Drop Down Menu
Drop Down Menu
Drop Down Menu
SLÆGT
Den oldenborgske slægt
SØN AF
Grev Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Delmenhorst og Hedevig af Holsten
DØBT
Christian (1426 - 21. maj 1481)
HUSTRU
Dorothea af Brandenburg, (ca. 1430 - 1495), enke efter Christoffer 3.
BØRN
Olaf, Knud, Hans, Margrete, Frederik 1.
VALGSPROG
"Virtute monstrante viam" (med dyden som rettesnor)
DØDE
Københavns Slot 55 år gammel 21. maj 1481
GRAVSAT
Roskilde Domkirke, under gulvet i Helligtrekongers Kapel  -  Se kort over kongelige grave
EFTERFØLGER
Hans
Christian 1. i Rom. I baggrunden ses Peterskirken.
Da Christoffer 3. af Bayern døde barnløs blev tronen tilbudt Christian, der blev konge af Danmark fra 1448-81, konge af Norge 1449-81 og konge af Sverige 1457-64. Med Ribebrevet af 5. marts 1460 vælges den danske Kong Christian 1. af Oldenburg til hertug af Slesvig og greve af Holsten. Ribebrevet er en aftale indgået mellem det holstenske ridderskab og Kong Christian 1. Slesvig og Holsten skal forblive "ewich tosamend ungedelt" (udelt sammen til evig tid).
I 1464 indstiftede Christian Elefantordenen, og i 1479 grundlagde han Københavns Universitet.
 
Elefantordenens oprindelse er "Guds Moders Selskab", der blev indstiftet af Kong Christian 1. med pavens godkendelse. Ordenen bestod af en kæde med tårnbærende elefanter hvori der hang et billede af Den Hellige Jomfru Maria med Jesusbarnet. Med
Reformationen i 1536 ophørte Christian 1.'s orden. Mariadyrkelsen hørte den katolske kirke til, men i 1580 under Kong Frederik 2. blev ordenen genoplivet med elefanten som ordenstegn. Elefantordenens statutter blev givet af Christian 5. i 1693.
Det faktum at Den Hellige Jomfru blev erstattet med en elefant betragtedes fra katolsk side som tegn på den tiltagende ugugelighed i Norden.
 
Pave Leo 10., som sad i paveembedet fra 1513-21, havde en kæleelefant ved navn Hanno (italiensk Annone), som han fik i gave af Kong Manuel 1. af Portugal. Elefanten gik til Rom og vakte stor opsigt undervejs på sin lange vandring. I 1962 gravede nogle håndværkere i Vatikanets have i forbindelse med modernisering af ventilationssystemet og fandt nogle store knogler, som de troede var fra en dinosaur, men det viste sig, at de stammede fra pavens elefant. Martin Luther anså pavens kæledyr som endnu et udtryk for Romerkirkens udskejelser. Imidlertid blev elefanten også et protestantisk symbol i flere lande herunder i den danske Elefantorden.
 
Elefantordenens statutter blev givet af Christian 5. i 1693. I de 50 paragraffer gives detaljerede bestemmelser for ordenen, der hævdes stiftet for "utænkelige" tider siden. Elefantordenen består af en hvidemaljeret elefant, der på den ene side bærer et diamantkors og den anden side den regerende monarks monogram. På ryggen er et tårn og på nakken en morian (sort afrikaner), der holder et spyd. Elefantens dækken er blåt. På ryggen bærer elefanten et murtårn. Den tårnbærende elefant symboliserer Guds faste borg.
Valget af elefanten som ordenstegn kan skyldes at en elefant er et oldgammelt totemdyr, en hjælper, for de største krigere, en krigselefant brugt i angreb til nedtrampning af fjender. Elefanten symboliserer kyskhed, renhed, styrke, storhed, held, trofasthed, mildhed, intelligens (en elefant glemmer aldrig). I Thailand (Siam til 1939), var de siamesiske hvide elefanter højt værdsat og gav gode varsler.
Anton Christoffer Rüde, "Kong Christian I's indtog i Rom", 1779.
I januar 1474 drog Christian 1. af sted mod Rom. Den lange rejse foregik til hest, og ved påsketid nåede kongen frem og blev modtaget ved byens porte af kirkens kardinaler og Roms fornemme mænd og førtes i optog gennem Roms gader til Pave Sixtus 4.'s borg Castel Sant'Angelo (Engelsborg). Under opholdet opnåede Kongen pavens tilladelse til at oprette et universitet i København.
N.A. Abildgaard"Christian I's indtog i Rom".
1 Christian 1.'s besøg i Malpaga. På fresken, udført af Girolamo Romanino, ses gæster ved den banket som blev givet i anledning af kongens besøg i 1474 af lejetropfører Bertolomeo Colleoni på hans slot Malpaga i provinsen Bergamo i Lombardiet i Norditalien.
2 "Elefantordenens indstiftelse", af C.W. Eckersberg, 1840. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
3 Indvielse af Københavns Universitet 1. juni 1479 i Vor Frue Kirke, fotogengivelse af Wilhelm Marstrands maleri fra 1871, der hænger i Universitetets festsal.
4 Dobbeltportræt af Christian 1. og Dorothea. Portrættet er en kopi fra 1500-tallet af en nu tabt altertavle, som Dronningen lod udføre efter Christian 1.'s død, hvorfor hun bærer sørgelin. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.
5 Dronning Dorothea.
6 Christian 1. og DorotheaSct. Bendts Kirke, Ringsted.
7 Udsnit af Dronningens gobelin Yngre Middelalder.
Christian 1. var den første konge af den oldenborgske slægt. Kongen holder en lilje i sin hånd. En lilje er symbol på renhed, kyskhed og uskyld. Den hvide lilje symboliserer Jomfru Marias uskyld.
Drop Down Menu
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Jelling-
monumenterne
Digital Art

AI

Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
 
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt