contactarslonga@gmail.com
 © Kirsten Gress. All Rights Reserved

arslonga.dk

 

Drop Down Menu
 
Renæssance
Renæssancen i Danmark/nordisk renæssance 1536-1660
I Danmark slog stilen især an under Christian 4., den største renæssancebygger i skandinavisk historie

Renaissance in Denmark 1536-1660

 
Først omkring 1540 kommer renæssancen til Danmark og en halv snes år senere til Norge. Den tidlige renæssance er ofte en ret streng stilart, enkel i virkemidler og undertiden med ret udprægede gotiske træk. I Tyskland, Danmark, og Norge og til en vis grad Sverige går man fra renæssancen og til bruskbarok, dvs. man har ikke manierismen. Der opførtes fæstningslignende herregårde med få vinduer, vægtergang med skydeskår, hjørnetårne og voldgrave (se nedenfor).
I Danmark slog stilen især an under kong Christian d. IV (1577-1648), konge af Danmark og Norge (regeringsperiode 1588-1648). Kongen var den største renæssancebygger i skandinavisk historie, stilen fik navnet Christian d. IV's stil som ses i f.eks. Rosenborg, Børsen og Frederiksborg Slot. Under Christian d. 4. blev endvidere bygget Nyboder i København, Tøjhuset bag Christiansborg slot blev bygget sammen med Proviantgården, Kongens Bryghus, Holmens Kirke, Trinitatis Kirke med Rundetårn og kollegiet Regensen. Nytorv med rådhus, Gammeltorv med Caritasbrønden.  
Karakteristisk er en enkel facadeopbygning, f.eks. skiftende trekantede og halvrunde frontispicer over vinduerne og rustika ved hjørner og portal. Logiske, klart aflæselige rum, man ved, hvor man er. Formsproget er baseret på den rationelle natur, derfor er kunsten baseret på klare geometriske former.
Kongen, der var en stor beundrer af Nederlandene, grundlagde Christianshavn kaldet Ny Amsterdam, og arkitekten på byplanprojektet var hollænderen Johan Semp. Christian d. 4. grundlagde også Christiania (i dag Oslo), Christiansstad og Christianssand.

Nederlandsk renæssance er en arkitekturstil opstået i slutningen af 1500-tallet i Nederlandene, hvis foretrukne materialer er røde mursten og grå sandstensornamenter. Der er talrige borgerhuse i denne stil i Holland og Belgien, og herfra spredtes stilen til Skandinavien og England (se Christian IV stil).

The austere style of the early Renaissance used simple artistic effects and sometimes the characteristics of the Gothic. In Germany, Denmark and Norway and to some extent in Sweden the Baroque/auricular style* followed the Renaissance, e.i. the Mannerism style has not been used in these countries. (*In the first half of the 17th century Dutch goldsmiths, such as the van Vianens and, later, Johannes Lutma the Elder of Amsterdam, developed a fleshy form of ornament known as auricular, which became common in northern Europe, including England. In Denmark during Christian 4, many of the country's churches were adorned with furniture in the ornamented style known as the auricular style).

In Denmark the style arose during the reign of King Christian IV (1577-1648) and got the name Christian IV style (Dutch Renaissance).
Christian IV was born in 1577, King of Denmark and Norway 1596-1648. He was the greatest (Renaissance-) builder ever in the Scandinavian history e.g.: Rosenborg Castle, Holmens Church, Trinitatis Church with the Round Tower, Regensen, Nyboder, Boersen, The Stock Exchange, The Royal Arsenal Museum behind Christiansborg Palace was built together with Proviantgaarden. As an admirer of the Netherlands, he founded Christianshavn called "New Amsterdam", and the architect on this project was the Dutchman Johan Semp. King Christian IV also founded Christiania (today Oslo, Norway), Christiansstad and Christianssand.
  Christian 4. stil (nederlandsk renæssancestil)
Christian IV Style (Dutch Renaissance Style)
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
 
1 Rosenborg slot, Christians d. IV's sommerresidens, der var færdigbygget i 1634. Kongen boede i slottets nordende og Kirsten Munk i sydenden (Kirsten Munk var kongens anden kone, med hvem han fik 9 børn, blandt andre Leonora Christina, der med ægtemanden Corfitz Ulfeldt sad fængslet på Hammershus). På Rosenborg slot, i dag museum, huses Den Kongelige Malerisamling, kronjuvelerne og Kong Christian d. V's gobeliner/Rosenborgtapeterne, der nu er kommet tilbage til Rosenborg fra Christiansborg, hvor dronningens gobeliner af Bjørn Nørgaard nu hænger. Se fotos fra Rosenborg slot.
Rosenborg Castle, 1634, built as a summerhouse for the Royal Family, today museum which houses the Royal Danish Collection of paintings, King Christian V's tapestries and the Crown Jewels. See photos from Rosenborg Castle.
2

Christian 4.'s krone udført 1595-96 af guldsmed Dirich Fyring. Kronen er åben svarende til de kroner som regenterne i Unionstiden anvendte. Kronen er udstillet på Rosenborg Slot.

Christian IV's crown, executed 1595-1596 by the goldsmith Dirich Fyring. The crown jewels are displayed at Rosenborg Castle.

3 Rundetårn og Trinitatis kirke. Rundetårn, påbegyndt 1637, er kirketårn og astronomisk observatorium.
The Round Tower and Trinitatis Church. The construction of the Round Tower begun in 1637. The tower is church tower and astronomical observatory.
4 Kollegiet Regensen/Regensen, The Royal Collegium in Copenhagen still used for is original purpose.
5 Caritas springvandet på Gammel Torv i København, 1606, "springer" med gyldne æbler på dronningens fødselsdag. Figurgruppen symboliserer næstekærlighed.
The Caritas Fountain aka "Fountain of The Golden Apples", 1606, is the oldest foun
tain in Copenhagen. On special occasions the fountain is provided with golden apples. A figure group symbolizes charity (caritas).
6 Kongens Bryghus. Christian 4.s Bryghus på Slotsholmen i København huser i dag Kongernes Lapidarium.
The King's Brewhouse
in Copenhagen. Today The Lapidarium of Kings in Christian IV's Brewhouse.
7 Holmens Kirke, sømandskirke, indviet 1619. I kirken blev det nuværende regentpar viet i 1967.
Holmens Church for sailors in the Navy, inaugurated 1619. HM the Queen, when even a princess, was married here in 1967 to the French Count Henri de Laborde de Montpezat.
 
1 Børsen, opført 1618-24, husede Københavns Fondsbørs til 1974.
Børsen
, built 1618-24, previously home to the Copenhagen Stock Exchange.
2-3 Frederiksborg Slot i Hillerød, opført 1600-20.
Slottet var oprindeligt herregården Hillerødsholm, som kong Frederik d. II overtog i 1560 og udvidede med to lave runde tårne, den karyatidesmykkede port og Herluf Trolle Tårnet (da herregården havde tilhørt Trolle). Kong Christian d. IV byggede hovedparten af det nuværende slot. I den ydre slotsgård er en fontæne af Adrian de Vries, der er en kopi, da den oprindelige blev taget af svenskerne i 1658. Slottet har 3 fløje, nordfløjen/kongefløjen, vestfløjen/kirkefløjen med kirke og riddersal, og østfløjen/prinsessefløjen. I 1859 brændte slottet da en kakkelovn blev overophedet, og det meste af interiøret blev ødelagt. Slottet blev genopført med midler fra bl.a. brygger J.C. Jacobsen af arkitekt F. Meldahl. I 1878 blev slottet til nationalhistorisk museum. 
Der har været kongelige vielser i Frederiksborg Slotskirke, senest i 1995, da det nu fraskilte par H.K.H. prins Joachim og Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg blev gift. Storkorsriddernes våbenskjolde er ophængt i Slotskirken.
Se fotos af Frederiksborg Slot.
Frederiksborg Castle, Hilleroed, North Zealand, Denmark. Built 1600-20.
The castle is named after King Frederik II (1534-88). The main part of the castle was built in Dutch Renaissance style by the son of Frederik II, King
Christian
IV. The Castle Chapel survived when the rest of the castle burnt down in 1859 and today it stands as in Christian IV's time - the castle was rebuilt by the brewer and patron J.C. Jacobsen. The Danish Kings lived in Frederiksborg Castle for about a century and the absolute monarchs were crowned in the palace chapel from 1671. Since 1693, Christian IV's palace chapel has also served as the knight's chapel for the Order of the Elephant and the Knights of the Dannebrog. 
The Castle Gardens consisted of a romantic landscape garden and a baroque garden, re-created in 1996 according to studies of the architect J.C. Krieger's gardens from 1725.
The divorced couple HRH Prince Joachim and Alexandra Christina, Countess of Frederiksborg, were married in Frederiksborg Castle Chapel in November 1995.
The castle is Museum of National History - a collection of portraits, historical paintings and modern art. See photos of the castle.
4 Nyboder, påbegyndt 1631, gule rækkehuse bygget til sømænd i kongens flåde. Holberg, Pontoppidan, H.C. Andersen (Hyldemor), Kierkegaard m.fl. har skrevet om Nyboder, og i den sidste Scalarevy i 1930 sang Olga Svendsen Axel Andreasens vise "Nyboders pris": "Fjerde Kristian med det ene øje, som ved masten stod i røg og damp, tog det med komforten ej så nøje, i hans lave stuer er lidt svamp, men vi elsker dog de gule længer, hvor det grønne mos på taget gror, alle Holmens folk med hjertet hænger ved de gamle huse i Nybo'er." ... "Skal den grå cementbeton fortrænge Holmens gule by, næ, fy for fa'en".
Nyboder, 1631, rows of yellow houses for sailors in the Kings fleet.
5 Wilhelm Marstrand, "Christian IV på Trefoldigheden", 1866, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot. Kongen mistede sit højre øje under søslaget i 1644 ved Kolberger Heide, og det var her "gotens hjelm og hjerne brast" (Johannes Ewald, "Kong Christian stod ved højen mast", 1779). Reklamemærket er frit efter Marstrands billede.
Marstrand's painting shows King Christian IV on the flagship Trefoldigheden/The Trinity, The Museum of National History, Frederiksborg Castle, Denmark.
The king lost his right eye during the battle against Swedish troops on Kolberger Heide, a Swedish bullet hit a cannon on the Danish flagship. The battle began in 1644 and ended in a Danish victory after ten years. The
poster stamp is adapted from Marstrand's painting.
Egeskov
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
 
1-4 Egeskov Slot på Fyn blev opført som forsvarsborg af Frands Brockenhuus, det blev bygget med tykke dobbeltvægge på egepæle i midten af en sø, eneste adgang til slottet var over en vindebro. Slottet stod færdigt i 1554.
I dag er slottet en turistattraktion kendt for dets store park med skulpturer, labyrint og museer for hestekøretøjer, veteranbiler, motorcykler og legetøj.

Egeskov Castle, Funen, Denmark, was built by Frands Brockenhuus for defense purposes with thick double walls and on oak pilings in the middle of a lake, and the only access to the castle was across a drawbridge. The castle was completed in 1554. Today the Castle is a tourist attraction known for its large park with sculptures, the maze and museums of horse-drawn vehicles, veteran cars, motorcycles and toys.
5 Træfigur af mand liggende på en pude på slottets loft under tårnspiret. Legenden fortæller, at hvis figuren flyttes vil Egeskov på julenat synke i voldgraven.
Wooden male figure laying on a cushion beneath the spire of the tower. The legend says that the castle will sink into the moat on Christmas night if the figure is ever removed.
 
1 Sys Svinding, 2015, "Eventyrbog"/Sys Svinding, 2015, "Fairytale Book".
2 Sys Svinding, 2012, "Stille rejse"/Sys Svinding, 2012, "Quiet Journey".
3 Sys Svinding, 2008-09, "Sagn"/Sys Svinding, 2008-09, "Myth".
4 Hanne Varming, 1995, "Moster i stol"/Hanne Varming, 1995, "Aunt in a Chair".
5 Hanne Varming, 1991, "Kone på kassen"/Hanne Varming, 1991, "Woman on a Box".
 
1 Erland Knudssøn Madsen, "Vækst. Blomst. Aske"/Erland Knudssøn Madsen, "Growth. Flower. Ash".
2 Erland Knudssøn Madsen, "Ungt sind"/Erland Knudssøn Madsen, "Young Mind".
3 Jun-Ichi Inoue.
4 Jun-Ichi Inoue, 2000-01, "Meditative Place".
5 Jens-Flemming Sørensen, "Torso".
 
.
1 Keld Moseholm, 2006, "H.C. Andersen".
2 Keld Moseholm, "På trappe med bøger". Se også Moseholms "Column", Sculpture by the Sea.
Keld Moseholm, "On a Staircase with Books".
3 Piet Hein, "Superægget"/Piet Hein, "Super-egg".
4 Piet Hein, solur/Piet Hein, Sundial.
 
Rosenholm slot
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
Rosenholm slot, 1559- 1580, beliggende ved Hornslet udenfor Århus. Se separat side om slottet.
Rosenholm castle, 1559- 1580, located close to Aarhus, Denmark. See separate page.
Jens Bangs Stenhus
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
 
Jens Bangs Stenhus i Ålborg fra 1624. Nordens største borgerhus i 5 etager, som blev opført af rigmanden og storkøbmanden Jens Bang. På huset ses groteske masker og hoveder og på gavlen et portræt af Bang, der rækker tunge ad rådhuset, tolket som udtryk for, at han aldrig fik politisk indflydelse i byen.

Jens Bang's Stone House in Aalborg, Denmark. The five-storied house was built in 1624 by the merchant Jens Bang. The building was decorated with caricatures of his enemies or of famous citizens. Bang did not become member of the city council, though he was a wealthy man, and that was perhaps the reason why, he himself was portrayed sticking out his tongue in the direction of the city hall.
1978. Europafrimærker. Erik Clemmensen del., Czeslaw Slania sc.
Nørre Vosborg
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 

Det nuværende 3. Nørre Vosborg ligger ved byen Vemb ca. 20 km vest for Holstebro. Det 1. Vosborg ligger under vand i Felsted Kog, og det 2. Vosborg ligger i ruiner.
Det firfløjede hvidkalkede anlæg er opført i flere forskellige stilarter så som renæssance, barok, nyklassicisme og nygotik.
En middelalderborg med ensklingende navn omtales første gang i slutningen af 1200-tallet, den lå ved Storåens udmunding i Nissum fjord, og tilhørte Kong Erik Menved
Den jyske stormand Niels Bugge (f. ca.1300-dræbt 1358) ovetog stedet omkring 1300 og opførte i 1341 en ny borg, der i 1532 blev ødelagt af en stormflod.
Omkring 1400 overtog familien Podebusk borgen, og i 1551 ægteparret Jytte Podebusk og Knud Gyldenstjerne sammen med Gregers Holgersen Ulfstand (Jyttes nevø), der opførte herregården Sønder Vosborg. I 1570-erne blev den nuværende herregård Nørre Vosborg opført af Predbjørn Gyldenstierne (1548-1616). Peder Tang overtog gården i 1783, og til 1946 ejedes Nørre Vosborg af familien Tang.
St.St. Blicher har besøgt Nørre Vosborg. I 1859, under sin rejse i Jylland, boede H.C. Andersen nogle uger på herregården. I 1861 besøgte Kong Frederik 7. og Grevinde Danner Nørre Vosborg. I Karen Blixens "Babettes gæstebud", nævnes Nørre Vosborg.
Herregården er i dag hotel, kursus- og kultursted.


The present castle Nørre Vosborg in Western Jutland was built in the 1570s, and consists of different architecture styles such as Renaissance, Baroque, Neoclassicism and Neo-Gothic.

 
1 Vosborglille, opført 1853 af Andreas Evald Meinert Tang (1808-1868) til sin ældste bror.
Vosborglille, built 1853 by Andreas Evald Meinert Tang (1808-1868) for his eldest brother.
2-4 Porttårnet, opført 1790/Port Tower, built 1790.
5 Porttårnet og sydladen/The Port Towern and the southern barn.
 
1 Nordlade/The northern barn.
2 Forpagterlænge/The tenant's wing.
3-5 Karnapstuen opført 1857 i nygotisk stil og Gyldenstjernehuset med riddersalen opført 1575 i renæssancestil.
The bay window sitting room built 1857 in Neo-Gothic style, and Gyldenstjerne's House with the knight's hall, built 1575 in Renaissance style.
 
1 Karnapstuen opført 1857 i nygotisk stil og Gyldenstjernehuset med riddersalen opført 1575 i renæssancestil.
The bay window sitting room built 1857 in Neo-Gothic style, and Gyldenstjerne's House with the knight's hall, built 1575 in Renaissance style.
2 Indgangen til slotsgården/Entrance to the courtyard.
3 Gyldenstjernehuset set fra slotsgården/Gyldenstjerne's House seen from the courtyard.
4 Gyldenstjernehuset og Tanghuset/Gyldenstjerne's House and Tang's House.
5 Gyldenstjernehuset og Ide Langehuset (Ide Lange 1584-1649), der er et renæssancehus med bindingsværk opført 1655.
Gyldenstjerne's House
and Ide Lange's House (Ide Lange 1584-1649), a half-timberet Renaissance house built in 1655.
 
1-2 Tanghuset, opført 1839, i nyklassicistisk stil/Tang's House, built 1839, ind Neoclassical style.
3-5 De Lindehuset, opført 1770 i barokstil. Slægten Linde de Leth ejede herregården fra 1706-87.
De Linde's House, built 1770 in Baroque style. The family Linde de Leth owned the manor from 1706-87.
 
Koldinghus
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
Christian 3. ændrede fra 1549-53 det befæstede borganlæg til et renæssanceslot med det første protestantiske fyrstekapel i Danmark. Voldgravene blev fjernet og borggården lukket med en syd- og østfløj. Christian 3. døde på Koldinghus 1. januar 1559. Hans hustru Dorothea af Sachsen boede på slottet i 12 år efter kongens død, og hendes spøgelse siges at gå rundt i slottets sale hver nat for at se om alt er i orden, og nogle har hørt raslen fra det nøgleknippe, hun skulle bære rundt på. Og hvis nogle bærer hat i slotskirken, skulle hun også kunne finde på at slå den af.
Se separat side om Kondinghus.

 

King Christian III established Lutheranism as the state religion within his realms as part of the Protestant Reformation, and he built the first Danish Protestant palace chapel at Koldinghus, which he in the period 1549-53 transformed from a medieval fortress into a renaissance castle without defenses. Christian III died at Koldinghus, and a legend claims that the castle are haunted by his wife Queen Dorothea.
See separate page.

Voergaard Slot
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
Voergaard Slot, 1481-1588, er beliggende mellem Brønderslev og Sæby. I 1510 blev slottet overdraget til levemanden den sidste katolske biskop af Børglum Stygge Krumpen (ca. 1485-1551), der udbyggede slottets forsvar. Under Grevens Fejde erobrede Skipper Clements bondehær Voergaard. Efter Reformationen i 1536 tilfaldt slottet Kronen. Frederik 2. overdrog slottet til Karen Krabbe, mor til Ingeborg Skeel, der senere overtog slottet og påbegyndte opførelsen af renæssancefløjen tegnet af den hollandske bygmester og billedhugger Philip Brandin (1562-1594).  

En hvid dame spøger på slottet ved nattetide. I et af tårnværelserne er en blodplet på gulvet efter en myrdet, og pletten kan ikke fjernes.

Voergaard Castle, 1481-1588, situated in Northern Jutland. In 1510 the castle was handed over to the bonvivant the last catholic bishop of the Diocese of Børglum Stygge Krumpen (c. 1485-1551), who expanded the castle defenses. During the Count's Feud, 1534-36, Skipper Clement's peasant army captured the castle. After the Reformation in 1536 the castle was given to the king. King Frederik II handed the castle over to Karen Krabbe, the mother of Ingeborg Skeel, who later became the owner and began the construction of the Renaissance wing designed by the Dutch builder and sculpture Philip Brandin (1562-1594).  
A white lady haunted the castle by night. In one of the tower rooms is a blood stain from a murdered person, and the stain can't be removed.

D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
Fotografierne er anvendt med tilladelse fra ejeren af Hesselagergaard Henrik Blixen-Finecke.
The photos are used with permission of the owner Henrik Blixen-Finecke.
  Hesselagergaard
   
  Hesselagergaard slot ved Nyborg, opført i 1538-48 for kansler Johan Friis af den danske bygherre og skulptør Morten Bussert, interiøret er udsmykket med arbejder af den tyske kunstner Jacob Binck.
I 1200-tallet var Hesselagergaard omtalt som krongods. I 1419 var ejeren Jac. Ottesen Bildt, slottet blev arvet af hans svigersøn Henrik Friis, hvis sønnesøn kansler Johan Friis byggede den nuværende hovedbygning, hvor den første borg stod - den første borg brændte ned under "Grevens Fejde", dansk borgerkrig
1534-1536 i Christian III's regeringstid, opkaldt efter grev Christoffer af Oldenburg.
En inskription over hovedportalen oplyser året 1538, det er uvist om det var året byggeriet begyndte eller endte. Fra begyndelsen var slottet planlagt som et lille enetages langhus, og den eneste tilføjelse var østtårnet.
I syd blev det store trappetårn bygget - en firløbet murstenstrappe, en nyhed i dansk arkitektur, og samtidig blev vesttårnet bygget. Vægtergalleriet og de runde runde gavlfelter er formentlig inspireret af Venedigs arkitektur og ofte set i den tidlige renæssance i nordeuropæisk arkitektur - gavlfelterne var dekoration, deres formål var at få bygningen til at se større ud. Store runde sten på ydervæggen bærer inskription - der er tale om gravsten stjålet fra kirkegårde. Den nuværende ejer af slottet er Baron Henrik Blixen-Finecke.
 
Hesselagergaard slot, Funen, Denmark, a castle of defense built c.1538-48 by the Danish builder and sculptor Morten Bussert, the interior was adorned with works by the German artist Jacob Binck. 
In the 13th century Hesselagergaard was mentioned as crown lands in King Valdemar's Cadaster. In 1419 the owner was Jac. Ottesen Bildt, the castle was inherited by his son-in-law Henrik Friis, whose grandson chancellor Johan Friis built the present main building where the first castle stood - the first castle burnt down during "The Count's Feud", a civil war in Denmark, 1534-1536, during the reign of King Christian III - named after the count Christoffer of Oldenborg.
An inscription over the main entrance stated the year 1538 - it is unknown whether it was the year the building activities begun or ended. From the beginning the castle was planned as a small single-storeyed longhouse, and the only addition was the eastern tower. In the south the big stair tower was built with a four-flight brick staircase - at this point something completely new in Denmark - at the same time the western tower was built. The watchman's gallery and round arch gables were probably influenced by the architecture of Venice, and were often seen n the Early Renaissance works in northern Europe - the gables were just for decoration, their purpose were to get the castle look bigger. Some round stone in the outer wall of the castle bear inscriptions - that times reuse of gravestones from the cemeteries. The present owner of the castle is Baron Henrik Blixen-Finecke.
 
32-Hesselagergaard-Main-Building2.jpg (38313 byte)
32-Hesselagergaard-Moat.jpg (34350 byte)
32-Hesselagergaard-Deer-Hall2.jpg (29278 byte)
32-Hesselagergaard-Staircase-First-Floor.jpg (37163 byte)
32-Hesselagergaard-Watchmans-Gallery.jpg (29427 byte)
Hesselagergaard-Renaissance.jpg (57171 byte)
1 Hesselagergaard Slot på Fyn, ca. 1538-48/Hesselagergaard Castle, c.1538-48.
2 Voldgraven/The Moat.
3 Hjortesalen af kunstneren Jacob Binck, Kalkmalerier fra omkring 1550 med dagliglivscener. Portrætter fra 1551 af Herluf Trolle og Birgitte Gøye i festsalen på Herlufsholm Kostskole er tilskrevet Binck.
The Deer Hall by Jacob Binck.
4 Trappe til 1. sal/Staircase to first floor.
5 Vægtergalleriet med skydeskår/Watchman's Gallery and Gun Slits.
6 Hesselagergaard på Fyn, ca. 1538-48. 1974. Landsdelsserie Fyn. Alan Havsteen-Mikkelsen del., Cz. Slania sc./Hesselagergaard on stamp.
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
Borreby Gods ved Skælskør.
Borreby Castle near Skælskør on West Zealand.
  Borreby
   
 
"Der ligger ved store Belt en gammel Gaard med tykke, røde Mure!" siger Vinden, "jeg kjender hver Steen, jeg saae den før, da den sad i Marsk Stigs Borg paa Næsset; den maatte ned! Stenen kom op igjen og blev en ny Muur, en ny Gaard, andet Steds, det var Borreby Gaard, som den staaer endnu!" ... Jeg har seet og kjendt de høiadelige Mænd og Fruer, de vexlende Slægter, som boede derinde, nu fortæller jeg om Valdemar Daae og hans Døttre! ... Tapeterne vare prægtige, Meublerne dyrtkjøbte, de vare kunstigt snittede ud. Sølv- og Guldtøi havde hun bragt i Huset; tydsk Øl laae i Kjælderen, da der laae noget; sorte, vælige Heste vrinskede i Stalden; der var rigt derinde i Borreby Gaard, da Rigdommen var der."
 
Citat fra eventyret "Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", 1859, af H.C. Andersen, der besøgte Borreby 11 gange. 
Navnet Borreby er afledt af Burghby, der var navnet på landsbyen, der fandtes på stedet i 1300-tallet, ejeren var på det tidspunkt, omkring 1345, adelsmanden Niels Jensen, og omkring 1390 overtog Lave/Lars Nielsen Urne Borreby, der i 1410 blev bispelen/kom under Roskilde bispestol. Ved reformationen i 1536 overgik godset til Kronen. Kansler Johan Friis blev overdraget krongodset af Kong Christian d. 3. omkring 1553. I 1556 opførte Johan Friis den nuværende hovedbygning, der har tre tårne mod nord og et tårn mod syd. Borreby er en typisk renæssance-forsvars-borg, det ses fx af bygningens horisontale linjer og de store vinduer samt skoldehuller, hvor man kunne hælde kogende vand og tjære ud, skydeskår, voldgrave og vindebroer. Til borgen hører to sidefløje fra 1605 og 1606, og i vestfløjen er et kapel. I 1618 overgik godset til familien Daa. Valdemar Daa var den sidste ejer i slægten Friis, godset var forsømt og forgældet, og Valdemar Daa forsøgte sig uden held som alkymist for at redde godset, Valdemar Daa's liv beskrives i H.C. Andersens eventyr om Valdemar Daa og hans døtre: 
 
"De prægtige Heste paa Stalden, - hvor blev de af? det gamle Sølv- og Guldtøi i Skab og i Buur, Køerne paa Marken, Gods og Gaard? - ja, de kunne smelte! smelte i Gulddigelen, og der kommer dog ikke Guld." ... Nu er Gaarden Gjeldsbrev! nu er det den yderste Tid - og saa kommer Guldet! til Paaske!" ... See, det alchymistiske Glas! det blinker deri! det er glødende, puurt og tungt! han løftede det med zittrende Haand, han raabte med zittrende Tunge: "Guld! Guld!" han svimlede derved, jeg kunde have blæst ham om," sagde Vinden, "men jeg blæste kun paa de glødende Kul, fulgte ham gjennem Døren, ind, hvor Døttrene frøs ... "fundet! vundet! - Guld!" raabte han, strakte i Veiret Glasset, der blinkede i Solstraalerne; - og Haanden zittrede og det alchymistiske Glas faldt paa Gulvet og sprang i tusinde Stykker, sprungen var hans Velfærds sidste Boble. Hu- u- ud! fare hen! - Og jeg foer fra Guldmagerens Gaard ... Der blev ogsaa feiet reent paa anden Maade inde i Borreby Gaard hos Valdemar Daae. Hans Uven Ove Ramel fra Basnæs var der med tilkjøbt Gjeldsbrev over Gaard og Indbo ... sIntet havde de i Eie uden Klæderne paa Kroppen; jo det alchymistiske Glas, som nyligt var kjøbt og fyldt med det Spild, som var skrabet op fra Gulvet; Skatten, der lovede, men ikke holdt. Valdemar Daae gjemte det inde paa sit Bryst, tog saa sin Kjep i Haanden, og den eengang rige Herre gik med sine tre Døttre ud fra Borreby Gaard."
   
  I 1750 ejedes Borreby af geheimeråd Villum Berregård, som omdannede haveanlægget til en fransk barokhave, og senere nyindrettede han kapellet i borggårdens vestfløj. I 1783 blev Borreby købt af kammerherre, senere generalmajor Joachim Melchior Holten Castenschiold, og har siden tilhørt slægten Castenschiold.
Offentligheden har adgang til parken.
Borreby var location for optagelserne af danske film bl.a. "Baronessen fra benzintanken", 1960 og "Gøngehøvdingen", 1961.
I sommeren 2007 opførtes "
Baronessen fra Benzintanken" som musical med Sofie Lassen-Kahlke i hovedrollen, instruktør var Joachim Castenschiold.
 

 
Borreby Castle near Skælskør in Western Zealand County, Denmark, erected in 1556 by chancellor Johan Friis of Hesselagergaard.
 
"Near the Great Belt there stands an old mansion with thick red walls," says the Wind. "I know every stone of those walls; I knew them in the olden days when they were part of Marsk Stig's castle on the promontory. They were torn down from there, but then they were built up again to form a new wall and a new mansion; this was Borreby Mansion, which stands to this day. I have seen and known all the noble men and women of many different families who have lived there. Now I shall tell you of Valdemar Daae and his daughters." ... "Magnificent tapestries and costly, beautifully carved furniture surrounded her; she had brought both silver and gold into the house; there was German beer in the cellar; proud black horses neighed in the stables; ah, Borreby Mansion was then the home of wealth." 
 
Quotations from "The Wind Tells about Valdemar Daae and His Daughters", 1859, by H.C. Andersen, translation from Danish into English by Jean Hersholt. H.C. Andersen visited Borreby eleven times.
The name Borreby derived from Burghby, the name of a 14th century village, the owner was at that time, c. 1345, the nobleman Niels Jensen, and about 1390 Lave/Lars Nielsen Urne took possession of the castle, in 1410 it came under the See of Roskilde. At the Reformation of 1536 the castle passed to the Crown. About 1553 king Christian 3. handed the crown lands over to Chancellor Johan Friis. In 1556 the present main building was built - three towers facing north and one tower facing south. Borreby is a typical Renaissance defence castle - e.g. the building's strong horizontals, the big windows, and meutriers/murder holes through which they could fire arrows or pour boiling water and tar down upon the enemies, loopholes, moats and drawbridges. The two sidewings dated back to 1605 and 1606, the west wing contained a chapel. 
In 1618 Borreby passed to the Daa family. Valdemar Daa was the last owner in the Friis family, the castle was dilapidated and indebted, and Valdemar Daa experimented unsuccessfully with alchemy to save the castle from financial ruin, his life is described in H.C. Andersen's fairy tale about Valdemar Daa and his daughters: 
 
"Those superb horses in the stable - what became of them? And the fine old gold and silver in cupboards and chests, the cattle in the meadows, the mansion and all its riches? Yes, they were all melted down in the gold-making crucible, and yet no gold came of it." ... "Now the mansion is mortgaged! Now it is high time indeed - and so we shall have gold! By Easter!" ... "Behold the alchemistic glass! I glittered, glowing, pure and heavy; he lifted it with faltering hand; he cried with stumbling tongue, 'Gold! Gold!' He staggered, dizzy, and I could have blown him down as he stood," said the Wind, "but I only blew on the live coals, then followed him through the door to where his daughters sat, shiverig." ... "I've found it! I've won!' he cried. 'Gold!'  The glass flashed in the sunbeams as he held it high - and then, lo! his hand trembled so that the alchemistic glass fell to the floor and shivered into a thousand fragments! His last bubble had burst! Whew, whew, whew! On, on, on! And I went on, away from the alchemist's home." ... "And at the same time there was a different sort of sweeping and cleaning out at Borreby Mansion. Valdemar Daae's old enemy, Ove Ramel, of Basnaes, was there with the mortgage on the mansion and all its contents." ... "They had nothing left except the clothes they wore, and the new alchemistic glass, filled with the brittle treasure that had promised so much - the fool's gold scraped up from the floor; this Valdemar Daae hid in his breast. He took his cane in his hand, and with his three daughters the once rich nobleman walked out of Borreby Mansion."
 
In 1750 the owner of Borreby was Villum Berregaard, a member of the kings council (Geheimeråd), he changed the garden into a French Baroque garden, and later he refurnished the chapel in the western wing. In 1773 Borreby was bought by chamberlain, later major general, Joachim Melchior Holten Castenschiold, and the castle has belonged to the Castenschiold family ever since.
The Park
are open to the public.
Borreby
has been location for Danish movies.
Horsens gamle rådhus/The old town hall in Horsens
D
A
N
M
A
R
K


 

 

 
  Horsens gamle rådhus, 1854-55, tegnet af arkitekten Hans Christian Zeltner (1826-1889) i nederlandsk renæssancestil. Rådhusene i Skanderborg og Silkeborg er også tegnet af Zeltner.
Horsens gamle rådhus blev fredet i 1985.
Klik på billedet af rådhuset for forstørrelse.

The old town hall in Horsens, Denmark, built 1854-55 in Dutch Renaissance style by the architect Hans Christian Zeltner. The building war listed in 1985.
Click on image for enlargement.
   
 
Foran rådhuset står Hugo Liisbergs "Drikkende hjortekalv" fra 1942.
In front of the town hall "Drinking Fawn", 1942, by the sculptor Hugo Liisberg.
   

  

D
A
N
M
A
R
K
Gisselfeld slot

ved Næstved opført i midten af 1500-tallet for Peder Oxe.
Tegningen af Gisselfeld er fra omkring 1870.
Gisseldfeld Castle built by Peder Oxe in the mid-1500's.
The drawing dates back to about 1870.
 

Kronborg Slot
-
se separat side, klik her.
Kronborg Castle "Hamlet's Castle"
- see separate page, click
here.
D
A
N
M
A
R
K
Floris, Cornelis
 
(1514-1575), nederlandsk billehugger og arkitekt har udført dobbeltsarkofagen fra 1568 for rigsadmiral Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Sarkofagen står i Herlufsholm kirke.
Figurerne er i alabast. Trolle er iført rustning og ved hans fødder ses symbolet for tapperhed, en løve, der også er evangelisten Markus' symbol. Gøye er iført enkedragt. Hun holder en bønnebog. Ved hendes fødder ligger troskabssymbolet, en hund. Omkring sarkofagen ses de fire evangelister og deres symboler.
Sarkofagen er tom. Herluf Trolle og Birgitte Gøye er begravet under gulvet ved alteret.
 
Melchior Lorck
født i Tyskland. Ansat som maler ved det danske hof. Ved Christiansborgs og Frederiksborgs brande gik mange af Lorcks billeder tabt. "Den hellige familie" kan ses på Statens Museum for Kunst.
Mikkel van Groningen udførte i 1598 en altertavle til Kristrup Kirke ved Randers.
 
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for HM The Queen
Historiske krige
Kristne
højtider
Regenter
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Jelling
Monumenterne
Reformationen
The Reformation
Bayeux tapetet
Danske julemærker
Danish

Christmas Seals
Dansk guldalder
Danish Golden
Age
Kongelige portrætter
PAS DE DEUX
ROYAL
Aarhus
Marselisborg
Slot
Marselisborg
Palace
Sculpture by the Sea Aarhus
2009, 2011 2013,
2015
København Copenhagen
Den danske kulturkanon
Barcelona

Jugendstil i Riga, Letland
Art Nouveau in Riga, Latvia
Kongelige på frimærker
Royals on Stamps
Neoplatonisme
Dante
Alighieri
Firenze
Florence
Rom
Rome
Venedig
Venice
Glasmuseet
på Murano
Domkirken i
Pisa
The Field of Miracles Pisa
Schweiz
Switzerland
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo da Vinci
Berlin
Guareschi &
Don Camillo
Amsterdam
Jeff Koons
Frank O. Gehry Guggenheim
Bilbao
 
Drop Down Menu