contactarslonga@gmail.com
Kirsten Gress. All Rights Reserved

 

Drop Down Menu
 
Den danske kulturkanon 2006
The Canon of Danish Art and Culture 2006
Drop Down Menu
 
Initiativet til Den danske kulturkanon blevet taget i 2004 af kulturminister Brian Mikkelsen, og i januar 2006 blev dens indhold offentliggjort. Ideen var at udarbejde en liste over hovedværker i dansk kultur, som er og fortsat vil være en væsentlig del af vores fælles kulturarv. I alt syv kanonudvalg på hver 35 medlemmer, udvalgt ud fra deres faglige kvalifikationer, fik til opgave at udvælge væsentlige værker. Direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab professor Jørn Lund blev leder af formandskabet. Kanonen indeholder 108 kunstværker inden for billedkunst, design og kunsthåndværk, arkitektur, film, litteratur, musik, scenekunst og børnekultur.
Den danske kulturkanon fik en broget modtagelse, eksempelvis blev udvælgelsesproceduren og indholdet udlagt som et politisk udtryk/regeringens kulturforståelse, som statslig smagsdommeri, nogle opfattede ikke Brian Mikkelsen som deres kulturminister og var imod, at deres værker indgik i kanonen.

In 2004 the Danish Minister for Culture, Brian Mikkelsen, announced the plan to compile a cultural canon, and in April 2005 he appointed 7 canon committees corresponding to the 7 main art forms within the Danish Ministry of Culture's remit: architecture, visual arts, design and crafts, film, literature, music, dramatic arts.
 

Billedkunst/Visual Arts
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason med det gyldne skind".
Bertel Thorvaldsen, 1803, "Jason with the Golden Fleece".
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Støvkornenes dans i solstrålerne".
Vilhelm Hammershøi, 1900, "Dust Motes Dancing in the Sunbeams".
C.W. Eckersberg", 1813-1816, Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredie stokværk".
C.W. Eckersberg", 1813-1816, "A View through Three Arches of the Third Storey of the Colosseum".
Solvognen, ca. 1300 f.Kr. (bronzealderen),
kunstner ukendt, Nationalmuseet.
The Chariot of the Sun, c. 1350 BC. (Early Bronze Age), unknown artist, The National Museum of Denmark.
Asger Jorn, 1957-1972, "Stalingrad", museum jorn, Silkeborg.
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, Frederik 5.'s rytterstatue
Jacques-François-Joseph Saly, 1771, The equestrian Statue of King Frederik V.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm alteret, Slesvig Domkirke.
Hans Brüggemann, 1521, Bordesholm Altar, Schleswig Cathedral, Germany.
Christen Købke, 1838, "Efterårsmorgen ved Sortedamssøen".
Christen Købke, 1838, "Autumn Morning on Lake Sortedam".
Unionsmesteren, ca. 1440, Opstandelsen.
The Union Master, ca. 1440, Resurrection.
L.A. Ring, 1900, "Sommerdag ved Roskilde Fjord".
L.A. Ring, 1900, "Summer Day at Roskilde Fiord".
J.F. Willumsen, 1893-1928, "Det store relief".
J.F. Willumsen, 1893-1928, "The Great Relief".
Astrid Noack, 1937-1943, "Stående kvinde".
Se også Noacks skulptur af Anna Ancher.
Astrid Noack, 1937-1943, Standing Woman".
See also Noack's sculpture of Anna Ancher.
 

Design og kunsthåndværk
Design and crafts

Thorvald Bindesbølls livsværk.
Thorvald Bindesbøll's life's work.
PH's skærmsystem, fra 1925.
PH's multi-shade system, from 1925.
Verner Panton, 1960, Pantonstolen.
Verner Panton, 1960, The Panton Chair.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portræt af min mors Chesterfield". Stol af opskummet polymer.
Foto fra MoMA, The Museum of Modern Art, New York.
Gunnar Aagaard Andersen, 1964, "Portrait of My Mother's Chesterfield", exhibited at MoMA, New York.
Gertrud Vasegaard, 1956, testel.
Gertrud Vasegaard, 1956, tea set.
 Flora Danica, 1752-1803, flere kunstnere.
 Flora Danica, 1752-1803, several artists.
 
Vikingeskib, Skuldelev 2
Viking Ship Skuldelev 2
bygget omkr. 1042 i Dublin. Ukendt.
built around 1042 in Dublin. Unknown.
Knud V. Engelhardts livsværk
Knud V. Engelhardts life's work
Knud V. Engelhardt (1882-1931.
 
Marie Gudme Leths livsværk
Marie Gudme Leths life's work
Marie Gudme Leth (1895-1997).
Gedser Forsøgsmølle
Gedser experimental wind turbine
1957, Johannes Juul (1887-1969).
Kevihjulet
Kevi Wheel
1965, Jørgen Rasmussen (f. 1931).
Facadesystem
Facade System
2006, Fiberline Composites og schmidt hammer lassen.
 

Arkitektur/Architecture
C.F. Hansen, 1811-29, Vor Frue Kirke
København
.
C.F. Hansen, 1811-29, Our Lady's Church, Copenhagen.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden i
København
med
Amalienborg som det centrale bygningsværk grundlagt af Kong Frederik 5.
Nicolai Eigtved, 1749-, Frederiksstaden, a suburban area with Amalienborg as centerpiece founded by King Frederik V.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, Aarhus Universitet, 1931-.
Kay Fisker, C.F. Møller, P. Stegmann, C.Th. Sørensen, University of Aarhus, 1931-.
Arne Jacobsen og Erik Møller, 1937-42, Aarhus Rådhus.
Arne Jacobsen and Erik Møller, 1937-42, Aarhus Town Hall.
Ukendt arkitekt, Hover Kirke Ringkøbing,
12. århundrede.
Unknown architect, Hover Church, Ringkøbing, 12th century.
Jørn Utzon, 1957, Sydney Opera House.
Peter Bredsdorff, 1947, Fingerplanen, en plan for Storkøbenhavns udvikling.
Peter Bredsdorff, 1947, The Finger Plan, planning directives for Greater Copenhagen.
Michael G. Bindesbøll og Vilhelm Klein, 1854-56, Lægeforeningens boliger på Østerbro i København, kendt som "Brumleby".
Michael G. Bindesbøll and Vilhelm Klein, 1854-56, terraced houses in Copenhagen, known as "Brumleby", designed for The Royal Society of Medicine.
Mariebjerg Kirkegård Mariebjerg Cemetery Gentofte 1925-35, Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945)
Dyrehaven Jægersborg Deer Park Jægersborg, København, 1846, Rudolph Rothe (1802-1877)
Glorup Herregård Glorup Manor Svindinge, 15. årh., ombygget 1765, Nicolas Henri Jardin (1720-1799).
15th century, renovated 1765, Nicolas Henri Jardin (1720-1799).
Østbroen
Eastern Bridge
,
The Great Belt Bridge
mellem Sjælland og Sprogø, Storebælt, 1991-98, DISSING + WEITLING arkitektfirma a/s
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jylland 
du er hovedlandet
Jutland - the mainland
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Olsen-Banden
Kongelige portrætter
København Copenhagen
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Jelling
Monumenterne
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu