ARS longa.dk  v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
 

Den danske kulturkanon 2006/The Canon of Danish Art and Culture 2006

Drop Down Menu
 
 
Initiativet til Den danske kulturkanon blevet taget i 2004 af kulturminister Brian Mikkelsen, og i januar 2006 blev dens indhold offentliggjort. Ideen var at udarbejde en liste over hovedværker i dansk kultur, som er og fortsat vil være en væsentlig del af vores fælles kulturarv. I alt syv kanonudvalg på hver 35 medlemmer, udvalgt ud fra deres faglige kvalifikationer, fik til opgave at udvælge væsentlige værker. Direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab professor Jørn Lund blev leder af formandskabet. Kanonen indeholder 108 kunstværker inden for billedkunst, design og kunsthåndværk, arkitektur, film, litteratur, musik, scenekunst og børnekultur.
Den danske kulturkanon fik en broget modtagelse, eksempelvis blev udvælgelsesproceduren og indholdet udlagt som et politisk udtryk/regeringens kulturforståelse, som statslig smagsdommeri, nogle opfattede ikke Brian Mikkelsen som deres kulturminister og var imod, at deres værker indgik i kanonen.
In 2004 the Danish Minister of Culture, Brian Mikkelsen, announced the plan to compile a cultural canon, and in April 2005 he appointed seven canon committees corresponding to the seven main art forms within the Danish Ministry of Culture's remit: architecture, visual arts, design and crafts, film, literature, music, dramatic arts.

Billedkunst/Visual Arts
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason med det gyldne skind", Thorvaldsens Museum.
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason with the Golden Fleece", Thorvaldsens Museum.
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Støvkornenes dans i solstrålerne", Ordrupgård, Charlottenlund.
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Dust Motes Dancing in the Sunbeams", Ordrupgaard Collection, Copenhagen.
C.W. Eckersberg", 1813-1816, Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredie stokværk", Statens Museum for Kunst.
C.W. Eckersberg", 1813-1816, "A View through Three Arches of the Third Storey of the Colosseum", National Gallery of Denmark.
Solvognen, ca. 1300 f.Kr. (bronzealderen),
kunstner ukendt, Nationalmuseet.
The Chariot of the Sun, c. 1350 BC. (Early Bronze Age), unknown artist, The National Museum of Denmark.
Asger Jorn, 1957-1972, "Stalingrad", museum jorn, Silkeborg.
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, Frederik 5.'s rytterstatue, Amalienborg Slotsplads. 
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, The equestrian Statue of King Frederik V, Amalienborg Palace Square.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm alteret, Slesvig Domkirke.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm Altar, Schleswig Cathedral, Germany.
Christen Købke, 1838, "Efterårsmorgen ved Sortedamssøen", Ny Carlsberg Glyptotek.
Christen Købke, 1838, "Autumn Morning on Lake Sortedam", Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
Unionsmesteren, ca. 1440, Opstandelsen, Undløse Kirke syd for Holbæk.
The Union Master, ca. 1440, Resurrection, Undløse Church, south of Holbæk, West Zealand.
L.A. Ring, 1900, "Sommerdag ved Roskilde Fjord", Randers Kunstmuseum.
L.A. Ring, 1900, "Summer Day at Roskilde Fiord", Randers Museum of Art.
J.F. Willumsen, 1893-1928, "Det store relief", J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
J.F. Willumsen, 1893-1928, "The Great Relief", J.F. Willumsens Museum, Frederikssund.
Astrid Noack, 1937-1943, "Stående kvinde", Göteborgs konstmuseum.
Se også Noacks skulptur af Anna Ancher.
Astrid Noack, 1937-1943, Standing Woman", Gothenburg Museum of Art.
See also Noack's sculpture of Anna Ancher.
Design og kunsthåndværk
Design and Crafts
Thorvald Bindesbølls livsværk. Vase, udstillet på TRAPHOLT.
Thorvald Bindesbøll's life's work. Vase, exhibited at Museum TRAPHOLT, Kolding.
PHs skærmsystem, fra 1925. Bedlampe i Tivoli.
PH's multi-shade system, from 1925. Flower bed lighting, Tivoli.
Verner Panton, 1960, Pantonstolen, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Verner Panton, 1960, The Panton Chair, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portræt af min mors Chesterfield". Stol af opskummet polymer.
Foto fra MoMA, The Museum of Modern Art, New York.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portrait of My Mother's Chesterfield", exhibited at MoMA, New York.
Gertrud Vasegaard, 1956, testel.
Gertrud Vasegaard, 1956, tea set.
 Flora Danica, 1752-1803, flere kunstnere.
 Flora Danica, 1752-1803, several artists.
 
Vikingeskib, Skuldelev 2
Viking Ship Skuldelev 2
bygget omkr. 1042 i Dublin. Ukendt.
built around 1042 in Dublin. Unknown.
Knud V. Engelhardts livsværk
Knud V. Engelhardts life's work
Knud V. Engelhardt (1882-1931.
 
Marie Gudme Leths livsværk
Marie Gudme Leths life's work
Marie Gudme Leth (1895-1997).
Gedser Forsøgsmølle
Gedser experimental wind turbine
1957, Johannes Juul (1887-1969).
Kevihjulet
Kevi Wheel
1965, Jørgen Rasmussen (f. 1931).
Facadesystem
Facade System
2006, Fiberline Composites og schmidt hammer lassen.
Arkitektur/Architecture
C.F. Hansen, 1811-29, Vor Frue Kirke
København
.
C.F. Hansen, 1811-29, Our Lady's Church, Copenhagen.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden i
København
med
Amalienborg som det centrale bygningsværk grundlagt af Kong Frederik 5.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden, a suburban area with Amalienborg as centerpiece founded by King Frederik V.
Arne Jacobsen og Erik Møller, 1937-42, Aarhus Rådhus.
Arne Jacobsen and Erik Møller, 1937-42, Aarhus City Hall.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, Aarhus Universitet, 1931-.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, University of Aarhus, 1931-.
Ukendt arkitekt, Hover Kirke Ringkøbing,
12. århundrede.
Unknown architect, Hover Church, Ringkøbing, 12th century.
Jørn Utzon, 1957, Sydney Opera House.
Peter Bredsdorff, 1947, Fingerplanen, en plan for Storkøbenhavns udvikling.
Peter Bredsdorff, 1947, The Finger Plan, planning directives for Greater Copenhagen.
Michael G. Bindesbøll og Vilhelm Klein, 1854-56, Lægeforeningens boliger på Østerbro i København, kendt som "Brumleby".
Michael G. Bindesbøll and Vilhelm Klein, 1854-56, terraced houses in Copenhagen, known as "Brumleby", designed for The Royal Society of Medicine.
 
Mariebjerg Kirkegård/Mariebjerg Cemetery Gentofte 1925-35, Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945).
Dyrehaven Jægersborg/The Deer Park Jægersborg, København, 1846, Rudolph Rothe (1802-1877).
Glorup Herregård/Glorup Manor
opført ca. 1580 som en renæssancegård og ombygget i barokstil i 1743-44 af den franskfødte arkitekt Johan Philip de Lange (ca. 1700-1766) og igen ombygget 1762-65 af den danske arkitekt Christian Joseph Zuber (1736-1802) efter udkast af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin (1720-1799).
built c. 1580 as a four-winged Renaissance manor and rebuilt in the Baroque style 1743-44 by the French born architect Johan Philip de Lange (c. 1700-1766) and again rebuilt from 1762-65 by the Danish architect Christian Joseph Zuber (1736-1802) after the draft of the french architect Nicolas-Henri Jardin (1720-1799).
Østbroen
Eastern Bridge
/The Great Belt Bridge
mellem Sjælland og Sprogø, Storebælt, 1991-98, DISSING + WEITLING arkitektfirma a/s.
 
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Olsen-Banden
Roskilde Domkirke
Roskilde Cathedra
l
Ribe
Regenter
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by
the Sea
Aarhus
2009, 2011
2013,
2015
København Copenhagen
Nordisk
mytologi
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Fanefjord Kirke
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
 
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Neoplatonisme
Firenze
Florence
Rom
Rome
Dante
Alighieri
Venedig
Venice
Domkirken
i Pisa
The Field of
Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Barcelona
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
Den danske kulturkanon
Tyskland
Germany
Koldinghus
Koldinghus
Castle
Wien
Vienna
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Kongelige portrætter
Isenheimalteret
Isenheimer Altar
Bergen-Belsen
 
Drop Down Menu