Drop Down Menu
 
K Ø B E N H A V N
C O P E N H A G E N

Drop Down Menu

Fristaden Christiania
1 Portrætter af kunstneren, sangeren, DJ'en og radioværten Master Fatman/Morten Lindberg (1965-2019) og nationalskjalden Kim Larsen (1945-2018) på et plankeværk ind mod Christiania.
2 Indgangen til Christiania.
3 Kort over Christiania.
Maj, 2023
Fristaden Christiania - den lille verden med konsensusdemokrati
Den bilfri noget kaotisk udseende fristad med de gamle militærbygninger, fantasifulde selvbyggerhuse, farverige udsmykninger (graffitimalerier, Street Art og andre kunstneriske udtryk), er med tiden er blevet romantiseret. Staden havde en uskøn begyndelse, hvor brugerne lod hånt om medborgerne, der dog kunne bruges til at finansiere det alternative samfund, som de ikke selv havde midler til. Hvad var det for en tid, hvad var det for mennesker, der ville realisere en drøm på bekostning af andre. Var det bare naive forkælede unge hvis behov for løsrivelse og frigørelse fra det eksisterende samfund kunne virkeliggøres uden skrupler ved den velkendte morale om at tage fra de rige (hvem det så var) og give til de fattige besættere og nybyggere. Hvem ved?
Det er svært at forstå forherligelsen af Christiania, der sover Tornerosesøvn mens Pusher Street har kronede dage. Der er en vis tristesse over Fristaden i al dens kulørthed.

Fristaden Christiania er beliggende på Christianshavn på øen Amager, Københavns Kommune.
Christiania, den tidligere Bådsmandsstræde Kaserne, blev etableret i 1971 og fik navnet Fristaden Christiania af de grupper af mennesker (slumstormere, hippier, narkomaner, hjemløse m.fl.), der besatte stedet og indrettede sig i områdets bygninger. Christianias fødselsdag er besættelsesdagen den 26. september 1971. Fristaden har sit eget flag (gule cirkler på rød baggrund. Cirklerne er
hentet fra prikkerne over i'erne i navnet Christiania).

Kasernearealet tilhørte Forsvarsministeriet, og der var således tale om ulovlig indtrængen, men rydning af Christiania, som gennem årene har været et ønske fra store dele af det omgivende samfund, blev aldrig til noget. Besættelsen af området var klart en provokation for menigmand, der blev bidragyder til det utopia, der var hippiernes og andre drømmeres.
I 1972 blev Christiania et socialt eksperiment efter aftale med regeringen. Kravet var at kasernens beboere betalte for forbrug og overholdt landets love.

Ifølge en sympatisk, engageret og begejstret rundviser fra Christianias rundvisergruppe har christianitterne nærmest opfundet både krudtet og den dybe tallerken.
Den lille isolerede verden, det lille landsbysamfund har genopdaget og praktiserer ifølge dem selv en 1700-tals dansk adfærdsform - at komme hinanden ved. Eksempelvis at kalde hinanden ikke ved for- og efternavne, men ved navne, der for de indviede karakteriserer personen. Det eksisterer alle steder og har altid gjort det, der er således ikke tale om en genopdagelse. Man hjælper hinanden med diverse praktiske ting og man hilser på dem der går eller cykler forbi på en Christianiacykel. Der er fra rundviserens side en stolthed over stadens "komme-hinanden-ved" praksis, men ligeså naivt eller uvidende er det at tro at denne praksis er særegen for Christiania.

En rundvisning i staden vækker erindringen om den øbo, der kunne berette, at vedkommende aldrig havde været "af øen" - den isolation og det fravær fra det omgivende samfund, det er hvad der kan opleves i Fristaden. Det er på sin vis rørende men rejser spørgsmålet, om christianitter overhovedet har nogen viden om eller erfaring med det omgivende samfund og de forskellige egnes særpræg? Eller har de bare rejst udenfor Danmark til fjerne steder og hentet inspiration og genopfundet det allerede eksisterende danske.
Rundviseren kunne i øvrigt fortælle, at det fortrinsvis er kvinder, der styrer Christiania, fordi de kan og orker at deltage i de timelange konsensusmøder. De lesbiske fordi de ikke har børn at passe, og de ikke-lesbiske fordi de har "bløde" mænd, der passer børnene.

Det alternative samfund har gennem tiden fået opbakning og støtte fra kendte eller kendisser tilhørende især den politiske venstrefløj, og som er optaget af det alternative og den romantik, som de måske har en forestilling om er levendegjort i Fristaden med den berømte/berygtede Pusher Street (i 2011 omdøbt til Green Light District af hampepartiet, der står for legalisering af det ulovlige rusmiddel cannabis).
Christiania er andet og mere end Pusher Street med organiseret hashhandel styret af bl.a. rockere og bandemedlemmer - i stadens spæde start var hashsælgerne anarkistiske hippier. Og mere end et fristed for gamle kollektivister eller ekshippier og deres efterkommere. Christiania er en populær turistattraktion, en slags levende frilandsmuseum. Kulturlivet byder på både gængse og anderledes tilbud og juleløse kan fejre højtiden i Fristaden. Christiania er både en tidslomme og det modsatte.
Christianias styreform er konsensusdemokrati, dvs. samtaler om en problemstilling, der kan føre til en beslutning såfremt alle er enige (den/de uenige kan acceptere en beslutning, og således kan et forslag realiseres). Konsensusdemokrati kan være en alenlang resultatløs proces. Afstemninger (flertalsbeslutninger) er ikke eksisterende.
Konsensusdemokratiets bagside har vist sig i forbindelse med christianitternes opgør med den ulovlige handel og kriminalitet i Fristadens hashgade. I 2021 blev en ung christianit skuddræbt i gaden, og det medførte erklæringen "Nok er nok" i nyhedsbrevet "Ugespejlet". Erklæringen var kun underskrevet af o. 100 af Fristadens o. 850 beboere.
På et fællesmøde kunne der ikke opnås enighed omkring Pusher Streets fremtid, da personer med tilknytning til hashgaden ikke kunne tilslutte sig en fælles udtalelse herom. Således kunne alt fortsætte som hidtil. Hvordan kan det lade sig gøre, at gadens narkohandlere har frit spillerum i Fristaden? Det er dybt uforståeligt at der i dette tilsyneladende fredelige landsbysamfund med de tilsyneladende politisk korrekte værdier kan eksistere ulovligheder overhovedet - imidlertid er det muligt med en styreform, der hylder "mindretalsdikatur". Er det frygt eller fordele, der gør, at der ikke kommer et oprør der er til at få øje på fra christianitterne mod Pusher Street?
Bevar Christiania" er stadens slogan er det underforstået "alt inklusiv"?
I 1989 blev Christiania lovliggjort ved "Lov om anvendelse af Christianiaområdet" - loven blev ophævet i 2013. I 2011 underskrev staten en aftale med Christiania om at området skulle overdrages til en ny fond, Fonden Fristaden Christiania, der kunne købe de bygninger og arealer, som var ejet af staten, og leje de bygninger og arealer, som staten ikke kunne sælge. Fonden kunne således købe dele af Christiania fri af staten og salg af folkeaktier skulle bidrage hertil - aktierne var ikke værdipapirer, men ren donation, og aktiesalget blev alene, trods en god begyndelse, til et beskedent bidrag set i forhold til købesummen, og resultatet kunne blive at skatteyderne måtte betale regningen for afbetalingen af Christianias realkreditlån fordi staten havde givet Fristaden garanti for hovedparten af deres lån.
Fra 2012 har Fonden Fristaden Christiania officielt ejet området.
I 2022 sagde Christianitterne ja til regeringens udspil om, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter (1/3 af det nuværende boligareal) almene boliger i Fristaden frem mod 2031. Aftalen er en tillægsaftale til aftalen fra 2011.
Bygninger mv.
Den Grå Hal, koncertsal, teater mv. Loppen, spillested. Gallopperiet, Stadens museum for kunst.
Bøssehuset, kulturhus for bøsser, lesbiske og transpersoner. Karlsvognen, huset hvor en gruppe bøsser rykkede ind i 1973, hvor BBF (Bøssernes Befrielsesfront, dannet 1971) fik lokaler. Bananhuset, bananformet hus. På førstesalen herberg for navere. Stjerneskibet, Grønlændernes hus i Pusher Street. Tinghuset, bygning tæt på Pusher Street. Stupa, buddhisttempel.
Månefiskeren, Café. Morgenstedet, veganerrestaurant. Noma, skandinavisk restaurant. Woodstock, værtshus på Pusher Street.
Christianias 15 områder:
Mælkebøtten
. Mælkevejen
. Tinghuset. Løvehuset (et hus og et område). Fredens Ark (største beboelsesejendom og et område). Blå Karamel. Bjørnekloen. Psyak (PSYkedelisk AKtion). Nord- Syd- og Midtdyssen. Nord- og Sydområdet. Loppeområdet. Fabriksområdet.
Københavns Gamle Henrettelsesplads eller henrettelsesskuret/skydeskuret, anvendt til fuldbyrdelse af dødsdommene i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen. Skurets betongulv kan stadig ses.
Jesuskirken  -  Brygger Carl Jacobsens kirke i Valby
1-3 Jesuskirken på Valby Bakke, opført 1885-91 i historicistisk stil (e. sydeuropæisk kirkebyggeri), tegnet af Vilhelm Dahlerup for brygger Carl Jacobsen (1842-1914).
Carl og hans hustru Ottilia, fire børn, der døde som små, Carls forældre J.C. Jacobsen og hans hustru Laura er gravsat i kirkens krypt under højkoret.
Kirken har to orgler: Orglet fra 1890 af den franske orgelbygger Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899), og orglet fra 1993 udført af Jensen & Thomsen Orgelbyggeri.
I "Olsen-Banden ser rødt" bliver Børge og Fie gift i kirken.
3 Kristus på korset i rotunden foran kirken, udført af Jens Adolf Jerichau (1816-1883). Originalmodellen fra 1853 er på Glyptoteket.
4 "Trold, der vejrer kristenblod", 1896, udført af Niels Hansen Jacobsen, placeret overfor krucifikset af Kristus i rotunden. Brygger Carl Jacobsen erhvervede skulpturen i 1903. Den symboliserer verdens ondskab, og dens placering tæt ved krucifikset var en provokation for nogle. I 1920 blev trolden flyttet til Glyptotekets have, og i 2002 blev en kopi, den nuværende trold, opstillet ved kirken.
1-3 Kampanilen, det fritstående klokketårn, stod færdigt i 1895. På kampanilen ses svastika (hagekors), der er et gammel universelt lykkebringende symbol. Hagekorset skaber associationer til Hitler-Tyskland. Korset sås på "Lys Skattefri Carlsberg" i perioden 1902-19 - etiketten var udført af Thorvald Bindesbøll. På kampanilen ses bogstavet "A" for Alf (1880-1890), der var Carl og Ottilia Jacobsens ældste søn, der døde 9 år gammel af Skarlagensfeber. Kampanilen betegnes også "Alftårnet".
4 Alf Jacobsen afbildet på Dipylontårnet (dobbeltporten) på Carlsberg.
1 Jesus, den gode hyrde. "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene", Johannesevangeliet 10,11. Lammet er symbolet på Guds Lam (Agnus Dei = Kristus), der døde for menneskets synder. 
I kunsten ses Johannes Døberen med lammet og iført kamelhårskappe, han er den første, der betegner Jesus som Guds lam, anerkender Jesus som Guds søn.
Carlsberg Byen
Højhuset Pasteurs Tårn og Kridttårnet.
Carlsberg Byen, der grænser op til Valby og Frederiksberg, er et nyt bykvarter på den gamle bryggerigrund.
Der er ni tårne i Carlsberg Byen. Højhusene kaldes tårne, hvilket er inspireret af "San Gimignano dalle belle torri", den italienske by San Gimignano med de smukke tårne.
Tårnene er: Bohrs Tårn (e. den danske fysiker Niels Bohr, der fra 1931-62 boede i æresboligen, det nuværende Carlsberg Akademi). Tårnet blev indviet 2017 og i 2019 nomineret til den grimmeste bygning i København. Tuxens Tårn (e. Skagensmaleren Laurits Tuxen, ven af brygger Carl Jacobsen). Grønlunds Tårn (e. Christian Grønlund, botaniker og bestyrer for Ny Carlsbergs laboratorium for gærundersøgelser). Carls Tårn (e. brygger Carl Jacobsen). Pasteurs Tårn (e. Louis Pasteur, fransk kemiker og mikrobiolog som J.C. Jacobsen var en stor beundrer af). Høffdings Tårn (e. Harald Høffding, professor i filosofi og den første beboer i Carlsbergs æresbolig). Vogelius Tårn (e. August Vogelius, farmaceut og inspektør på Gamle Carlsberg fra 1852-56, etablerede i 1860 Bryggeriet på Rahbeks Allé. Vogelius var slægtning til J.C. Jacobsens hustru Laura. Dahlerups Tårn (e. arkitekten Vilhelm Dahlerup). Beckmanns Tårn (e. murermester S.P. Beckmann, der opførte Den Snoede Skorsten på Carlsberg).
Brygger, politiker og mæcen Jacob Christian Jacobsen (1811-1887), kaldet I.C./J.C., var gift med Laura Holst (1819-1911). Deres førstefødte søn Carl døde 10 dage gammel, og deres anden søn blev opkaldt efter sin afdøde bror. J.C. voksede op i faderen Christian Jacobsens bryggergård i Brolæggerstræde og overtog driften efter faderens bortgang i 1835.
I 1847 grundlagde J.C.
"Gamle Carlsberg", og der blev brygget øl på Carlsberg i Valby til 2008, hvor ølproduktionen flyttedes til Fredericia.
Bryggeriet Carlsberg i Valby er navngivet efter sønnen Carl og placeringen på Valby Bakke (berg = ty. bjerg). Carlsberg Laboratorium blev oprettet i 1875 med det formål at sikre kvaliteten og begribe øllets kemi, og det var mikrobiolog og laboratorieforstander på Carlsberg Emil Christian Hansen der rendyrkede gærtypen Saccharomyces carlsbergensis (undergær), der anvendes til pilsnerbrygning i hele verden.
J.C. formulerede "Carlsbergs Gyldne ord", som står at læse på Dipylontårnet -
ordene er fra J.C. Jacobsens testamente. På grund af konflikter med sønnen Carl testamenterede J.C. Carlsberg til Carlsbergfondet.
Som kunstmæcen finansierede J.C. bl.a. Frederiksborgmuseet i Hillerød.
Brygger, kunstsamler og mæcen Carl Jacobsen (1842-1914), søn af J.C. Jacobsen. Han blev i 1874 gift med Otillia Marie Stegmann (1854-1903). De fik otte børn, fire døde tidligt og er gravsat i Jesuskirken, hvis klokker er opkaldt efter dem, og kirkens kampanile er tilegnet Alf Jacobsen. Tre år efter Otillias død giftede Carl sig med Laura, ægteskabet var ikke lykkeligt og de blev skilt efter to år.
Carl foretog flere Europarejser (Italien, Tyskland, Schweiz, Frankrig) samt en fireårig uddannelsesrejse til ledende udenlandske bryggerier i perioden 1862-70. I 1871 lejede Carl sig ind på Anneksbryggeriet, som hans far havde opført på Carlsberggrunden. Far og søn blev konkurrenter.
I 1882 åbnede Carl det nye bryggeri
Ny Carlsberg". J.C. og Carl så forskelligt på øllets lagring. Den store efterspørgsel på øl fik Carl til at forkorte lagringstiden, hvilket var stik imod hans fars mening om lagringstid. Forholdet mellem far og søn var anspændt. I 1906 blev de to Carlsbergbryggerier slået sammen.
Tv-serien "Bryggeren", 1996-97, handler om to generationers kamp mod hinanden - Carlsbergs stifter J.C. Jacobsen og sønnen Carl. Serien i 12 afsnit er instrueret af Kaspar Rostrup og baseret på historikeren Kristof Glamanns bog "Bryggeren J.C. Jacobsen på Carlsberg", Gyldendal, 1983.
I 1882 grundlagde Carl i Valby Ny Carlsberg Glyptotek til sin kunstsamling, og den blev senere gjort tilgængelig for offentligheden. I 1897 indviedes Ny Carlsberg Glyptotek på Dantes Plads, hvortil Carl har skænket sin kunstsamling. I 1897 oprettede Carl Albertinalegatet (navngivet efter Bertel Thorvaldsen). Legatets formål var at rejse skulpturer og statuer i København. For Ny Carlsberg Legater, stiftet af Carl i 1883, blev bl.a. opført Kunstindustrimuseet (i dag Designmuseum Danmark) og Jesuskirken.
Monumentet for søhelten Ivar Huitfeldt, 1886, Langelinie, blev hovedsageligt finansieret af Carl Jacobsen, og han betalte for spiret på Sankt Nikolaj Kirke, 1909, og for tilblivelsen og opstillingen af "Den lille havfrue", 1913.
Indgangen til Gamle Carlsberg med Kridttårnet og Stjerneporten tegnet af P.C. Bønecke i 1883.
Kridttårnet/Fyrtårnet
, portvagtbygning, i historicistisk stil bærer J.C. Jacobsens motto "Arbeide og Nøisomhed". Tårnet var forsynet med elektrisk lys og højt placeret på Valby bakke og anvendtes som fyrtårn.
Stjerneportens støbejernsbue med navnet "Gamle Carlsberg" er kronet af bryggeriets symbol en tolvtakket stjerne. Stjernelogoet sås på øletiketterne. På portbuen står årstallene "1847" og "1883" for henholdsvis bryggeriets grundlæggelsesår og året for portens opførelse.
Elefantporten/Elefanttårnet, 1900-01, tegnet af Vilhelm Dahlerup. De fire elefanter der bærer tårnet, er udført af H.P. Pedersen-Dan. Elefanterne, som Carl Jacobsen fik idéen til, er inspireret af Berninis elefantobelisk i Rom, og navngivet efter og symboliserer Carl og Ottilias fire overlevende børn. I tårnets loggia ses en dobbeltbuste af Ottilia og Carl Jacobsen udført 1904 af Ludvig Brandstrup.
Den latinske tekst over portåbningen "Laboremus pro patria" betyder "Lad os arbejde for fædrelandet".
Dipylontårnet (Dobbeltporten), 1892, tegnet af Vilhelm Dahlerup, er indgangen til Ny Carslberg. På portsiden set fra Vesterbro står "Ny Carlsberg", øverst ses et ur og herover en klokke omgivet af "Klokkeslagerne" udført af billedhuggeren Stephan Sinding. På portens inderside ses en indramning med en inskription, der betegnes "Carlsbergs Gyldne ord", som er fra J.C. Jacobsens testamente. Ordene lyder: "Ved Bryggeriets Drift skal det være det stadige Formaal uden Hensyn til den øieblikkelige Fordel at udvikle Fabrikationen til den størst mulige Fuldkommenhed saaledes at dette Bryggeri og dets Produkter altid kunne staa som et Mønster og ved deres Exempel virke til at Ølbryggeriet her i Landet holdes paa et høit og hæderligt Standpunkt". Over inskriptionen ses et persongalleri: Arkitekten Vilhelm Dahlerup. Laboratoriets bestyrer Chr. Grønlund. Professor R. Hesberg. Ottilia Jacobsen, Carl Jacobsen og sønnen Alf Jacobsen. Overinspektør V. Henningsen. En bryggeriarbejder. Murermester S.P. Beckmann.
Den Snoede Skorsten.
Carl Jacobsens villa. Opført 1892, tegnet af Hack Kampmann.
Hotel Ottilia, 2019, ombygget af arkitektfirmaet Arkitema, og opkaldt efter brygger Carl Jacobsens hustru Ottilia. Tidligere rummede bygningen Lagerkælder 3 ("kælder" beliggende over jorden, hvor øllet var lagret i store vandretliggende tanke. Tidligere lagredes øl i kældre), opført 1969, tegnet af Svenn Eske Kristensen, og Maltmagasinet, opført 1881.
På facaden mod Pasteursvej ses runde felter dekoreret med bladguld. På bygningens bagside mod Bryggerens plads er der i lagerkælderens runde felter nu runde vinduespartier. Felterne på bygningens for- og bagside korresponderer med hinanden.
Felterne på facaden, der skal ligne bunden af en ølflaske, har efter sigende været en bekostelig affære, prisen for et enkelt bladguldbelagt felt skulle svare til prisen på en folkevogn og har derfor givet bygningen tilnavnet "folkevognsbygningen".
Fotografi af Ottilia Jacobsen,
Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
1-4 Carlsberg Bryggerierne i Valby, mens det stadig var bryggeri.
3 Carlsberg Museum, 1882-95, tegnet af Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann.
4 Porttårnet, 1905, tegnet af Hack Kampmann.
5-7 Tuborgflasken på Strandvejen i Hellerup opført i forbindelse med Den nordiske industri-, landbrugs - og kunstudstilling i 1888. I Tivoli stod flasken, der er et udsigtstårn med elevator (nu trapper). Flasken var dækket med lærred (nu glasfiber).
Bjarke Ingels prisbelønnede trilogi i Ørestad
VM Husene Ørestad, Amager, opført 2004-05. Lejlighedsejendommene er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG), Julien de Smedt (JDS Architects) og Plot. M-huset stod færdigt i 2004 og V-huset med de trekantede altaner i 2005. Husenes navn refererer til deres form set oppefra dvs. bogstaverne V og M.
Bjerget
Ørestad, Amager, opført 2008. Lejlighedsejendom tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Lejlighederne er bygget over et parkeringshus i flere etager. Bygningen skal illudere huse på en bjergside.
8TALLET
Ørestad, Amager, opført 2010. Tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Bygningen er Københavns største bolig- og erhvervsejendom. Dens navn refererer til formen set oppefra.
Gavlgalleri i Nordvest
Refshaleøen
hvor skibsværftet B&W (Burmeister og Wain) var beliggende fra 1872-1996.
Jernbanebyen
(godsbaneterrænet) i det centrale København (omgivet af Vasbygade, Ingerslevsgade og Enghavevej) er en kommende selvstændig bydel i København.
Den gule by i Jernbanebyen opført 1909 til ansatte ved DSB.
Studieboliger i CPH Village i Jernbanebyen
Amager Bakke/
CopenHill

opført
2019. Tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Forbrændingsanstalt og skibakke.
Københavns Universitet Søndre Campus, Amager
Universitetstorvet, Karen Blixens Plads, blev indviet i 2019. Karakteristisk for pladsen er tre bakker, beskrevet som hobbithuler, og under dem er cykelparkering.
Bella Sky
AC Hotels Marriott ved Bella Center i Ørestad på Amager
, 1986, tegnet af arkitektfirmaet 3XN.
Kaktustårnene
Kalvebod Brygge, tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Ungdomsboliger.
1 "Kærlighedsøen", 2010, udført af Bjørn Nørgaard lyser op på det øde Amager Fælled og er tænkt som et frirum fra byens støj. En bro fører over vandet til den cirkelrunde "tretrins" ø med to kanaler og et centralt vandbassin hvori er placeret en søjle med 12 kvindetorsoer i relief (torsoerne kan ses for- og bagfra på to af søjles sider) - ni af modellerne til torsoerne er kvinder fra Værestedet Klemmen i Køge. Søjlen er omgivet af fire åbne pavilloner med glasmosaiktage.
2 "Tumlinger på livets vej", 2014, udført af Bjørn Nørgaard. PFAs hovedsæde, Nordhavn.
Grundtvigskirken
Tivoli
Christiansborg
Kongernes Lapidarium
"The Standard", 1937, med tilnavnet "Penalhuset", Inderhavnen, opført som Gammelholms Toldkammer, tegnet af arkitekten Kristoffer Nyrop Varming, der er fætter til Martin Nyrop, der har tegnet Københavns Rådhus. I dag huser bygningen restauranter.
Michelangelos "David", 1503, Langelinie. Kopien i bronze er skænket til byen København af mæcen og brygger Carl Jacobsen i 1896.
Mærsks hovedkvarter på Esplanaden og patruljefartøjet HDMS Rota, P525.
Nordre Toldbod med de kongelige pavilloner og Kongetrappen. Det er fra Toldboden H.M. Dronningen stiger ombord på Dannebrog. Bertel Thorvaldsen blev modtaget ved Nordre Toldbod ved sin hjemkomst fra Rom i 1838. Bygningen huser "Udviklingsselskabet By & Havn I/S".
Christiansholm (navngivet e. Christian 6.) er en kunstig skabt ø i Københavns Inderhavn, der er mest kendt som Papirøen fordi der på øen blev oplagret papir til avisproduktion. Øen er først blevet frit tilgængelig for få år siden, da den hidtil havde været et lukket område og bl.a. statens og søværnets ejendom og har huset et skibsværft, et krigshospital, en oplagringsplads for kanoner, et kuldepot og papirlageret. Papirøen er under udvikling til et nyt bykvarter.
Copenhagen International School (CIS), Nordhavn.
Portland Towers og PFA's kontorbyggeri Spidsen, Nordhavn.
Oslofærgen, M/S Pearl Seaways, Amerikakaj på Dampfærgevej, Østerbro.
Svanemølleværket, kraftvarmeværk, indviet 1953, Svanemølle Bugt, Nordhavn.
Georg Jensen A/S, hovedsæde, tidligere kongelig porcelænsfabrik, Frederiksberg. Boligområdet på de tidligere fabriksarealer hedder "Porcelænshaven".
"Trafiktårnet Øst" kaldet "Køkkenrullen", opført 2017, baneterrænet v. Hovedbanegården. Fra tårnet styres og overvåges togtrafikken i Østdanmark af Banedanmark, og vejtrafikken af Vejdirektoratet. Det tilsvarende, men halvt så høje, "Trafiktårnet Vest" i Fredericia kaldes lokumsrullen.
Tivoli Hotel & Congress Center, Vesterbro. Opført 2010, udbygget 2015, tegnet af Kim Utzon.
Bernstorffsgade, Vesterbro. Tidligere Falck-Huset, nu "Next House Copenhagen", hostel/vandrehjem.
Nordbrotårnet, 29 etagers lejlighedshøjhus, Nørrebro.
Rambøll Head Office, ingeniør-, arkitekt- og rådgivnings- virksomheden Rambøll's hovedkontor, Ørestad Syd. Tegnet af DISSING+WEITLING, indviet 2010. Bygningen, der er boomerangformet, har en indre gade i flere planer inspireret af La Rambla, handelsgaden, i Barcelona.
Royal Arena, til store sports- og kulturbegivenheder, Ørestad Syd, indviet 2017, tegnet af arkitektfirmaet 3XN.
Copenhagen Towers, kontorhus. Crowne Plaza, hotel, Ørestad.

Drop Down Menu

Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst
KI
Digital Art
AI
Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt