark og Norge. Da Christian var arvekonge (valgkongedømmet blev afskaffet af hans far Frederik 3.), blev han ikke kronet, men salvet - se nedenfor.
I 1675 erklærede Christian Sverige krig,
Skånske krig, med det formål at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage som Frederik 3. mistede ved Roskildefreden - kongen fik støtte fra snaphanerne*, som bekrigede de svenske soldater - krigen sluttede i 1679, danskerne måtte affinde sig med fredsaftalen fra 1660 (pres fra Frankrig, som var Sveriges allierede). Rigskansler Griffenfeld var den mest magtfulde af kongens mænd, han ønskede ikke sammenstød med Frankrig, i 1676 blev hans forbindelser med franskmændene afsløret, han blev fængslet for højforræderi.
I 1671 indførtes greve- og friherrestanden, enhver der var stor jordbesidder kunne få titel af greve, mindre jordbesiddelser gav titel af friherre (senere baron).

I 1683 udstedte Christian Danske lov
, en fælles lovbog for hele Danmark.
Kongen døde efter et jagtuheld.

*Snaphaner = friskytter. Gøngehøvdingen, Svend Poulsen Gønge (1610-1679) var dansk friskyttekaptajn, leder af snaphanerne i de dansk-svenske krige i 1600-tallet.
 
Christian 5. afbildet på Rosenborgtapeterne, der handler om danske sejre i Skånske Krig (1675-79), udført af Bernt van der Eichen.
.
Bendix Grodtschilling d.æ. og d.y., 1685, "Fikserportræt af Kong Christian V af Danmark". Et portræt af Christian 5. fremkommer, når maleriet betragtes gennem
kikkerten.
 

 Klik på billederne for forstørrelse  

1 Christian 5.'s krone, de enevældige kongers krone, udstillet på Rosenborg Slot. Kronen er lukket. På de bøjler, der samler kronen ses øverst rigsæblet eller globen påsat et kors, som symboliserer, at kirken stod over kongemagten.   
Kronen blev fremstillet af guldsmed Paul Kurtz i 1671 til Christian 5., der var Danmarks anden enevældige konge. Kronen blev benyttet af de enevældige konger til og med Christian 8, da arveligt monarki med enevælde erstattes med arveligt monarki, da enevælden bliver afskaffet i 1849, og således har kronen ikke længere betydning, da salvinger ikke fandt sted efter grundlovens indførelse, hvor regenterne blev udråbt.
Når en regent dør og lægges på castrum doloris (smertens leje), hvor den lukkede kiste stilles til offentligt skue lægges kronen på kisten. Castrum doloris indførtes med enevælden som en fast bestanddel i den kongelige begravelsesceremoni, hvor også de tre Rosenborg sølvløver placeres omkring båren, som dens vogtere. Dronning Ingrids kiste stod på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke i november 2000.

Under valgkongedømmet blev der foretaget kroninger og salvinger, men med enevældens indførelse (1660) blev der kun foretaget salvinger, kroninger blev overflødige, da kongen automatisk var konge når hans forgænger døde. Kongen var kun underlagt Gud og af Gud bestemt til at regere landet.
Salvingsceremonierne foregik i Frederiksborg Slotskirke. Kongen fik sin magt direkte fra Gud, hvis stedfortræder på jord Sjællands biskop, salvede kongen på isse, bryst og hånd.
Ved salvingsceremonien anvendtes salvingstronen, dronningens trone og de 3 sølvløver samt kronregalierne. Christian 5. var den første enevoldskonge, der blev salvet (1671). Under den fire time lange ceremoni blev Kongeloven (
enevældens juridiske grundlag) af 1665 læst op.
2 "Christian 5.'s salving i Slotskirken på Frederiksborg", udført af Michael von Haven, 1671.
 
1 Christian 5.'s rytterstatue af A.C. Lamoureux, Krinsen, Kgs. Nytorv, 1688, Kongernes Lapidarium.
2 Buste af Christian 5., Kongernes Lapidarium.
3 Udsnit af Rosenborgtapeterne om danske sejre i Skånske Krig (1675-79) udført af Bernt van der Eichen for Christian 5., indviet 1692

Christian 5. ses til venstre og til højre ses overfeltmarskal Johan Adolf hertug af Pløn. Begge herrer bærer Elefantordenen. Bag Hertug Johan Adolf ses generalløjtnant Frederik Arenstorff. Til venstre for kongen ses prins Jørgen. Indtagelsen af Landskronas Kastel, august 1676.

4 Udsnit af Rosenborgtapeterne, Christian 5. ses på den sorte hest. På den hvide hest til højre ses prins Jørgen. Begge bærer Elefantordenen. Indtagelsen af Christianstad 15. august 1676. 
 
  Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
  Regenter
  PAS DE DEUX
ROYAL
  Kongelige portrætter
  Historiske krige
  Aarhus
  Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
  Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
  Bayeux tapetet
  København Copenhagen
  Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013, 2015
  Jelling
Monumenterne
  Kristne
højtider
  Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
  Hjerl Hede
Hjerl Hede
Open Air
Museum
  Søby
Brunkulsmuseum
  Neoplatonisme
  Firenze
Florence
  Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
  Siena
  Dante
Alighieri
  Guareschi &
Don Camillo
  Rom
Rome
  Vittoriale
degli Italiani
  Milano
Milan
  Padova
Padua
  Palazzo Te
  Arquà Petrarca
  Schweiz
Switzerland
  Venedig
Venice
  Glasmuseet
på Murano
  Glasmuseet
Ebeltoft
  Berlin
  Jeff Koons
  New York
  Praglia abbedi
Praglia Abbey
  Barcelona
  Colonia Güell
  Madrid
  Victor Vasarely
  Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
  Burgos  &  Pamplona
  Budapest
  Ægypten
Egypt
  Sans Souci, Potsdam
  Den danske kulturkanon
  Rosenholm Slot
Rosenholm Castle
  Kronborg Slot
Kronborg Castle
  Rafael/Raphael
  Rembrandt
  Vatikanstatens frimærker
  Prospektkort
  Leonardo da Vinci
  J.F. Willumsen
  Skagensmalerne
The Skaw Painters
  Glansbilleder
Scraps
  Michelangelo
  Dansk guldalder
Danish Golden
Age
  Den Gamle By
The Old Town, Aarhus
  Den Moderne By
The Modern
Town, Aarhus
 
Drop Down Menu