Drop Down Menu
K Ø B E N H A V N
C O P E N H A G E N
Drop Down Menu
Thorvaldsens hjemkomst fra Rom i 1838
Thorvaldsen's homecoming from Rome in 1838
Sonnes Frise, 1846-48, på Thorvaldsens Museum viser Thorvaldsens hjemkomst til København den 17. september 1838 på fregatten Rota efter at have arbejdet over 40 år i Rom. Om bord på Rota var hans samling af kunst og hovedparten af hans egne værker. 
Frisen er udført af maleren Jørgen Sonne
i samarbejde med museets arkitekt M.G. Bindesbøll. Den blev restaureret af Axel Salto fra 1951-59.

Her ses Døende løve (Schweizerløven).

Sonnes's Frieze, 1846-48, at Thorvaldsen's Museum shows Thorvaldsen's homecoming to Copenhagen 17th September 1838, after having worked more than 40 years in Rome. The frieze is executed by the Danish painter Jørgen Sonne in collaboration with the architect M.G. Bindesbøll and restored from 1951-59 by Axel Salto. The picture shows The Dying Lion (The Swiss Lion)" aka The Lion of Lucerne, 1819.
1
Drop Down Menu
Bertel Thorvaldsens "Jason med det gyldne skind", 1803. Indgår i den danske kulturkanon.
Bertel Thorvaldsen's sculpture "Jason with the Golden Fleece", 1803, is represented in The Canon of Danish Art and Culture.
2-3 Thorvaldsens Museum opført 1839-48 efter tegninger af Gottlieb Bindesbøll (far til Thorvald Bindesbøll). Byggegrunden blev givet af Frederik 6. Museet var Danmarks første offentlige museumsbygning. På taget er en kvadriga, udført 1845-48, af H.W. Bissen og Stephan Ussing efter Thorvaldsens skitser. En kvadriga er en oldtidshestevogn, et firspand.

Thorvaldsen's Museum, built 1839-48, designed by Gottlieb Bindesbøll (the father of Thorvald Bindesbøll). The Quadriga on the roof of the museum, executed between 1845 and 1948, by H.W. Bissen and Stephan Ussing after Thorvaldsen's sketches. A Quadriga is a four-in-hand, a four-horse chariot, raced in the Olympic Games and other games. 

Zaha Hadids tilbygning til Ordrupgaardsamlingen
Zaha Hadid's building, Ordrupgaard Museum
Kunstmuseet Ordrupgaard i Charlottenlund. Tilbygningen/den nye udstillingsbygning, indviet 2005, er tegnet af den irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid (1950-2016), udført i lavabeton - lava refererer til, at betonen er lavaagtig i sin konsistens.
Ordrupgaard Art Museum, Charlottenlund, north of Copenhagen. The new extension/exhibition building, inaugurated in 2005, is designed by the Iraqi-British architect Zaha Hadid (1950-2016).
1 Istedløven, se nedenfor/The Isted Lion, see below.
2 "Den lille havfrue" udført 1913 af Edvard Eriksen. Skulpturen blev doneret at kunstmæcenen brygger Carl Jacobsen, støbt hos hofbronzestøber Lauritz Rasmussen, opstillet på Langelinie i København. Skulpturen er inspireret af H.C. Andersens eventyr "Den lille havfrue", 1837, og den franske billedhugger Henri Chapus skulptur Jeanne d'Arc, 1873. Skulpturen blev udført som en hyldest til solodanseren Ellen Price (1878-1968). I 1909 havde brygger Jacobsen set og var blevet fascineret af Ellen Price i balletten "Den lille havfrue". Eline Eriksen, kunstnerens hustru, stod model til skulpturen. I 2010 var "Den lille havfrue" udstillet i den danske pavillon på Verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai i Kina.
Den danske kunstner Jørgen Nash, bror til Asger Jorn, er også kendt som "Havfruemorderen". Den lille havfrue har været udsat for adskillige hærværk, det første var i 1964, hvor hovedet blev savet af. Jørgen Nash blev afhørt i sagen, men undgik tiltale. I 1997 udkom Nashs erindringer "Havfruemorderen krydser sine spor", og i bogen tilstod han, at det var ham, der med en nedstryger havde savet hovedet af "Den lille havfrue" og kastet det i Utterslev Mose. Imidlertid om det er sandt at det var Nash, der savede hovedet af nationalsymbolet er stadig uvist, måske var tilståelsen en happening som gav særdeles god reklame.

"The Little Mermaid"
, 1913, by Edvard Eriksen. The sculptor
was donated by the patron of art, brewer Carl Jacobsen, casted in bronze by the court bronze caster Lauritz Rasmussen, placed at Langelinie in Copenhagen. The sculptor was influenced by
H.C. Andersen's fairytale "The Little Mermaid", 1837, and by the sculpture Joan of Arc, 1873, executed by Henri Chapu and was created as a tribute to the prima ballerina Ellen Price (1878-1968). In 1909 the brewer Jacobsen attended the ballet, and became fascinated by Ellen Price as "The Little Mermaid". Eline Eriksen, the artists wife posed for the sculptor. The little Mermaid is a national symbol and a famous tourist attraction. I 2010 "The Little Mermaid" was exhibited at the Danish Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, China.
The Danish artist Jørgen Nash (brother of
Asger Jorn
) was also known as the murder of the Little Mermaid (an anti-happening). Vandalism against the Little Mermaid had happened several times. In 1964 the Mermaids head has been sawed off - a trial for homicide, the Danish Police search for murder suspects, and Nash had been questioned by the police, and the case was dropped. In 1997 Nash's memories "The Mermaid-murderer returned to the scene of his crime" was published, and in the book he confessed having done it - with a hacksaw he sawed the head of and threw it into Utterslev bog north of Copenhagen.
3 Foto, Det Kongelige Bibliotek. Materialet er fri af ophavsret.
1 Charles Svejstrup Madsens "Fiskerkonen", 1940, Gammel Strand.
A fisherman's wife, 1940, Gammel Strand, executed by Charles Svejstrup Madsen.
2 Skovserkonerne (kom fra Skovshoved) med deres hvide tørklæder sælger fisk på Gammel Strand.
3 Michelangelos "David", 1503, doneret af brygger Carl Jacobsen 1896, Langelinie.
Michelangelo's "David", 1503, donated by the brewer Carl Jacobsen 1896, Langelinie.
4 Carl Aarsleffs "Efter badet", 1909, Langelinie/"After the Bath", 1909, by Carl Aarsleff, Langelinie.
5 Caritas springvandet, 1606, "springer" med gyldne æbler på Dronningens fødselsdag.
The Caritas Fountain aka "Fountain of The Golden Apples", 1606, is the oldest fountain in Copenhagen.
1-3 Vilhelm Bissen, 1902, rytterstatue på Højbro Plads af biskop Absalon (1128-1201).
Vilhelm Bissen, 1902, equestrian statue at Højbro Plads of bishop Absalon (1128-1201).
4 H.W. Bissens rytterstatue af Frederik 7.  foran Christiansborg Slot
H.W. Bissen's equestrian statue of King Frederik VII in front of Christiansborg Castle, the Danish Parliament.
5 Rytterstatue af Christian 9. udført af Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945). Foran Indre Slotsgård Christiansborg Slot
Equestrian statue of King Christian IX executed by the Danish sculptor Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) in front of Christiansborg Castle
6 "Landsoldaten med den lille hornblæser", 1899, udført af Hans Peder Pedersen-Dan og B. Fischer. Placeret på H.C. Andersens Boulevard.
"Soldier with the Little Bugler", 1899, executed by Hans Peder Pedersen-Dan and B. Fischer. Placed at H.C. Andersen's Boulevard.
1-4 Statue af søhelten Niels Juel (1629-97), Holmens Kanal, udført af billedhuggeren Theobald Stein og arkitekten Albert Jensen i 1878, afsløret 1881. Monument over "Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677".
Statue of The Naval Hero Niels Juel (1629-97) placed in Holmens Kanal, executed 1878 by the sculptor Theobald Stein and the architect Albert Jensen. Unveiled in 1881. A monument to The Battle of Køge Bay, a naval battle between Denmark and Sweden that took place on July 1st 1677 during the Scanian War.
Bygninger af Arne Jacobsen/Buildings by Arne Jacobsen
1 Danmarks Nationalbank, 1. præmie 1961, opført 1965-78, fuldført af Dissing+Weitling, fredet 2009.
National Bank of Denmark, 1965-78, listed 2009.
2-3 Radisson Blu Royal Hotel, 1960.
4 Bellevue Teatret, 1935.
Ny Carlsberg Glyptotek
grundlagt 1882 af brygger Carl Jacobsen.
The Ny Carlsberg Glyptotek founded in 1882 by brewer and patron Carl Jacobsen.
Ny Carlsberg Glyptotek er opkaldt efter bygherren, bryggeren og mæcenen Carl Jacobsens bryggeri Ny Carlsberg. Hovedfløjen, den første af Glyptotekets bygninger, 1897, er udført i venetiansk renæssancestil af arkitekten Vilhelm Dahlerup, som arkitektonisk ramme om Jacobsens samling af dansk og fransk skulptur. I 1906 blev Dahlerups Vinterhave i Glyptoteket åbnet, den føjer den oprindelige bygning sammen med arkitekten Hack Kampmanns nyklassiscistiske bygning fra samme år, der skulle danne ramme om den antikke samling. I Vinterhaven er placeret Kai Nielsens skulptur "Vandmoderen", 1919-21. Centralt i bygningen ligger Festsalen, på hvis endevæg der er placeret en græsk tempelfacade, der på arkitraven har en forgyldt indskrift: "Carl & Ottilia Jacobsen". Rummets kolonnade består af joniske søjler.
Glyptotek (gr. glyfein, udskære, gravere i sten + -tek, gr. theke, opbevaringsrum, samling). Museum for billedhuggerkunst/skulptursamling.


The Ny Carlsberg Glyptotek (collection of sculpture), founded by the brewer and patron Carl Jacobsen (1842-1914), named after his brewery, Ny Carlsberg in Valby. The main building is executed in 1897 in Venetian Renaissance Style by the Danish architect Vilhelm Dahlerup to be an architectural frame of Jacobsen's collection of Danish and French sculpture. In 1906 Dahlerup's Winter Garden was opened, it connects the first building with the new building designed by the architect
Hack Kampmann in Neoclassical style - also from 1906. "The Water Mother", 1919-21, by the Danish sculptor Kai Nielsen is placed in the Winter Garden. The museum houses antique sculptures, impressionist painting and an Etruscan collection.
1-2 Glyptotekets hovedfløj, 1897, af arkitekten Jens Vilhelm Dahlerup. Foran Glyptoteket (billede 2) ses "Dantesøjlen", 1922-24, opført på Dantes Plads, der blev navngivet i 1921 i 600-året for den italienske digter Dante Alighieris død. Den antikke granitsøjle er en gave fra Rom, den er udformet af arkitekten Carl Brummer. Gunnar Biilmann Petersen udarbejdede tegningen til soklen. Den italienske arkitekt S.L. Andreotti har udført bronzepladen med Dantes portræt. Søjlen krones af en skulptur af Dantes elskede Beatrice udført af Einar Utzon-Frank.
3 "Løve med Slange", 1832, udført af den franske romantiske maler og billedhugger Antoine-Louis Barye (ca. 1795-1875).
"Lion with Snake", 1832, executed by the French Romantic painter and sculptor Antoine-Louis Barye (c 1795-1875).
4 "Siddende Løve", 1847, udført af den franske romantiske maler og billedhugger Antoine-Louis Barye (ca. 1795-1875).
"Sitting Lion"
,
1847, executed by the French Romantic painter and sculptor Antoine-Louis Barye (c 1795-1875).
1-2 Kai Nielsens "Vandmoderen", første version 1921, anden version (nuværende) 2005.
"The Water Mother", 1919-21, by the Danish sculptor Kai Nielsen.
3 Triton i græsk mytologi en havgud, søn af Poseidon/Triton (Greek mythology) a sea god, son of Poseidon.
4 Prins Paris af Troja/The Trojan Prince Paris.
1 Løve, romersk kalksten/Lion, Roman limestone.
2 Festsalen/Assembly hall.
Frise af Karl Hansen-Reistrup, 1906, Glyptotekets gård. Se hele billedet.
Frieze by Karl Hansen-Reistrup, 1906, Ny Carlsberg Glyptotech. See full size image.
 
H.W. Bissen, Istedløven/H.W. Bissen, The Isted Lion
Istedløven (til de danske krigergrave i Flensborg) mens den endnu stod ved Tøjhusmuseet, Søren Kirkegårds-plads, København.
"The Isted Lion" when still in Copenhagen.
Istedløven, 1859-60, udført af H.W. Bissen, monument over Slaget ved Isted Hede nord for Slesvig, Danmarkshistoriens største slag, der endte med dansk sejr over den slesvig-holstenske hær i 1850. Monumentet blev i 1863 placeret på Skt. Maria kirkegård i Flensborg. En af de tilstedeværende ved indvielsen var H.C. Andersen. På soklen er 4 relieffer af officerer. I forbindelse med krigen i 1864 blev der øvet hærværk mod skulpturen, og i 1868 blev den flyttet til Berlin. I 1945 blev Istedløven flyttet tilbage til Danmark efter over 80 år i eksil, den blev placeret på Tøjhusmuseet. At løven skulle vende tilbage til Flensborg har været et tilbagevendende emne siden 2. verdenskrig, imidlertid blev løven placeret på Søren Kirkegårdsplads bag Tøjhusmuseet ved Den Sorte Diamant, og den blev, på ny sokkel, indvidet i 2000. Regeringen besluttede i 2009 at Istedløven skulle tilbage til Flensborg. Den vendte tilbage i 2011.

Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage
til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård

 
Udenrigsminister: Istedløven skal tilbage til Flensborg
Et symbol på dansk krigslykke er nu endelig på vej tilbage til Tyskland, nærmere bestemt Flensborg.
Istedløven har ellers nærmest haft karakter af et dansk Loch Ness-uhyre. Den dukker op næsten hvert år, men der er aldrig rigtig nogen afklaring i sagen. Men det er der nu: Torsdag besluttede Flensborg Byråd at bede den danske regering om at få skulpturen, som er skabt til minde om Slaget på Isted Hede i 1850, tilbage. I 1864 tog prøjserne den som krigsbytte med til Berlin, og i 1945 blev den givet tilbage til Danmark af det amerikanske militær. Siden da har den stået i Tøjhusmuseets gård, men udenrigsminister Per Stig Møller, sagde i sin tale ved de danske årsmøder i Sydslesvig søndag, at løven skal tilbage til Flensborg: - Tiden er moden nu, og det er derfor regeringen en stor glæde at kunne tilkendegive, at vi vil besvare henvendelsen fra byrådet i Flensborg positivt. Istedløven vil vende tilbage og symbolisere, at stridens tid er forbi, sagde Per Stig Møller.
DR nyheder, 7. juni 2009.
På mindepladen står nederst:
"2011 wieder errichtet
als Zeichen von Freundschaft und Vertrauen
zwischen Dänen und Deutschen"

(2011 genrejst som tegn på venskab og tillid mellem det danske og det tyske folk)

The Isted Lion, the Battle of Isted Monument, executed by Herman Wilhelm Bissen 1859-60, was in 1863 placed at St Mary's cemetery in Flensburg, Germany. The fairytale writer H.C. Andersen was present at the inauguration. In 1868 the momument was moved to Berlin. In 1945 it returned to Denmark after more than 80 years in exile. The Isted Lion will now return to its rightful place in Flensburg, a decision taken by the Danish Government in 2009. In 2011 The Isted Lion was placed in Flensburg, Germany.
Istedløven på sin endelige placering på Flensborg Gamle Kirkegård
The Isted Lion on its final placement of St Mary's churchyard in Flensburg, Germany

Fra Berlin til København
Amerikanske tropper transporterede i efteråret 1945 Istedløven fra kasernegården i Lichterfelde, Berlin til Tøjhusmuseet i København
23. oktober 1945 modtager Christian 10. Istedløven. Hjemkomsten fejres, Dannebrog og Stars and Stripes vajer i Tøjhusmuseets gård, København.
Kongens tale ved overrækkelsen:
"Mange Aar er gaaet, siden dette Monument sidst stod på dansk Jord. Jeg modtager Istedløven med Tak til dem, der bragte Monumentet herop, og med Tak til dem, der ofrede Livet, for at vi kunde blive fri. Naar man tænker tilbage paa Kong Frederik 7. og hans Generation, der skænkede denne Gave til Flensborg, synes jeg, at vi skal følge Traditionen. Naar Forholdene tillader det, bør den vende tilbage til Flensborg for der at staa som et Minde om de Tider, der er gaaet, og til Erindring om alle dem, der ofrede Livet i Treaarskrigen."
Istedløvens hjemkomst, løven set fra oven liggende på savsmuld i lastbil. Foto fra Det Kgl. Biblioteks Samling.
Davids Samling/The David Collection
1 Højesteretssagfører C.L. David (1878-1960), hvis samlinger kan ses i Kronprinsessegade 30-32 i den ejendom, der var hans hjem.
The David Collection, Kronprinsessegade 30-32.
1 Marginillustration med simurgh (fabelvæsen) fra et eksemplar af kærlighedshistorien "Yusuf wa Zulaykha". Yusuf = Josef og Zulaykha = Potifars unavngivne hustru i Bibelen. Bogen er skrevet på persisk af Jami (1414-1492).
Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark
1 Ditlev Blunck, "Ungdommen". Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45, Statens Museum for Kunst.
Ditlev Blunck, "Youth". From the series: The Four Ages of Man, 1840-45, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 Otto Bache, "Et Kobbel Heste udenfor en Kro", 1878, Statens Museum for Kunst (deponeret på museet af Axel greve af Rosenborg). Motivet af kroen er Lindenborg Kro vest for Roskilde.
Otto Bache
, "A String of Horses outside an Inn", 1878, The Danish National Gallery.
3 L.A. Ring, "Maleren i Landsbyen", 1897, Statens Museum for Kunst.
L.A. Ring, "The Painter in the Village", 1897, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
4 Michael Ancher, "Den syge pige", 1882, Statens Museum for Kunst.
Michael Ancher, "The Sick Girl", 1882, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1 P.S. Krøyer, "Badende drenge en sommeraften ved Skagens Strand", 1899, Statens Museum for Kunst.
P.S. Krøyer,
"Boys Bathing on a Summer Evening at Skaw Beach", 1899, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 Harald Slott-Møller, "Dansk landskab", 1891, Statens Museum for Kunst.
Harald Slott-Møller, "Danish Landscape", 1891, Statens Museum for Kunst.
3
Drop Down Menu C.W. Eckersberg ,"Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje stokværk", 1813-1816, Statens Museum for Kunst.
C.W. Eckersberg, "A View through Three of the North Western Arches of the Third Storey of the Colosseum", 1813-16, National Gallery of Denmark. Represented in the Danish Cultural Canon.
4 Nicolai Abraham Abildgaard, "Simo betror sin frigivne Sosia sine bekymringer over sin søns forhold til pigen fra Andros", 1803, Statens Museum for Kunst.
Nicolai Abraham Abildgaard, 1803, National Gallery of Denmark, Copenhagen.  
1 Vilhelm Hammershøi, "Amalienborg Plads", 1896, Statens Museum for Kunst.
Vilhelm Hammershøi, "Amalienborg Palace Square", 1896, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
2 Vilhelm Lundstrøm, "To stående modeller", 1927, Statens Museum for Kunst.
Vilhelm Lundstrøm, "Two Female Nudes", 1927, National Gallery of Denmark, Copenhagen.
3-4 Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark, Copenhagen.
1-5 Bjørn Nørgaard, "Menneskemuren", Statens Museum for Kunst. Fotografierne af værkerne er anvendt med Bjørn Nørgaards tilladelse.
Bjørn Nørgaard, "The Human Wall", National Gallery of Denmark, Copenhagen. The photos of the works are used with Bjørn Nørgaard's permission.
6 "Menneskemuren" blev i 2010 genopført i parken foran Horsens Kunstmuseum.
"The Human Wall"
was in 2010 placed in front of Horsens Museum of Art, Denmark.
1-4 Arken, Museum for Moderne Kunst, Ishøj/Arken, Museum of Modern Art, Ishøj.
1 Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk/Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, North Zealand, Denmark.
2 Sophienholm, Lyngby/Sophienholm, Lyngby, exhibition building.
Drop Down Menu
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt