Drop Down Menu
.
Drop Down Menu
 
 
Danske julemærker
Danish Christmas Seals
1970 & 2003 Julemærkeark tegnet af H.M. Dronning Margrethe II
1970 & 2003 Christmas Seals designed by HM Queen Margrethe II of Denmark
 

Posthuset i Den Gamle By i Århus
The Post Office in The Old Town, Aarhus, Denmark

 
 
   
 
Einar Hollbøll julemærkets opfinder
Julemærket var en dansk opfindelse. I 1903 fik postmester Einar Hollbøll den ide, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn. Verdens første julemærke udkom 13. december 1904 med et portræt af dronning Louise. 

The Christmas seal was a Danish invention. In 1903 postmaster Einar Hollboell expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
The world's first Christmas seal was published on December 13th, 1904 - the motif was a portrait of Queen Louise. 

 

 
     
  De officielle danske julemærker er blevet udsendt hvert år fra 1904 af Julemærkekomiteen, der i dag hedder Julemærkefonden. H.K.H Kronprinsesse Mary er protektor for Julemærkefonden.

I perioden 1904-1950 var alle 50 mærker på årets julemærkeark ens.
Fra 1951 varieres mærkerne, og arkene består fremefter af motiver, der varierer fra 2 til 50 forskellige, og nogle få ark består af 50 ens mærker med forskellige farvenuancer.
Julemærkekomiteen har udsendt nytryk fra 1904-1950, der kun bestod af ark med 10 mærker, for at holde et prisniveau, der gjorde mærket salgbart.
Typiske julemærkemotiver er børn, nisser, engle, vinterlandskaber, julelys, julepynt, juletræer, dyr, kirker samt kongelige personer. Den eneste navngivne person, ud over de kongelige, er Einar Hollbøll.
Ud over de officielle julemærker, som udgives af Julemærkekomiteen, udgives landsdækkende julemærker eller velgørenhedsmærker.

The Danish official Christmas seals have been issued annually since 1904 by "The Danish Christmas Seal Committee" today "The Danish Christmas Seal Foundation". HRH Crown Princess Mary is the patroness of The Danish Christmas Seal Foundation
 
     
 
1904 1905
 
 
The world's first Christmas seal was published on December 13th, 1904, the motif was a portrait of Queen Louise, (1817-1898).


Den 13. december 1904 udsendtes verdens første julemærke med et billede af dronning Louise (1817-1898)
, det kostede 2 øre. Dronningen er omgivet af krone, våbenskjold og blomsterranker. Danmarks våben er tre kronede løver, der er omgivet af ni hjerter. Dette våbenskjold har været de danske kongers siden 1100-tallet.

Gengivelse efter fotografi. 
Ramme og tryk Alfred Jacobsens Etablissement.Oplag: 6 millioner stk., indtægt: 73.950 kr. 
Da julemærket i 1928 udgives for 25. gang er oplaget på 14 millioner stk. og indtægten på 240.253 kr. I 1953 udgives det for 50. gang, oplaget er på 75 millioner stk. og indtægten på 1.099.915 kr., og da det udgives for 75. gang i 1978 er oplaget på 80 millioner stk. og indtægten på 3.132.285 kr.
 
A boy and a girl at a spring.

Dreng og pige ved kilde.

Kunstner H. Westergaard eller Thorvald Bindesbøll?
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1906 1907


 
 
King Christian 9.


Kong Christian d. 9 omgivet af krone, våbenskjold og blomsterranker. Bortset fra kongens billede og mærkets farve, er mærket identisk med det fra 1904 med dronning Louise.
Kongen regerede fra 1863 til 1906, og er den konge, der har siddet længst på tronen. Han blev i 1842 gift med prinsesse Louise af Hessen-Kassel.
Kongen blev kaldt "Europas svigerfar", hans datter Alexandra blev gift med Edward d. 7. af England, og datteren Dagmar kom til Rusland, da hun blev gift med Alexander d. 3, og datteren Thyra blev gift med hertugen af Cumberland (grevskab i det nordvestlige England), og hans søn Vilhelm blev konge af Grækenland (Georg d. 1). Sønnen Frederik blev kong Frederik d. 8. og sønnesønnen Carl blev kong Haakon d. 7. af Norge.
Gengivelse efter fotografi. 
Ramme og tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 


 
King Frederik 8. and Queen Louise.

Kong Frederik d. 8 og dronning Louise.

Kongen regerede kun kort, i perioden 1906-1912.
I 1869 blev han gift med prinsesse Lovisa af Sverige, og de fik børnene Christian (senere kong Christian d. 10.), Carl (senere kong Haakon d. 7. af Norge), Harald, Gustav, Louise, Ingeborg og Thyra.
Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1908 1909
 
The Christmas seal sanatorium, Kolding, Denmark.

Julemærkesanatoriet ved Kolding
blev bygget for de penge kom ind ved salg af julemærker i de første 6 år. Sanatoriet stod færdig i 1911 og overdraget til Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse.
Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.

Photo of a little girl.


Julestjernen lyser over barnehoved i blomsterkrans.

Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1910 1911
  Photo of a little girl.

Fotografi af pige omgivet af blomster.

Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement..
  Photo of a little girl.

Julestjernen lyser over barnehoved omgivet af blomsterkrans.
Gengivelse efter fotografi. Rammetegning Pacht. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 

Drop Down Menu

 
   
 
1912 1913
  King Christian 10. and Queen Alexandrine.

Kong Christian d. 10. og dronning Alexandrine
, der i folkegave fik Marselisborg Slot i Århus. Kongens og dronningens monogrammer CR (Christian Rex) og AR (Alexandrine Regina) ses omkring fotografierne.
Kongen regerede fra 1912 til 1947. I 1898 blev han gift med hertuginde Alexandrine af Meckelenburg-Schwerin, og de fik sønnerne Frederik (senere kong Frederik d. 9.) og Knud, arveprinsen.
Gengivelse efter fotografi. Rammetegning Valdemar Andersen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 

  Christmas angel and Christmas elf.

Nisse byder siddende engel på julegrød.

Gengivelse efter fotografi. 
Kunstner Joachim Skovgaard.
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1914 1915
  Little girl feeding Doves.

Lille pige fodrer duer.

Kunstner Valdemar Andersen og W. Glud. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Photo of a child.

Fotografi af et julemærkebarn.

Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1916 1917
  Woman and child.

Kvinde med barn på armen og solen som baggrund. Solen kan ses som et symbol på lys og håb i en mørk tid, 1. Verdenskrig, eller som et håb for en lys fremtid for barnet.
Kunstner Sigurd Olrik. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Angels ringing the Christmas bells.

Engle ringer julen ind.
Kirkeklokken symboliserer apostlene, klokkens ringning symboliserer apostlenes forkyndelse.
Kunstner Anna E. Munch. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1918 1919
Angels with trumpets. 

Puttier med basuner på jordkuglen med solen i baggrunden. Halvcirklen med bølgerne kan også symbolisere havene omkring Danmark.
Kunstner Poul Corona. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Dannebrog, The Danish national flag, is hoisted.

I anledning af Sønderjyllands genforening med Danmark hejses Dannebrog.

Kunstner Anna E. Munch. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1920 1921
The golden horn is handed over to the Queen/Denmark.

Guldhornet overrækkes til dronningen/Danmark.
Guldhornene var drikke- eller offerhorn af guld fra germansk jernalder (400-800). Det længste, ca. 90 cm, blev fundet i 1639 og et kortere blev fundet i 1734 ved Gallehus ved Tønder.
Guldhornene blev i 1802 stjålet fra Kunstkammeret og smeltet om. Kopier kan ses på Nationalmuseet.
Der siges, at hvis et tredje guldhorn findes, så brænder Schackenborg.
Kunstner Anna E. Munch. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Greenlandic girl.

Grønlandsk pige i nationaldragt omgivet af det danske våbenskjold og det grønlandske våbenskjold med isbjørnen fra midten af 1600-tallet.

Kunstner Harald Moltke. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1922 1923
  The training ship "Copenhagen".

Skoleskibet "København".

Kunstner Christian Mølsted. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Faroese boat.

Båd i færøsk farvand. Til venstre det danske våbenskjold øverst og nederst det færøske våbenskjold med vædderen, der er fra 1300-tallet.
Kunstner Mogens Ege. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 

Drop Down Menu

 
     
 
1924 1925
  Postmen.

To postbude i anledning af postvæsenet 300 års jubilæum i Danmark.
Det store postbud kan repræsentere frimærket og det lille postbud julemærket.
Kunstner Rasmus Christiansen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Winter Landscape.

Stendysse i vinterlandskab.
Kunstner Erick Struckmann. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1926 1927

Child riding a dolphin. 
Designed by Valdemar Andersen (1875-1928).
The most criticized Christmas seal at all - it was (referring to the old newspapers) called "Ugly and nasty", the dolfin Napoleons hat etc. The motif perhaps related to a Greek myth about a boy riding a Dolfin.
Delfin med kæmpebaby holdende et ris eller trefork i hånden. Et at de mest kritiserede julemærker overhovedet.
Kunstneren bag mærket er Valdemar Andersen (1875-1928), der var en af tidens førende kunstner inden for plakater, bogillustrationer og dekorationsmaleri.
Motivvalget afviger fra motiverne på samtlige julemærker ved tilsyneladende ikke at have noget med jul at gøre, men ved at være et surrealistisk billede omsat til julemærkeformat.
Motivet kan hentyde til en græsk myte om en dreng som rider på en delfin.

Drengen har en trefork i hånden, som Poseidon, havets gud, havde til at piske havet til bølger. Størrelsesforholdet mellem drengen og delfinen er omvendt, drengen er stor, fordi han er den vigtigste (måske Jesusbarnet), og delfinen er lille, så den i sin helhed kan være på billedet.
Der var mange reaktioner fra offentligheden da Julemærket udkom, en dame fra København fandt det "saa grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskænder ethvert Julebrev", og hendes veninder købte mærkerne for den gode sags skyld og kastede dem i kakkelovnen. Mærket blev kaldt "Stygt og grimt", og "Vi burde nægte at sælge dem", var kommentaren fra personalet på et posthus. "Delfinen er måske en Napoleonshat", var en anden kommentar. 
Dette mærke fik Julemærkesalget til at gå ned, hvilket var ærgerligt for Julemærkekomiteen, imidlertid kan man sige, at man måske belært af 1926-kritikken, har valgt at Julemærkers motiver skal handle om jul og hygge, og så må andre kunstneriske udtryk vige, for det handler jo om at fremstille salgbare mærker i den gode sags tjeneste. 
Tryk Christian Cato.
 

Postmaster Einar Holboell (1865-1927).
In 1903 Einar Hollboell  expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
The first Christmas seal was published in
1904.
Julemærket blev opfundet af postekspedient Einar Hollbøll (1865-1927), da han i 1903, under juletravlheden på Købmagergades Postkontor i København, fik den ide, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
Med hjælp fra Postvæsenets generaldirektør D. Svendsen og Indenrigsministeriets departementschef Jerichow fik Hollbøll nedsat "Julemærkekomiteen", som i 1904 udsendte det første julemærke.

Julemærkehjemmene:   
I 1912 var der to Julemærkehjem, et i Juelsminde og et i Mørkøv, der tidligere havde været børnehjem. I 1957 blev Julemærkehjemmet i Juelsminde overdraget til Den ketlerske Anstalt ved Brejning. I 1970 blev Julemærkehjemmet i Mørkøv overdraget til kommunen.
I 1914 stod Julemærkehjemmet i Svendborg færdigt. I 1971 blev det overdraget til kommunen.
I 1928 købte Julemærkekomiteen herregården Lindersvold
ved Fakse, den blev i 1971 overdraget til børne- og ungdomsforsorgen.

Der er i dag fire Julemærkehjem med i alt 150 pladser:
I 1938 blev redaktør Jessens villa Fjordmark i Kollund til Julemærkehjem for først og fremmest sønderjyske børn.
I 1939 blev Julemærkehjemmet i Hobro indviet, og børn med astma kunne søge ophold her.
I 1948 blev villaen Kildemose ved Ølsted Strand i Nordsjælland indviet til Julemærkehjem for specielt småbørn.
I 1962 blev Skælskør Julemærkehjem indviet.

Ud over at oprette og drive Julemærkehjemmene har Julemærkefonden gennem årene bidraget til andre formål til gavn for børn fx til af bygge et behandlingshjem i Skåde ved Århus og til bekæmpelse af tuberkulose hos børn i Grønland.

I 2001, i takt med den elektroniske udvikling, "udsendtes" E-julemærket til e-mails og e-postkort.
 
     
 
1928 1929
  A child post a Christmas card. The twenty-fifth Christmas seal.

Barnet med ranselen på ryggen løfter et mindre barn op til postkassen, så barnet kan lægge julebrevet i.
Det 25. julemærke. 
Kunstner Hornung Jensen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Child with a Christmas tree.

Barn med juletræ.

Kunstner Sven Henriksen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1930 1931
  "The Little Match Girl, by Hans Christian Andersen"

"Den lille pige med svovlstikkerne"
efter H.C. Andersens eventyr.
Kunstner Arne Ungermann. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Mother and child by the Christmas tree.

Familiehygge foran juletræet.

Kunstner Hornung Jensen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1932 1933
  Child with a Christmas elf.

Dreng med julenisse.

Kunstner Svend Henriksen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Angel carry the Christmas tree.

Engel bringer juletræet.

Kunstner Jais Nielsen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1934 1935
  The Christmas Seal Home Lindersvold.

Julemærkehjemmet Lindersvold
, en herregård ved Fakse, blev i 1928 blev købt af Julemærkekomiteen og i 1971 overdraget til børne- og ungdomsforsorgen.
Gengivelse efter fotografi. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  The Virgin Mary and the infant Jesus.

Jomfru Maria med Jesusbarnet
hvilende fødderne på måneseglet.
Om Maria som himmeldronning står i "Johannes Åbenbaring, 12,1": "Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved",
Kunstner Utzon Frank.

Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1936 1937
  Angel with a black sheep, symbol of mercy.

Engel med sort får, symbol på barmhjertighed.

Kunstner Christine Dorph. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  A child looking up at the Christmas star.

Barn ser på julestjernen.

Kunstner Arne Ungermann. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 
1938 1939
  A Boy decorating a snowman  with a Christmas tree. 

Dreng sætter et juletræ i snemandens favn.
Kunstner Herluf Nielsen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
  Mother and baby.

Mor og barn.

Kunstner Aksel Jørgensen. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
 
     
 

Drop Down Menu

 
     
 
1940 1941
 

Dove with an olive branch in its beak, a peace symbol, Denmark was occupied by German troops in 1940.


Due med oliven gren.
Danmark var dette år blevet besat af tyskerne og duen bliver således et symbol på den fred, der må komme, på krigens afslutning, Motivet kendes fra Bibelen (1.Mosebog/Genesis 8) hvor Noa sender duen ud fra arken, for at finde ud af, om vandet var forsvundet fra jorden, og da duen kommer tilbage til arken med en frisk olivengren, var Noa klar over, at vandet var borte og da han igen sender duen ud, kommer den ikke tilbage. 
Duen med olivengrenen symboliserer således, at jorden igen er til at bebo, efter oversvømmelse, efter krig.
Kunstner Arne Bang. 
Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.

King Christian 10. on horseback.


Kong Christian d. 10.
, der under 2. verdenskrig red sine daglige ture gennem København, får blomster af ung pige. Øverst til venstre ses kongens monogram CX (Christian Rex).
Christian d. 10, i Sønderjylland også kaldet "Kette kryds", red ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, over den gamle grænse på en hvid hest. 
En sejlivet myte fortæller, at hesten var kalket hvid, hvilket den ikke var, men formentlig nogle skjolder af sved, der gav hesten mørke pletter, er forklaringen på, at myten om den kalkede hest opstod.
Hesten kom fra Visborggaard ved Hadsund og tilhørte Knud Danneskiold-Samsøe, dens navn var Malgré Tout, og den blev købt i Frankrig i 1916 af Danneskiold-Samsøe, der kun købte brune heste, men lod

sig overtale til også at købe den hvide hest "Lad mig tage den trods alt", og "trods alt" blev hestens franske navn "malgré tout".


Hestens hov kan i dag ses på Amalienborgmuseet, den er forsølvet, og kongen brugte den til penne og blyanter. På den forsølvede hov står "Den hvide hest. Jeg kongen bar over grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen. 10. juli 1920", denne indskrift er tilsvarende den på mindestenen over den hvide hest.
Kunstner Kai Louis Jensen. Tryk Kruchow-Waldorff.
 
     
 
1942 1943
  Princess Margrethe, born the 16th of April 1940, the present
Queen Margrethe 2.  


Prinsesse Margrethe, født d. 16. april 1940, med den berømte "prinsessekrølle" og omgivet af laurbær og krone.
Gengivelse efter fotografi. Fyns Stiftsbogtrykkeri, Odense.
  Girl picking flowers.

Pige, der plukker blomster.

Kunstner Viggo Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
 
     
 
1944 1945
  Christmas candle on a spruce branch.

Julelys på grangren, lyset i den mørke tid, krigens tid. Lysets flamme er en stjerne og kan symbolisere stjernen over Betlehem, som ledte De Vise Mænd til Jesusbarnet.
Kunstner Arne Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
  The Dannebrog, the Danish national Flag. Denmark was liberated by British troops under the command of Field Marshall Montgomery on May 4, 1945.

Dannebrog vejrer over julegraner i året for Danmarks befrielse
.
Kunstner Viggo Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
 
     
 
1946 1947
  Advent wreath.

Adventskrans. Stjernen, som løfter kransens bånd, kan symbolisere Betlehemsstjernen.
Kunstner Arne Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
  King Frederik 9 and Queen Ingrid.

Kong Frederik d. 9. og dronning Ingrid, der dette år bliver Danmarks kongepar efter Christians d. 10's død.
Kronprins Frederik blev i 1935 i Stockholm gift med prinsesse Ingrid af Sverige, og de fik døtrene Margrethe (nuværende dronning Margrethe d. 2.), Benedikte og Anne-Marie.  
Kunstner Primus Nielsen. Tryk J. Jørgensen & Co.
 
     
 
1948 1949
  Child wearing a pixy hat. 

Barn og juletræ.
Kunstner Axel Mathiesen. Tryk J. Jørgensen & Co.
  Dance around the Christmas tree.

Dans om juletræ.

Kunstner Kai Olsen. Tryk J. Jørgensen & Co.
 
 

Klik på billederne for forstørrelse/Click on thumbnails for enlargement

 
 
1950 1951
  Poinsettia.

Julestjerne.
Kunstner Tyge holm og F. Grut. Tryk I.P. Jensens Trykkeri.
  Decorated Christmas tree.
Pyntet juletræ.
 
 
 
 
 
1952 1953
  The Christmas star and herds of angels.

Julestjernen sender sit lys ud over engleflokken.
 
Tekst: "Send intet brev uden JULEMÆRKE og tænk på, at flere mærker på hvert brev vil gavne flere børn.
Hver dag året rundt er 367 børn under julemærkehjemmenes forsorg. Husk også nytårsposten".
Kunstnere: Karen og Ebbe Clemmensen.
  The world's children.

Børn fra hele verden.
Tekst:" Postmester Einar Holbøll's julemærkeidé er hver dag til gavn for utallige børn over hele verden. I år udsendes julemærket for 50. gang. Hver dag året rundt er 367 danske børn under julemærkehjemmets forsorg". I øverste venstre hjørne ses en Silhuet af Einar Hollbøll.
Kunstnere: Karen og Ebbe clemmensen.
 
 
 
 
 
1954 1955
  Children and doves. 

Børn og duer.

På arket nederst står: "I 1953 havde julemærket virket i 50 år og i 2-ører indsamlet over 16 millioner kroner til gavn for børnene". 
Billedrammen udgøres af brevduer.
Kunstner: Claes Lorenzen.
  Sparrows on corn sheaf.

Spurve på juleneg.
Tekst: "intet brev uden julemærke nu som i 1904 en 2 øre." og "de 7 julemærkehjem plejer daglig 338 svage børn."
Kunstner: Ellen Gjerløv-Knudsen.
 
 
 
 
 
1956 1957
  Christmas hearts, honeycakes and cornets.

Julehjerte, honningkagedame, kræmmerhus og honningkagemand.
I guirlanden øverst står: "Glædelig jul og et godt nytår"
I de krydsende guirlander nedest står: "Intet brev uden et julemærke" og "Julemærke på nytårsposten".
Kunstner: Poul Abrahamsen.
  Danish ships. Sailing ship, fishing cutter, ferry, lightship and icebreaker.  

Danske skibe. Sejlskib, fiskekutter, færge, fyrskib og isbryder.

Tekst nederst på rammen:
"Intet brev uden et julemærke" og "På nytårsposten et julemærke".
Kunstner: Poul Abrahamsen.
 
 
 
 
 
1958 1959
Father Christmas.

Julemænd.
Tekst nederst på rammen: "Glædelig jul intet brev uden et julemærke" og "Godt nytår julemærke på nytårsposten".
Kunstner: Ellen Gjerløv-Knudsen.
 
  1959 Provisorium
  Overprint on the sheet of 1953.
1959 overtrykt på
1953-mærket.
  4-1959.jpg (784514 byte)
  Denmark, the Faroe Islands and Greenland.

Danmark, Færøerne og Grønland. 50 forskellige.
Motiver på Danmarkskortet fx: 
Skagens fiskerbåde. Det hvide runde krudttårn i Frederikshavn fra Peder Wessels/Peder Tordenskjolds (1691-1720) tid. En Lur. En stendysse. Solvognen. Holger Danske. Esbjerg-Harwich færgen. Dagmarkorset. Højtlæsning af Eventyr (Fyn). Gardere. Guldhornene. Dybbøl mølle med spitflag. Kirker. Vikingeskib. Gåsetårnet. Silderøgeri. Østerlars Rundkirke. 
Færøerne fx:
Det danske og færøske flag. En lunde/søpapegøje med det orange næb. 
Grønland fx:
Det danske flag. Julemanden. En iglo. Hundeslæde. Nuuk Domkirke. Kajakroning. Nationaldragter.
Kunstner: Holger Jensen.
 
 
 

Drop Down Menu

 
 
 
1960 1961
Winter in Denmark. 

Vinter i Danmark.
Kunstner: Poul E. Johansen.
1961.jpg (535314 byte)
The Christmas tree in nature and decorated for Christmas Eve.

Juletræet i naturen omgivet af dyr, snemand og en nisse, og pyntet til juleaften omgivet af julens symboler
fx adventskransen, julestjerneblomst, Jomfru Maria med Jesusbarnet, juleuro med symbolerne på tro (kors), håb (anker) og kærlighed (hjerte), misteltenen, sprællemand, grønlandsk pige i nationaldragt, Lucia-brud og det lille barn.
Kunstner: Holger Jensen.
 
 
 
 
 
1962  
Old trades.

Gamle håndværk
. Skiltene: Kongelig Toldkammer (FR for Frederik Rex). Rebslager. Snedker (høvlen). Lysestøber. Glarmester (rund glasmosaik). Træskomager. Beslagsmed. Tobaksspinder (mand med høj hat og lang pibe). Bødker. Slagter. Hattemager. Urmager. Kro. Karetmager (hjulet). Farveri. Kleinsmed (nøgler og hammer). Guldsmed. Pibemager. Bager. Skrædder. Fiskehandler. Barber (åreladningsfad). Hanskemager. Maler. Skomager. Postkontor. Tobaksskærer.
Kunstner: Erik Petersen.
The sheet shows children dressed as Christmas elves, Christmas hearts, bells, snowmen, Christmas goose and Christmas gifts. Designed by Ingrid Andersen, who also designed the 1977-seal and the 2004-seal.
 
Nissebørn og julehjerter, klokker, snemænd, julestjerne, julegås og julegaver.
Tegnet af Ingrid Andersen, hun vandt i en konkurrence med 25 deltagere. Ingrid Andersen har også tegnet julemærkerne i 1977 og 2004.
 
 
 
 
 
1964 1965
  "50 of Denmark's most beautiful churches".

"50 af Danmarks smukke kirker".
1. række: Østerlars Rundkirke, Sankt Olai Kirke i Helsingør, Hørsholm kirke, ?, Den tilsandede kirke ved Skagen, Børglum klosterkirke, Esberns Snares kirke i Kalundborg, Tveje Merløse kirke, Vor Fru Kirke København, Trinitatis kirke med rundetårn.
2. række: Grundtvigskirken i København, Roskilde Domkirke, Snoldelev kirke, ?, Øster Ulslev kirke, St. Knuds Domkirke Odense, Sanderum kirke, Assens kirke, ?, Højerup kirkeruin Stevns.
3. række:
St. Mortens kirke i Randers, Maria Magdalene kirke på Djursland, Ribe Domkirke, Nordby kirke på Fanø, Ringkøbing kirke, Vedersø kirke (Kaj Munk), Torrild kirke, Veng kirke, St. Bendts kirke i Ringsted, Fjerritslev kirke.
4. række:
?, ?, Thisted kirke, Karby kirke, Tønder Kristkirke, Løgumkloster, St. Nicolai kirke i Vejle, Jellinge kirke, Upernavik kirke i Grønland, Christianskirken Klaksvig på Færøerne.
5. række: ?, ?, Nordborg kirke, Ulkebøl kirke, Budolfi kirke Ålborg, Skarpsalling kirke, ?, ?, Viborg Domkirke, ?.
Kunstner: Henry Thelander.
 
  Danish birds.

Danske fugle.
Kunstner: Henry Thelander.
 
 
 
 
 
 
1966 1967
  Snow Crystals.   

Isstjerner.
Kunstner: Boye Willumsen
 
  1967. Signs of the zodiac.

"STJERNEBILLEDER - dejlig er den himmel blå".
1. række:
Katten. Hvalfisken. Svanen. Lyren. Firbenet.
2. række:
Antinous. Enhjørningen. Cassiopeia. Lossen. Gribben. 
3. række:
Lille Bjørn. Kronen. Delfinen. Jomfruen. Carl II's hjerte.
4. række:
Pegasus. Tyren. Vandslangen. Duen. Skytten.
5. række:
Sextanten. Slangen. Trianglerne. Løven. Bægeret.
6. række:
Vædderen. Herkules. Ravnen. Fluen. Vandmanden.
7. række: Skorpionen. Ræven. Dragen. Kompasset-loglinen. Fiskene.
8. række:
Kentauren. Eremitfuglen. Stenbukken. Bogtrykkerværkstedet. Giraffen.
9. række:
Haren. Vægten. Tvillingerne. Krebsen. Store Bjørn.
10. række:
Jagthundene. Høstmanden. Bereniges lokker. Ørnen. Skibet Argo. 

Kunstner: Boye Willumsen
 
 
 
 
 
 
1968 1969
  Father Christmas. Designed by Bjoern Wiinblad.

Julemænd. Tegnet af Bjørn Wiinblad.
  Drawings by Danish school children influenced by a Danish Christmas hymn.

"Velkommen igen Guds engle små".
tegner af 1., 2. og 3. klasse i Hørup skole på Als".
 
 
 
 
 
1970 1971
1970.jpg (514591 byte)
  "Preparation for Christmas in the Celestial Castle". The signature "M 70" stands for Margrehte, HM The Queen. The Queen also designed the Christmas seal in 2003.

"Juleforberedelse i Himmelborgen"
. Signeret "M 70" for dronning Margrethe d. 2. Dronningen har også tegnet julemærket i 2003 samt
det grønlandske julemærkeark 1983.
  "The Magi" 
(Balthasar, Melchior and Caspar).

"De Vise Mænd".
(Baltasar, Melchior og Kasper).
"I tiden omkring Kristi fødsel studerede de vise mænd Jupiters usædanlige bane. Fra lertavler og papyrusfund ved vi, at den antikke astronomi med største opmærksomhed fulgte alle foreteelser på stjernehimlen - stjernen over Betlehem har en historisk baggrund."
Kunstner: Jane Muus.

 
 
 
 
 
1972 1973
  The heir to the throne Margrethe became Queen this year, her father king Frederik 9. died in January.
The Christmas seal shows the new Queen Margrethe 2. and HRH the Prince Consort, Henrik.

Dronning Margrehte d. 2 og prins Henrik. Året hvor Frederik d. 9. døde og blev efterfulgt af tronfølgeren prinsesse Margrethe.
Kunstner: Ebbe Sadolin efter fotografi af Rigmor Mydtskov/Steen Rønne.

Royal Families on Stamps
  "The cat by its yellow dish waits for its Christmas meal".

"Katten ved sit gule fad - venter paa sin julemad".
Tegnet af Mogens Zieler.
 
 
 

Drop Down Menu

 
 
 
1974 1975
2-Christmas_Seal_1974.jpg (210505 byte)
The Danish Christmas Seal Foundation congratulates the post-office authorities on their 350th year anniversary".

"Julemærket ønsker postvæsenet tillykke med 350 års jubilæet".
Kunstner: Poul Andersen.
Paper-clippings by the Danish fairytale writer H.C. Andersen (1805-1875) - his silhouette is in the top left-hand corner.

H.C. Andersens papirklip - hans silhuet ses i øverste venstre hjørne.
Tekst øverst: "H.C. Andersen 1805-1875. Livet igennem forærede H.C. Andersen sine klip til venner og velgørende formål. Juleaften klippede han figurer til børn og til juletræspynt. En del er bevaret og originalerne til dette ark findes i H.C. Andersens Hus i Odense."
Tekst nederst: "…han kunne de allerdejligste historier og klippede sådanne morsomme billeder". Den lille Idas Blomster."
 
 
 
 
 
1976 1977
  "CHRISTMAS NIGHT - star please come down to me".

"JULENAT - stjerne kom ned til mig".
Kunstner: Freddy Poulsen.
  "The Christmas Seal with Christmas decorations". Designed by Ingrid Andersen, who also designed the 1963-seal and the 2004-seal.

"Julemærket med sin pynt". Tegnet af Ingrid Andersen, der også tegnede julemærket i 1963 og i 2004.
 
 
 
 
 
1978 1979
  "The Danish Christmas seal number 75". 2 different seals. The world's first Christmas Seal was issued in Denmark in 1904

"Danmarks julemærke nummer 75". 2 forskellige mærker.
Kunstner: Erik Ellegaard Frederiksen.
  "Take Good Care of our Children, they are the Future of the World". 50 different seals.

"Pas godt på vore børn de er verdens fremtid".
50 forskellige mærker.
Kunstner: Herdis Buck.
 
 
 
 
 
1980 1981
"Happiness is to be out in the nature with the animals".

"Lykke er at færdes i naturen sammen med dyrene".
Kunstner: Lis Stoltenberg.
The Christmas seal is influenced by the Danish Christmas carol "The Blue Heaven is Delightful".

Mærket er tegnet af Kamma Svensson.
Tekst øverst: "Som en lille stjernesol".
Tekst nederst: "Men med et der blev at skue en så klar på himlens bue som en lille stjernesol"
.
3. vers i julesalmen "Dejlig er den Himmel blå". Tekst af N.F.S. Grundtvig, 1810 og melodi af Thomas Laub, 1917:

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.
 
 
 
 
 
1982 1983
Christmas elves decorating for Christmas. 5 different seals.

Juleguirlander pyntes med æbler af nissebørn. 5 forskellige mærker.
Kunstner: Ruth Christensen.
A Danish Christmas carol is illustrated on the sheet.

Mærket er tegnet af Povl Abrahamsen.

"Sikken voldsom trængsel og alarm".
5 forskellige.
I arkets kant står 1. vers af Peter Fabers julesang af samme navn, komponist Emil Horneman.
 
Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm.
Lygten tændes klokken fire alt,
det skal være aften med gevalt.
Midt på gaden sælges træer og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt !
Varer kan man få i tusindvis,
tænk Dem bare, under indkøbspris.
pris, pris, pris, pris, pris, pris,
tænk Dem bare, under indkøbspris,
pris, pris, pris, pris, pris, pris,
tænk Dem bare, under indkøbspris!
 
 
 

Drop Down Menu

 
 
 
1984 1985
  "Christmas Flowers"

"Julens blomster".
Kunstnere: Jannie Henriette Sande og Bo Linnemann.
  "Denmark's first puff-puff 1847".

"Danmarks første futtog 1947".
Tekst: "Vi rejser rundt i juleland, og nissetoget futter - vi ka mærke jul med fut paa kort og konvolutter".
Tryk: EGM. H. Petersen
Kunstner: Bo Bonfils
 
 
 
 
 
1986 1987
  People buy Christmas trees.

Tekst øverst: "Kulden bider uden tænder dagene kommer og går uden ben isen bærer uden hænder solen og sangene bor under sneen".
Tekst nederst: "Lyset varmer mørket fryser dagen er bedre end natten er lang mørket tøer når lyset lyser det bliver morgen og sommer engang."
Kunstner: Ib Spang Olsen.
  "White Christmas in Denmark".

"Hvid jul i Danmark".
"Drømme om en hvid jul - ski og skøjter frem fra skjul - skæg og meget glæde - bli'r der på en slæde - sol på sneen - frost i luften - hjem til julekageduften".
Kunstner: Des Asmussen.
 
 
 
 
 
1988 1989
The Christmas seal was influenced by the Danish Christmas hymn "Welcome to the Angels of God".

Mærket er tegnet af Ruth Christensen.
"Velkommen igen guds engle små fra høje himmelsale, med dejlige solskinsklæder på i jordens skyggedale"
Fra 1. vers af "Velkommen igen, Guds engle små", tekst af N. F. S. Grundtvig, 1825 og melodi af A. P. Berggreen, 1832:

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!
Christmas decorations.

"Hjerter, stjerner, fugle, gran spreder lys i vinterland - en forventning alle kender - glæden ved at solen vender".
Kunstner: Eva Maria.
 
 
 
 
 
1990 1991
  "The Christmas Seal Help Children".

"Julemærket hjælper børn! Julemærkehjemmene kan give børn, der lever i pressede situationer et godt skub fremad i livet. Gør juleposten festlig med mange julemærker og støt den gode sag", og "Julemærkekomiteen ønsker glædelig jul og takker for hjælpen til børnene!"
  "The Christmas Seal Help Children".

"Julemærket hjælper børn", "Tak for hjælpen til børnene på de 4 julemærkehjem", "Julemærkekomitéen ønsker glædelig jul og godt nytår" og "Ingen julepost uden julemærker".

 
 
 
 
 
1992 1993
"Happy Little Angels".

"Glade englebørn på gyldne vinger - frydefuldt det gode budskab bringer - at de lys vi her i julen tænder - lover os at snart den mørke vinter ender".

"The Sun and the Stars". Designed by Ib Spang Olsen.

"Solen og stjernen - Julemærket 1993 - tænd for fjerne børn din kerte - venner er nære når natten er lang - alle får vi hvert et hjerte - se ind i julen og giv os din sang. Tegnet af Ib Spang Olsen.

 
 
 
 
 
1994 1995
"Christmas time and winter weather in H.C. Andersen's Fairy Tales". 

"Juletid og vintervejr i H.C. Andersens eventyr".

"Christmas elves play tricks". 

"Nissestreger". Kunstner: Des Asmussen.

 
 
 

Drop Down Menu

 
 
 
1996 1997
Children dressed like Christmas elves play in the snow. Designed by Füchsel.

"Stille falder der sne, vinteren bliver at se. Julen er børnenes fest, gavmildheden er gæst. Julemærkehjemmene tilbyder rekreation til børn, der for en tid har brug for et miljøskifte til roligere forhold. 
Tegnet af Franz Füchsel.

Christmas elves, Angels and Animals give Concert in Winterland"

"Nisser, engle, dyr vi kender gi'r koncert i vinterland. Glad de musikalske venner julens tonevæld slår an! Julemærkehjemmene hjælper de børn, som for en tid har behov for et pusterum fra dagligdagen".

 
 
 
 
 
1998 1999
"Solstice song" written by Johannes V. Jensen, music by Johannes Andersen, 1917. 
Designed by Dea Trier Moerch and Snugge Trier-Moerk.

"Solhvervssang"  af Johannes V. Jensen og musik af Johannes Andersen, 1917. 
Vor sol er bleven kold, vi er i vintervold og dunkle dage. Men nu er nedgang endt og håbet tændt, ja håbet tændt, for nu er solen vendt, nu kommer lyset og den lange dag tilbage.
Tegning Dea Trier Mørch og Snugge Trier-Mørk.

"The Christmas in 1999 stands in the Sign of the Hearts".

"Julen 1999 står i hjerternes tegn". 
 
 
 
 
 
2000 2001
"Home for Christmas". Designed by John Andersen (JA).

"Hjem til jul". Tegnet af John Andersen (JA).
"Happy Christmas delightful Christmas", the title of a Danish Christmas carol.

"Glade jul dejlige jul". Julesangen med tekst af B. S. Ingemann, 1850 og melodi af Fr. Gruber, 1818.

 
 
 
 
 
2002 2003
  "This sweet Christmas time". The sheet contains 50 different seals. Designed by John Andersen (JA).

"I denne søde juletid". 50 forskellige mærker. Tegnet af John Andersen (JA).
  "The Feast of the Hearts". The signature "M" stands for Margrehte, HM The Queen. The Queen also designed the Christmas seal in 1970.
.
"Hjerternes fest". Julemærket fyldte 100 år i 2003 og blev tegnet af dronning Margrethe d. 2. (signaturen "M"). Dronningen tegnede også årets julemærke i 1970 "Juleforberedelse i Himmelborgen".
 
 
 
 
 
2004 2005
"Winter Time Berries" by the artist Ingrid Andersen.
.
"Vinterbær". Kunstneren er Ingrid Andersen, der også tegnede julemærket i 1977 og i 1963, hvor hun blev vinderen blandt 25 deltagere i en konkurrence om årets julemærke.
1. og 2. række: Hunderose. Rød kornel. Dværgmispel. Blågrøn rose. Snebær. Sargent æble.
3. række: Kristtorn. Ildtorn. Kirsebær kornel.
4. række: Pilebladet dværgmispel. Vedbend. Liguster. Kinesisk enebær.
5. række: Vedbend. Kinesisk enebær. Liguster. Kirsebær kornel. Pilebladet dværgmispel.

"Jeg har altid elsket vinterbær, der trods sne og kulde pryder vores haver, krat og skove med deres smukke intense farver. Årets julemærke blev til en kold decemberdag, hvor jeg på en af mine mange gåture i skoven blev overvældet af bærernes styrke og skønhed, som inspirerede mig til at lave et mærke med et stærkt og enkelt udtryk, med masser af stemning," siger Ingrid Andersen." (Citat fra Julemærkefondens hjemmeside).
 
Hans Christian Andersen's papercuts designed by John Andersen.
The text to the right of Andersen's profile: "and I had cut and paste the Figures, which hung on the Leaves". H.C. Andersen, Christmas 1859.
See also the Christmas Seal from 1975

.
H. C. Andersens papirklip
, design af John Andersen.
Tekst til højre for Andersens profil: "og jeg havde klippet og klistret Figurerne der hang paa Grenene".
H. C. Andersen, julen 1859.
Se også H.C. Andersen-julemærket fra 1975
   
 
 
 
 
 
2006 2007
 
Christmas Motifs designed by Gisken Gross.
 
Christmas stars designed by Thomas Schrøder.

Julestjerner, design af Thomas Schrøder.

 
 
 
 
 
2008 2009
 
Danish winter birds, designed by Torben Skov.
See also
the chistmas seal for 1965.

Danmarks og vinterens almindeligste fugle, design af Torben Skov.
Se også julemærkearket fra 1965.

 
Old Poetical Christmas decorations designed by Birgitte Els-Scheuder.

Gammel poetisk julepynt designet af Birgitte Els-Scheuder.

 
 
 
 
 
2010 2011
 
Designed by Sussi Bech.

Designet af Sussi Bech.
 
Climbing elves designed by Frederik Bramming.

Kravlenisser designet af Frederik Bramming (1911-1991), kravlenissens fader, hvis første kravlenisseark udkom i 1947.

 
 
 
2012 2013
 
"1912    Julemærkehjem i 100 år    2012" står der øverst på mærket. Det første julemærkehjem åbnede for 100 år siden. Portrætterne på mærkerne viser børn på julemærkehjem og er udført af kunstneren Carl Quist-Møller.
 
The text at the top says "1912    Christmas Seal Homes in 100 years    2012" . The first Christmas Seal Home opens its doors to sick children 100 years ago. Children at Christmas Seals Homes are portrayed at the Christmas Seals by the artist Carl Quist-Møller.
 
Collage made from old scraps designed by Keith Bassford.

Collage af gamle glansbilleder designet af Keith Bassford.

 
 
 
2014  
 
Designed by Jakob Kühnel
Designet af Jakob Kühnel
 
 
     
 

Drop Down Menu

 
     
 

Posthuset i Den Gamle By
The Post Office in The Old Town in Aarhus

 
 
  The Post Office houses a collection of Christmas Seals.
See photos from The Old Town,
The National Open Air Museum of Urban History and Culture, click here.
Posthuset huser en samling af julemærker.
Se fotos fra Den Gamle By, klik
her.
 
     
 

Drop Down Menu

 
     
 
 
 
Drop Down Menu