ARS longa.dk   v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
Danske julemærker   Danish Christmas Seals
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Verdens første julemærke udkom 13. december 1904
Julemærket er en dansk opfindelse. I 1903 fik postekspedient ved Købmagergades Postkontor Einar Holbøll (f. København 1865 - d. Charlottenlund 1927) den ide, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke og overskuddet gå til fordel for syge børn. Verdens første julemærke udkom 13. december 1904 med et portræt af Dronning Louise, Kong Christian 9.'s hustru.
Fra 1904-1950 havde alle 50 mærker på årets julemærkeark ens motiver.
Fra 1951 sker der en ændring, og mærkerne består fremover af motiver, der varierer fra 2 til 50 forskellige. Nogle få ark består af 50 ens mærker med forskellige farvenuancer.
De officielle danske julemærker er blevet udsendt hvert år siden 1904 af Julemærkekomiteen, der i dag hedder Julemærkefonden. H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for Julemærkefonden.
Julemærkefonden har udsendt nytryk af de mærker, der udkom fra 1904 til 1950. Nytrykkene består af ark med 10 mærker for at holde et prisniveau, der gør mærket salgbart.
Typiske julemærkemotiver er børn, nisser, engle, vinterlandskaber, julelys, julepynt, juletræer, dyr, kirker samt kongelige personer. Den eneste navngivne person på mærkerne er, ud over de kongelige, Einar Holbøll.
I 2001, i takt med den elektroniske udvikling, udsendtes
E-julemærket til e-mails og e-postkort.
Ud over de officielle julemærker, som udgives af Julemærkefonden, udgives landsdækkende julemærker eller velgørenhedsmærker.
Julemærkehjemmene, se nedenfor.
I det amerikanske månedsmagasin "Boys' Life", december 1954, fortælles historien om det første julemærke.
The world's first Christmas seal was published on December 13th, 1904
The Christmas seal is a Danish invention. In 1903 postal clerk Einar Holbøll (1865-1927) expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
The world's first Christmas seal was published on December 13th, 1904. The motif was a portrait of Queen Louise
, the wife of King Christian IX.
The Danish official Christmas seals have been issued annually since 1904 by "The Danish Christmas Seal Committee" today "The Danish Christmas Seal Foundation". HRH Crown Princess Mary is the patroness of The Danish Christmas Seal Foundation.
The American magazine "Boys' Life", December 1954, tells "The Story of the First Christmas Seals".
"Einar Holbøll julemærkets fader", mindesmærke udført af billedhuggeren Charles Arvesen (1890-1953) og opsat
på Holbølls fødselsdag den 20. december 1948 på Charlottenlund stationsplads. Holbøll var fra 1909 postmester i Charlottenlund.

Foto: Bente Szarowicz.

"Einar Holbøll Father of the Christmas Seal", memorial by the Danish sculptor Charles Arvesen (1890-1953) erected 20 December 1948, Holbøll's birthday, in Charlottenlund, where he was postmaster from 1909.
Photo: Bente Szarowicz. 

1970 & 2003 & 2015 julemærkeark tegnet af H.M. Dronning Margrethe 2.
1970 & 2003 & 2015 Christmas seals designed by HM Queen Margrethe II of Denmark

1904

1905

1906
1904 Den 13. december 1904 udsendtes verdens første julemærke med et billede af Dronning Louise (1817-1898), det kostede 2 øre. Dronningen er omgivet af blomsterranker og det lille rigsvåben (i dag statsvåbenet), der består af kronen og tre kronede løver omgivet af ni hjerter (kaldet søblade, da de formentlig oprindelig har været åkander). Våbenets krone er inspireret af Christian 5.'s lukkede krone, de envældige kongers krone. Bortset fra Dronningens billede og farven er mærket identisk med 1906-julemærket med billede af Kong Christian 9.
Gengivelse efter fotografi. Ramme og tryk Alfred Jacobsens Etablissement. Oplag: 6 millioner stk., indtægt: 73.950 kr. 
Da julemærket i 1928 udgives for 25. gang er oplaget på 14 millioner stk. og indtægten på 240.253 kr. I 1953 udgives det for 50. gang, oplaget er på 75 millioner stk. og indtægten på 1.099.915 kr., og da det udgives for 75. gang i 1978 er oplaget på 80 millioner stk. og indtægten på 3.132.285 kr.

The world's first Christmas seal was published on December 13th, 1904, with a portrait of Queen Louise (1817-1898)
s
urrounded by flower vines and the Danish national coat of arms consisting of the crown and three crowned lions surrounded by nine hearts. The crown is influenced by King Christian V's closed crown, the crown of the second absolute monarch. Reproduction of photo.
1905
Dreng og pige ved kilde. Kunstner H. Westergaard eller Thorvald Bindesbøll? Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Skulpturerne ved soklen på
billedhuggeren Charles Arvesens mindesmærke i Charlottenlund for Einar Holbøll må have været inspireret af dette mærke.


A boy and a girl at a spring
. Artist H. Westergaard or Thorvald Bindesbøll?

The sculptures at the plinth of the Einar Holbøll memorial in Charlottenlund by the sculptor Charles Arvesen might have been inspired by this Christmas seal.

1906 Kong Christian 9. Kongen er omgivet af blomsterranker og det lille rigsvåben (i dag statsvåbenet), der består af kronen og tre kronede løver omgivet af ni hjerter (kaldet søblade, da de formentlig oprindelig har været åkander). Våbenets krone er inspireret af Christian 5.'s lukkede krone, de envældige kongers krone. Bortset fra Kongens billede og farven er mærket identisk med 1904-julemærket med billede af Dronning Louise. Gengivelse efter fotografi. Ramme og tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
King Christian IX
 surrounded by flower vines and the Danish national coat of arms consisting of the crown and three crowned lions surrounded by nine hearts. The crown is influenced by King Christian V's closed crown, the crown of the second absolute monarch.
Reproduction of photo.

1907

1908

1909
1907 Kong Frederik 8. og Dronning Lovisa. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
King Frederik VIII and Queen Louise. Reproduction of photo.
1908 Julemærkesanatoriet ved Kolding blev bygget for de penge der kom ind ved salg af julemærker i de første 6 år. Sanatoriet stod færdig i 1911 og overdraget til Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Christmas Seal Sanatorium, Kolding.
Reproduction of photo.
1909 Julestjernen lyser over barnehoved i blomsterkrans. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Christmas star shines above a child's head in a garland. Reproduction of photo.

1910

1911

1912
1910 Lille pige omgivet af blomster. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
A Little girl surrounded by flowers. Reproduction of photo.
1911 Julestjernen lyser over barnehoved omgivet af blomsterkrans. Gengivelse efter fotografi. Rammetegning Pacht. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Christmas star shines above a child's head in a garland. Reproduction of photo.
1912 Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine. Kongens og Dronningens monogrammer CR (Christian Rex) og AR (Alexandrine Regina) omgiver portrætterne. Gengivelse efter fotografi. Rammetegning Valdemar Andersen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
King Christian X and Queen Alexandrine.
Reproduction of photo.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1913

1914

1915
1913 Nisse byder siddende engel på julegrød. Gengivelse efter fotografi. Kunstner Joakim Skovgaard. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Christmas angel and Christmas elf.
Reproduction of photo. Designed by Joakim Skovgaard.
1914 Lille pige fodrer duer. Kunstner Valdemar Andersen og W. Glud. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Little girl feeding doves. Artists Valdemar Andersen and W. Glud.
1915 Fotografi af et julemærkebarn. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Photo of a child at a Christmas Seal Home.
Reproduction of photo.

1916

1917

1918
1916 Kvinde med barn på armen og solen som baggrund. Solen kan ses som et symbol på lys og håb i en mørk tid, 1. Verdenskrig, og/eller som et håb for en lys fremtid for barnet. Kunstner Sigurd Olrik. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Woman and child. Artist Sigurd Olrik.
1917 Engle ringer julen ind. Kirkeklokken symboliserer apostlene, klokkens ringning symboliserer apostlenes forkyndelse. Kunstner Anna E. Munch. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Angels ringing the Christmas bells. Artist Anna E. Munch.
1918 Puttier med basuner stående på jordkuglen med julestjernen i baggrunden. Halvcirklen med bølgerne kan også symbolisere havene omkring Danmark. Kunstner Poul Corona. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Angels with trumpets.
Artist Poul Corona.
Om advent og jul, se "Kristne højtider".

1919

1920

1921
1919 I anledning af Sønderjyllands genforening med Danmark hejses Dannebrog. Kunstner Anna E. Munch. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Dannebrog, The Danish national flag, is hoisted in occasion of the Reunification of North Schleswig to Denmark in 1920. Artist Anna E. Munch.
1920 Guldhornet overrækkes til Dronningen/Danmark. Guldhornene var drikke- eller offerhorn af guld fra germansk jernalder (400-800). Det længste, ca. 90 cm, blev fundet i 1639 af den unge kniplerske Kirsten Svendsdatter i Gallehus nær Møgeltønder. Et kortere blev fundet i 1734. Guldhornene blev i 1802 stjålet fra Kunstkammeret og smeltet om. Kopier kan ses på Nationalmuseet. Der siges, at hvis et tredje guldhorn findes, så brænder Schackenborg. Kunstner Anna E. Munch. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The golden horn is handed over to the Queen/Denmark. Once existed two golden horns (Germanic Iron Age 400-800), used as drinking horns or libation horns. The longest golden horn was found in 1639 by the young lace maker Kirsten Svendsdatter in Gallehus in South Jutland. The shorter horn was found in 1734. Both horns were in 1802 stolen and melted down. Copies of the golden horns are exhibited at The National Museum of Denmark, Copenhagen. Artist Anna E. Munch.
1921 Grønlandsk pige i nationaldragt omgivet af Grønlands nationalvåben med isbjørnen og Danmarks lille rigsvåben (i dag statsvåbenet) med de tre kronede løver og ni hjerter kaldet søblade, da de formentlig oprindelig har været åkander. Kunstner Harald Moltke. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Greenlandic girl
wearing the national costume and surrounded by the coat of arms of Greenland with the polar bear, and the Danish national coat of arms consisting of the crown and three crowned lions surrounded by nine hearts. Artist Harald Moltke.

1922

1923

1924
1922 Skoleskibet "København". Kunstner Christian Mølsted. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
"København", søsat i 1921, var en femmasters bark, verdens største sejlskib og Ø.K.'s stolthed. Skibet forsvandt sporløst undervejs fra Buenos Aires i Argentina til Adelaide i Australien i december 1928. Af de 60 besætningsmedlemmer om bord var de 45 elever. Den 22. december 1928 lød den sidste besked fra telegrafisten "Alt vel - roligt vejr", siden har skibet været sporløst forsvundet, og omstændighederne omkring forliset står hen i det uvisse.

I Egernsund Kirke ved Sønderborg er kirkeskibet en model af "København".
The training ship "Copenhagen". Artist Christian Mølsted. In December 1928 "Copenhagen" disappeared without a trace on sailing from Buenos Aires, Argentina to Adelaide, Australia.

1923 Båd i færøsk farvand. Til venstre ses Danmarks lille rigsvåben øverst og nederst Færøernes nationalvåben med vædderen, der er fra 1300-tallet. Kunstner Mogens Ege. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Faroese boat. At top left is the coat of arms of Denmark and at bottom left is the coat of arms of the Faroe Islands with the ram. Artist Mogens Ege.
1924 To postbude i anledning af postvæsenet 300 års jubilæum i Danmark. Det store postbud symboliserer frimærket og det lille postbud julemærket. Kunstner Rasmus Christiansen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Two Postmen on the occasion of
the 300-year Jubilee of the Royal Danish postal service. The tall postman symbolizes the stamp and the small man the Christmas seal. Artist Rasmus Christiansen. 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1925

1926

1927
1925 Stendysse i vinterlandskab. Kunstner Erick Struckmann. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Dolmen in winter landscape. Artist Erick Struckmann.
1926
Delfin med kæmpebaby holdende et ris eller trefork i hånden. Et at de mest kritiserede julemærker overhovedet.
Kunstneren bag mærket er Valdemar Andersen (1875-1928), der var en af tidens førende kunstner inden for plakater, bogillustrationer og dekorationsmaleri.
Motivvalget afviger fra motiverne på samtlige julemærker ved tilsyneladende ikke at have noget med jul at gøre, men ved at være et surrealistisk billede omsat til julemærkeformat.
Motivet kan hentyde til en græsk myte om en dreng som rider på en delfin. Drengen har en trefork i hånden, som Poseidon, havets gud, havde til at piske havet til bølger. Størrelsesforholdet mellem drengen og delfinen er omvendt, drengen er stor, fordi han er den vigtigste (måske Jesusbarnet), og delfinen er lille, så den i sin helhed kan være på billedet.
Der var mange reaktioner fra offentligheden da Julemærket udkom, en dame fra København fandt det "saa grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskænder ethvert Julebrev", og hendes veninder købte mærkerne for den gode sags skyld og kastede dem i kakkelovnen. Mærket blev kaldt "Stygt og grimt", og "Vi burde nægte at sælge dem", var kommentaren fra personalet på et posthus. "Delfinen er måske en Napoleonshat", var en anden kommentar. Dette mærke fik Julemærkesalget til at gå ned, hvilket var ærgerligt for Julemærkekomiteen, imidlertid kan man sige, at man måske belært af 1926-kritikken, har valgt at Julemærkers motiver skal handle om jul og hygge, og så må andre kunstneriske udtryk vige, for det handler jo om at fremstille salgbare mærker i den gode sags tjeneste. Tryk Christian Cato.

Child riding a dolphin. Designed by Valdemar Andersen (1875-1928). The most criticized Christmas seal at all - it was (referring to the old newspapers) called "Ugly and nasty", the dolfin Napoleon's hat etc. The motif perhaps related to a Greek myth about a boy riding a Dolfin.
"Dreng på delfin blæser trompetsnegl", Nürnberg, ca. 1620, Germanisches
Nationalmuseum, Nürnberg, Tyskland. Motivet har været kendt siden antikken. 
"Boy on a Dolphin Blowing a Triton's Trumpet", Nuremberg, c. 1620, Germanisches
Nationalmuseum, Nuremberg, Germany. The dolphin ride motif has been known since Antiquity.
 
1927 Julemærket blev opfundet af postekspedient Einar Holbøll (1865-1927), da han i 1903, under juletravlheden på Købmagergades Postkontor i København, fik den ide, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
Med hjælp fra Postvæsenets generaldirektør D. Svendsen og Indenrigsministeriets departementschef Jerichow fik Holbøll nedsat "Julemærkekomiteen", som i 1904 udsendte det første julemærke.

Postmaster Einar Holbøll (1865-1927). In 1903 Einar Holbøll expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope. The first Christmas seal was published in
1904.

Julemærkehjemmene:   
I 1912 var der to Julemærkehjem, et i Juelsminde og et i Mørkøv, der tidligere havde været børnehjem. I 1957 blev Julemærkehjemmet i Juelsminde overdraget til Den ketlerske Anstalt ved Brejning. I 1970 blev Julemærkehjemmet i Mørkøv overdraget til kommunen.
I 1914 stod Julemærkehjemmet i Svendborg færdigt. I 1971 blev det overdraget til kommunen.
I 1928 købte Julemærkekomiteen herregården Lindersvold
ved Fakse, den blev i 1971 overdraget til børne- og ungdomsforsorgen.

Der er i dag fem Julemærkehjem:
I 1938 blev redaktør Jessens villa Fjordmark i Kollund til Julemærkehjem for først og fremmest sønderjyske børn.
I 1939 blev Julemærkehjemmet i Hobro indviet, og børn med astma kunne søge ophold her.
I 1948 blev villaen Kildemose ved Ølsted Strand i Nordsjælland indviet til Julemærkehjem for specielt småbørn.
I 1962 blev Skælskør Julemærkehjem indviet.
I 2017 åbnede Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde doneret af
Pandora-stifter Winnie Dahl.


De fleste børn mellem 7-14 år, der i dag kommer på Julemærkehjem, har problemer med overvægt, men andre problemer af psykisk og social art kan give adgang, det kan f.eks. være mangel på trivsel såsom mobning.

Ud over at oprette og drive Julemærkehjemmene har Julemærkefonden gennem årene bidraget til andre formål til gavn for børn bl.a. til at etablere behandlingshjemmet Dalgaarden i Skåde ved Aarhus og til bekæmpelse af tuberkulose hos børn i Grønland.

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1928

1929

1930
1928 Barnet med ranselen på ryggen løfter et mindre barn op til postkassen, så den lille kan lægge julebrevet i. Det 25. julemærke. 
Kunstner Hornung Jensen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
A little child post a Christmas card
. The twenty-fifth Christmas seal. Artist Hornung Jensen.
1929 Barn med juletræ. Kunstner Sven Henriksen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Child with a Christmas tree. Artist Sven Henriksen.
1930 "Den lille pige med svovlstikkerne" efter H.C. Andersens eventyr. Kunstner Arne Ungermann. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
"The Little Match Girl" fairytale by Hans Christian Andersen. Artist Arne Ungermann. 

1931

1932

1933
1931 Familiehygge foran juletræet. Kunstner Hornung Jensen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Mother and child in front of the Christmas tree.
Artist Hornung Jensen.
1932 Dreng med julenisse. Kunstner Svend Henriksen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Child with Christmas elf
.
Artist Svend Henriksen.
1933 Engel bringer juletræet. Kunstner Jais Nielsen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Angel carry the Christmas tree. Artist Jais Nielsen.

1934

1935

1936
1934 Julemærkehjemmet Lindersvold, en herregård ved Fakse, blev i 1928 købt af Julemærkekomiteen og i 1971 overdraget til børne- og ungdomsforsorgen. Gengivelse efter fotografi. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Christmas Seal Home Lindersvold.
Reproduction of photo.
1935 Jomfru Maria med Jesusbarnet hvilende fødderne på måneseglet. Om Maria som himmeldronning står i "Johannes Åbenbaring, 12,1": "Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved". Kunstner Utzon Frank. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
The Virgin Mary and the Infant Jesus. Artist Utzon Frank.
1936 Engel med sort får, symbol på barmhjertighed. Kunstner Christine Dorph. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Angel with a black sheep, symbol of mercy. Artist Christine Dorph.

1937

1938

1939
1937 Drengebarn i en seng ser på julestjernen, på gulvet ligger et julehjerte uden hank. Kunstner Arne Ungermann. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
A little boy child looking up at the Christmas star, at the floor is a Christmas heart without a handle. Artist Arne Ungermann.
1938 Dreng pynter snemand med et juletræ. Kunstner Herluf Nielsen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
A Boy decorating a snowman with a Christmas tree. Artist Herluf Nielsen.
1939 Mor og barn. Kunstner Aksel Jørgensen. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Mother and baby. Artist Aksel Jørgensen.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1940

1941

1942
1940 Due med olivengren. Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940, og duen bliver således et symbol på den fred, der må komme, på krigens afslutning. Motivet kendes fra Bibelen (1.Mosebog/Genesis 8) hvor Noa sender duen ud fra arken for at finde ud af, om vandet var forsvundet fra jorden. Da duen kommer tilbage til arken med en frisk olivengren, var Noa klar over, at vandet var borte, og da han igen sender duen ud, kommer den ikke tilbage. Duen med olivengrenen symboliserer at jorden igen er til at bebo, efter oversvømmelse, efter krig. Kunstner Arne Bang. Tryk Alfred Jacobsens Etablissement.
Dove with an olive branch in its beak, a peace symbol. Denmark was occupied by German troops on April 9, 1940. Artist Kunstner Arne Bang.
1941 Kong Christian 10., der under Besættelsen red sine daglige ture gennem København, får blomster af en ung pige. Øverst til venstre ses kongens monogram "CX". Kunstner Kai Louis Jensen. Tryk Kruchow-Waldorff.
King Christian X on horseback. During the German occupation of Denmark (1940-45) the King became a symbol of national unity, and his daily rides through the streets of Copenhagen made him enormous popular. Artist
Kai Louis Jensen.
1942 Prinsesse Margrethe, født d. 16. april 1940, med den berømte "prinsessekrølle" og omgivet af laurbær og krone. Gengivelse efter fotografi. Fyns Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Princess Margrethe, born April 16, 1940, with a hairstyle with one big curl called "The Princess Curl". Princess Margrethe the future Queen Margrethe II.
Reproduction of photo.

1943

1944

1945
1943 Pige, der plukker blomster. Kunstner Viggo Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
Girl picking flowers. Artist Viggo Bang.
1944 Julelys på grangren, lyset i den mørke tid, krigens tid. Lysets flamme er en stjerne og symboliserer stjernen over Betlehem, som ledte De Vise Mænd til Jesusbarnet. Kunstner Arne Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
Christmas candle on a spruce branch. The candle flame is a star symbolizing the Star of Bethlehem that guided the Magi to the newborn Christ Child. Artist Arne Bang.
1945 Dannebrog vejrer over julegraner i året for Danmarks befrielse. Kunstner Viggo Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
The Dannebrog, the Danish national Flag
. Denmark was liberated by British troops under the command of Field Marshall Montgomery on May 4, 1945. Artist Viggo Bang.

1946

1947

1948
1946 Adventskrans. Stjernen, som løfter kransens bånd symboliserer Betlehemsstjernen. Kunstner Arne Bang. Tryk J. Jørgensen & Co.
Advent wreath. The star symbolizes the Star of Bethlehem. Artist Arne Bang.
1947 Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid, der dette år blev Danmarks kongepar efter Christians 10.'s død. Kunstner Primus Nielsen. Tryk J. Jørgensen & Co.
King Frederik IX and Queen Ingrid. This year Crown Prince Frederik became King upon the death of his father King Christian X. Artist
Primus Nielsen.
1948 Barn med nissehue beundrer juletræet. Kunstner Axel Mathiesen. Tryk J. Jørgensen & Co.
Child wearing a pixy hat admires the Christmas tree. Artist Axel Mathiesen.

1949

1950

1951
1949 Dans om juletræ. Kunstner Kai Olsen. Tryk J. Jørgensen & Co.
Dance around the Christmas tree. Artist Kai Olsen.
1950 Julestjerne. Kunstner Tyge holm og F. Grut. Tryk I.P. Jensens Trykkeri.
Poinsettia. Artists Tyge holm and F. Grut.
1951
Pyntet juletræ. Kunstner Thomas Havning.
Decorated Christmas tree
. Artist Thomas Havning.
1951 provisorium. Mærket fra 1950 er overtrykt med årstallet 1951.
1951 overprint on the sheet of 1950.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Klik på billederne for forstørrelse/Click on images for enlargement  

1952

1953

1954
1952 Julestjernen sender sit lys ud over engleflokken. Tekst: "Send intet brev uden JULEMÆRKE og tænk på, at flere mærker på hvert brev vil gavne flere børn. Hver dag året rundt er 367 børn under julemærkehjemmenes forsorg. Husk også nytårsposten". Kunstnere Karen og Ebbe Clemmensen.
The Christmas star and herds of angels. Artists Karen and Ebbe Clemmensen.
1953 Børn fra hele verden. Tekst:" Postmester Einar Holbølls julemærkeidé er hver dag til gavn for utallige børn over hele verden. I år udsendes julemærket for 50. gang. Hver dag året rundt er 367 danske børn under julemærkehjemmets forsorg". I øverste venstre hjørne ses en silhuet af Einar Holbøll. Kunstnere Karen og Ebbe Clemmensen.
Children of the whole world. Artists Karen and Ebbe Clemmensen.
1954 Børn og duer. På arket nederst står: "I 1953 havde julemærket virket i 50 år og i 2-ører indsamlet over 16 millioner kroner til gavn for børnene". Billedrammen udgøres af brevduer. Kunstner Claes Lorenzen.
Children and doves. Artist Claes Lorenzen.

1955

1956

1957
1955 Spurve på juleneg. Tekst: "intet brev uden julemærke nu som i 1904 en 2 øre." og "de 7 julemærkehjem plejer daglig 338 svage børn."
Kunstner Ellen Gjerløv-Knudsen.
Sparrows on corn sheaf. Artist Ellen Gjerløv-Knudsen.
1956 Julehjerte, honningkagedame, kræmmerhus og honningkagemand. I guirlanden øverst står: "Glædelig jul og et godt nytår". I de krydsende guirlander nedest står: "Intet brev uden et julemærke" og "Julemærke på nytårsposten". Kunstner Poul Abrahamsen.
Christmas hearts, honeycakes and cornets. Artist Poul Abrahamsen.
1957 Danske skibe. Sejlskib, fiskekutter, færge, fyrskib og isbryder. Tekst nederst på rammen: "Intet brev uden et julemærke" og "På nytårsposten et julemærke". Kunstner Poul Abrahamsen.
Danish ships. Sailing ship, fishing cutter, ferry, lightship and icebreaker. Artist Poul Abrahamsen.

1958

1959

1959 provisorium
4-1959.jpg (784514 byte)
1958 Julemænd. Tekst nederst på rammen: "Glædelig jul intet brev uden et julemærke" og "Godt nytår julemærke på nytårsposten". Kunstner Ellen Gjerløv-Knudsen.
Father Christmas. Artist Ellen Gjerløv-Knudsen.
1959 Danmark, Færøerne og Grønland. 50 forskellige. Motiverne er bl.a.:
Danmark: 
Skagens fiskerbåde. Det hvide runde krudttårn i Frederikshavn fra Peder Wessels/Peder Tordenskjolds (1691-1720) tid. En Lur. En stendysse. Solvognen. Holger Danske. Esbjerg-Harwich færgen. Dagmarkorset. Højtlæsning af Eventyr (Fyn). Gardere. Guldhornene. Dybbøl mølle med splitflag. Kirker. Vikingeskib. Gåsetårnet. Silderøgeri. Østerlars Rundkirke
Færøerne:
Det danske og færøske flag. En lunde/søpapegøje med det orange næb. 
Grønland:
Det danske flag. Julemanden. En iglo. Hundeslæde. Nuuk Domkirke. Kajakroning. Nationaldragter. Kunstner Holger Jensen.
Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Artist Holger Jensen.
1959 1959 overtrykt på 1953-mærket.
1959 overprint on the sheet of 1953
.

1960

1961

1962
1960 Vinter i Danmark. Kunstner Poul E. Johansen.
Winter in Denmark. Artist Poul E. Johansen.
1961 Juletræet udendørs og indendørs omgivet af dyr, snemand en nisse og  julens symboler så som adventskransen, julestjerneblomst, Jomfru Maria med Jesusbarnet, juleuro med symbolerne på tro (kors), håb (anker) og kærlighed (hjerte), misteltenen, sprællemand, grønlandsk pige i nationaldragt, Luciabrud og det lille barn. Kunstner Holger Jensen.
The Christmas tree in nature and decorated for Christmas Eve. Artist Holger Jensen.
1962 Gamle håndværk. Kunstner Erik Petersen. Skiltene: Kongelig Toldkammer (FR for Frederik Rex). Rebslager. Snedker (høvlen). Lysestøber. Glarmester (rund glasmosaik). Træskomager. Beslagsmed. Tobaksspinder (mand med høj hat og lang pibe). Bødker. Slagter. Hattemager. Urmager. Kro. Karetmager (hjulet). Farveri. Kleinsmed (nøgler og hammer). Guldsmed. Pibemager. Bager. Skrædder. Fiskehandler. Barber (åreladningsfad). Hanskemager. Maler. Skomager. Postkontor (posthornet). Tobaksskærer. Fotografierne der er linket til er fra Den Gamle By i Aarhus.          
Old trades. Artist Erik Petersen.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1963

1964

1965
1963 Nissebørn og julehjerter, klokker, snemænd, julestjerne, julegås og julegaver. Tegnet af Ingrid Andersen, hun vandt i en konkurrence med 25 deltagere. Ingrid Andersen har også tegnet julemærkerne i 1977 og 2004.

The sheet shows children dressed as Christmas elves, Christmas hearts, bells, snowmen, Christmas goose and Christmas gifts. Designed by Ingrid Andersen, who also designed the 1977-seal and the 2004-seal.

1964
"50 af Danmarks smukke kirker".
1. række: Østerlars Rundkirke, Sankt Olai Kirke i Helsingør, Hørsholm Kirke, Haderslev Domkirke, Den tilsandede Kirke ved Skagen, Børglum Klosterkirke, Esberns Snares Kirke i Kalundborg, Tveje Merløse Kirke, Vor Fru Kirke København, Trinitatis Kirke med rundetårn.
2. række: Grundtvigskirken i København, Roskilde Domkirke, Snoldelev Kirke, Maribo Domkirke, Øster Ulslev Kirke, Sankt Knuds Domkirke i Odense, Sanderum Kirke, Assens Kirke, St. Peders Kirke Næstved, Højerup kirkeruin Stevns.
3. række:
St. Mortens Kirke i Randers, Maria Magdalene Kirke på Djursland, Ribe Domkirke, Nordby Kirke på Fanø, Ringkøbing Kirke, Vedersø Kirke (Kaj Munk), Torrild Kirke, Veng Kirke, Sct. Bendts Kirke i Ringsted, Fjenneslev Kirke.
4. række:
Hesselager Kirke, Ærøskøbing Kirke, Thisted Kirke, Karby Kirke, Tønder Kristkirke, Løgumkloster, St. Nicolai Kirke i Vejle, Jellinge (Jelling) Kirke, Upernavik Kirke i Grønland, Christianskirken i Klaksvig på Færøerne.
5. række: Egvad Kirke, Øster Løgum Kirke, Nordborg Kirke, Ulkebøl Kirke, Budolfi Kirke i Ålborg, Skarpsalling Kirke, Aarhus Domkirke, Tunø Kirke, Viborg Domkirke, Skive Søndre Kirke (Egeris Kirke).
Kunstner Henry Thelander.
"50 of Denmark's most beautiful churches". Artist Henry Thelander.
1965
Danske fugle. Kunstner Henry Thelander.
1. række: Ringdue, musvit, stor flagspætte, skovskade, havlit, vindrossel, gråspurv, bjergvipstjert, lille skallesluger, rødhals.
2. række: Vandstær, silkehale, kirkeugle, bogfinke, solsort, musvåge, stillits, sjagger, gærdesmutte, blishøne.

3. række:
isfugl, sumpmejse, husskade, sanglærke, gråand, grønirisk, stor skallesluger, kvækerfinke, spætmejse, blåmejse.
4. række:
Hvinand, stor tornskade, dompap, sølvmåge, fuglekonge, troldand, kærnebider, spurvehøg, korsnæb, svartbag.
5. række: halemejse, krage, tyrkerdue, topmejse, ederfugl, guldspurv, alk, tornirisk, toplærke, snespurv.
Danish birds. Artist Henry Thelander.

1966

1967

1968
1966 Isstjerner. Kunstner Boye Willumsen.
Snow Crystals. Artist Boye Willumsen.
1967
"STJERNEBILLEDER - dejlig er den himmel blå". Kunstner Boye Willumsen.
1. række:
Katten. Hvalfisken. Svanen. Lyren. Firbenet.
2. række:
Antinous. Enhjørningen. Cassiopeia. Lossen. Gribben. 
3. række:
Lille Bjørn. Kronen. Delfinen. Jomfruen. Carl II's hjerte.
4. række:
Pegasus. Tyren. Vandslangen. Duen. Skytten.
5. række:
Sextanten. Slangen. Trianglerne. Løven. Bægeret.
6. række:
Vædderen. Herkules. Ravnen. Fluen. Vandmanden.
7. række: Skorpionen. Ræven. Dragen. Kompasset-loglinen. Fiskene.
8. række:
Kentauren. Eremitfuglen. Stenbukken. Bogtrykkerværkstedet. Giraffen.
9. række:
Haren. Vægten. Tvillingerne. Krebsen. Store Bjørn.
10. række:
Jagthundene. Høstmanden. Berenikes lokker. Ørnen. Skibet Argo.
Signs of the zodiac. Artist Boye Willumsen.
1968 Julemænd. Tegnet af Bjørn Wiinblad.
Father Christmas
. Designed by Bjørn Wiinblad.

1969

1970

1971
1969 "Velkommen igen Guds engle små". tegnet af 1., 2. og 3. klasse i Hørup skole på Als".
Drawings by Danish school children influenced by a Danish Christmas hymn.
1970 "Juleforberedelse i Himmelborgen". Signeret "M 70" for H.M. Dronning Margrethe 2. Dronningen har også tegnet julemærkerne i 2003 og 2015 samt det grønlandske julemærkeark 1983.
"Preparation for Christmas in the Celestial Castle". The signature "M 70" stands for Margrehte, HM The Queen of Denmark. The Queen also designed the Christmas seals in 2003 and 2015 and also the Greenlandic Christmas seal in 1983.
1971 "De Vise Mænd". (Baltasar, Melchior og Kasper). "I tiden omkring Kristi fødsel studerede de vise mænd Jupiters usædvanlige bane. Fra lertavler og papyrusfund ved vi, at den antikke astronomi med største opmærksomhed fulgte alle foreteelser på stjernehimlen - stjernen over Betlehem har en historisk baggrund." Kunstner Jane Muus.
"The Magi" (Balthasar, Melchior and Caspar). Artist Jane Muus.

1972

1973

1974
2-Christmas_Seal_1974.jpg (210505 byte)
1972 H.M. Dronning Margrethe 2. og H.K.H Prins Henrik. Året hvor Frederik 9. døde og blev efterfulgt af tronfølgeren Prinsesse Margrethe. Kunstner Ebbe Sadolin efter fotografi af Rigmor Mydtskov/Steen Rønne.
HM Queen Margrethe II and HRH the Prince Consort, Henrik. The heir to the throne Margrethe became Queen this year, her father King Frederik IX died in January. Artist Ebbe Sadolin. Reproduction of photo by Rigmor Mydtskov/Steen Rønne.
1973 "Katten ved sit gule fad - venter paa sin julemad". Tegnet af Mogens Zieler.
"The cat by its yellow dish waits for its Christmas meal". Artist Mogens Zieler.
1974 "Julemærket ønsker postvæsenet tillykke med 350 års jubilæet". Kunstner Poul Andersen.
The Danish Christmas Seal Foundation congratulates the post-office authorities on their 350th year anniversary". Artist Poul Andersen.

1975

1976

1977
1975
H.C. Andersens papirklip - hans silhuet ses i øverste venstre hjørne. Tekst øverst: "H.C. Andersen 1805-1875. Livet igennem forærede H.C. Andersen sine klip til venner og velgørende formål. Juleaften klippede han figurer til børn og til juletræspynt. En del er bevaret og originalerne til dette ark findes i H.C. Andersens Hus i Odense."
Tekst nederst: "…han kunne de allerdejligste historier og klippede sådanne morsomme billeder". Den lille Idas Blomster."
Paper-clippings by the Danish fairytale writer H.C. Andersen (1805-1875) - his silhouette is in the top left-hand corner.
1976 "JULENAT - stjerne kom ned til mig". Kunstner Freddy Poulsen.
"CHRISTMAS NIGHT - star please come down to me". Artist Freddy Poulsen.
1977 "Julemærket med sin pynt". Tegnet af Ingrid Andersen, der også tegnede julemærket i 1963 og i 2004.
"The Christmas Seal with Christmas decorations". Designed by Ingrid Andersen, who also designed the 1963-seal and the 2004-seal.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1978

1979

1980
1978 "Danmarks julemærke nummer 75". To forskellige mærker. Kunstner Erik Ellegaard Frederiksen. Det første julemærke udkom i 1904.
"The Danish Christmas seal number 75". Two different seals. Artist Erik Ellegaard Frederiksen. The world's first Christmas Seal was issued in Denmark in 1904
1979 "Pas godt på vore børn de er verdens fremtid". 50 forskellige mærker. Kunstner Herdis Buck.
"Take Good Care of our Children, they are the Future of the World". 50 different seals.
Artist Herdis Buck.
1980 "Lykke er at færdes i naturen sammen med dyrene". Kunstner Lis Stoltenberg.
"Happiness is to be out in the nature with the animals".
Artist Lis Stoltenberg.

1981

1982

1983
1981
Mærket er tegnet af Kamma Svensson. Tekst øverst: "Som en lille stjernesol". Tekst nederst: "Men med et der blev at skue en så klar på himlens bue som en lille stjernesol". 3. vers i julesalmen "Dejlig er den Himmel blå". Tekst af N.F.S. Grundtvig, 1810 og melodi af Thomas Laub, 1917: Det var midt i julenat, hver en stjerne glimted mat, men med ét der blev at skue én så klar på himlens bue som en lille stjernesol.
The Christmas seal is influenced by the Danish Christmas carol "The Blue Heaven is Delightful". Artist Kamma Svensson.
1982
Juleguirlander pyntes med æbler af nissebørn. Fem forskellige mærker. Kunstner Ruth Christensen.
Christmas elves decorating for Christmas. Five different seals.
Artist Ruth Christensen.
1982 provisorium. Arket fra 1978 er overtrykt med årstallet 1982.
1982 overprint on the sheet of 1978.
1983
"Sikken voldsom trængsel og alarm". Fem forskellige. Kunstner Povl Abrahamsen.
I arkets kant står 1. vers af Peter Fabers julesang af samme navn, komponist Emil Horneman
.
"Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges træer og frugt, se butikken, hvor den stråler smukt! Varer kan man få i tusindvis, tænk Dem bare, under indkøbspris. pris, pris, pris, pris, pris, pris, tænk Dem bare, under indkøbspris, pris, pris, pris, pris, pris, pris, tænk Dem bare, under indkøbspris!"
A Danish Christmas carol is illustrated on the sheet. Artist Povl Abrahamsen.

1984

1985

1986
1984
"Julens blomster". Kunstnere Jannie Henriette Sande og Bo Linnemann.
Blomsterne: Julestjerne. Hyacint. Julerose. Julekaktus. Juletulipan. Alpeviol.
Teksten under julemærkerne: "... og skoven iklædte sig højtidsskrud hver julenat, og forvandlede sig til den dejligste have, for at fejre Vorherres fødselsstund", fra "Legenden om juleroserne" skrevet i 1905 af Selma Lagerlöf (1858-1940).
Den svenske legende, som en røverkone fortalte til Abbed Hans, fortælles af Lagerlöf.
Den frygtede røverkone og fem af røverungerne var på tiggerfærd, mens den fredløse røverfar var blevet i røverkulen i skoven. Røverkonen kom til Öved kloster i det nordlige Skåne og så abbed Hans' smukke urtegårdshave, og selv om en lægbroder bad røverkonen og hendes unger om at forsvinde, gik hun på opdagelse i den blomstrende klosterhave, og hverken lægbroderen eller munkene kunne drive hende ud af haven. Abbed Hans nød at hans højtelskede have blev beundret, dog kunne røverkonen fortælle, at en endnu smukkere have var at finde i Göingeskoven, en have der hvert år på julenat forvandlede sig til den allersmukkeste blomstrende have for at fejre Jesu fødsel. Abbed Hans havde hørt om haven og altid gerne villet se den, og røverkonen indvilgede i at vise ham den, hvis han lovede kun at komme med én ledsager. Den eneste abbed Hans fortalte om haven i Göingeskoven var ærkebiskop Absalon fra Lund, der kom på besøg i klostret, og bad ham udstede et fredlysningsbrev til røveren, hvilket Absalon først ville gøre den dag abbed Hans sendte ham en blomst fra haven i Göingeskoven.
Den følgende jul red abbed Hans og lægbroderen, der var overbevist om at røverne havde onde hensigter, mod Göingeskoven. Abbed Hans så den underfulde have, et himmelsk paradis, og blandt alle dens herligheder tænkte han på den blomst, han skulle plukke til biskop Absalon, som skulle være den allerskønneste.

Lægbroderen tvivlede på det sete og var af den opfattelse, at de var blevet forhekset af Djævelen. En skovdue lagde sit hoved mod lægbroderens kind, han slog den væk og råbte "Gak til helvede, hvorfra du er kommet". De ord fra lægbroderen førte til at haven forsvandt, og i sidste øjeblik prøvede abbed Hans at finde blomsten til biskop Absalon, men faldt til jorden og blev liggende. Røverne og lægbroderen søgte efter abbed Hans og fandt ham død, og han blev ført tilbage til klostret, og det viste sig, at han i sin hånd holdt rodknolde, som han havde rykket op i sidste øjeblik, og dem plantede lægbroderen i klosterhaven.
På juleaften gik lægbroderen ud i klosterhaven for at mindes abbed Hans og så, at af rodknoldene var vokset blomster med sølvhvide blade, og han bragte nogle af blomsterne til biskop Absalon, der sendte lægbroderen til røverkulen med et fredlysningbrev til røveren, der drog bort fra røverkulen, hvor lægbroderen flyttede ind, fordi det var hans skyld at Göingeskoven ikke havde klædt sig i juledragt og aldrig siden gjorde det. Tilbage af havens herlighed er kun den julerose abbed Hans plukkede, og som gav den frygtede røverfamilie et liv som gode og kristne mennesker.

"Christmas Flowers". Artists Jannie Henriette Sande and Bo Linnemann.
The flowers: Poinsettia. Hyacinth. Christmas rose. Christmas cactus. Christmas tulip. Cyclamen/alpine violet
.
The text below the Christmas seals: "... on every Christmas Eve the great Göinge Forest tranformed into a beautiful garden, to commemorate the hour of our Lord's birth", from "The Legend of the Christmas Rose", 1905, by Selma Lagerlöf (1858-1940).
1985 "Danmarks første futtog 1947". Tekst: "Vi rejser rundt i juleland, og nissetoget futter - vi ka mærke jul med fut paa kort og konvolutter". Kunstner Bo Bonfils. Tryk: EGM. H. Petersen.
"Denmark's first puff-puff 1847".
Artist Bo Bonfils.
1986 Tekst øverst: "Kulden bider uden tænder dagene kommer og går uden ben isen bærer uden hænder solen og sangene bor under sneen".
Tekst nederst:
"Lyset varmer mørket fryser dagen er bedre end natten er lang mørket tøer når lyset lyser det bliver morgen og sommer engang." Kunstner Ib Spang Olsen.
People buy Christmas trees.
Artist Ib Spang Olsen.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1987

1988

1989
1987 "Hvid jul i Danmark". "Drømme om en hvid jul - ski og skøjter frem fra skjul - skæg og meget glæde - bli'r der på en slæde - sol på sneen - frost i luften - hjem til julekageduften". Kunstner Des Asmussen.
"White Christmas in Denmark".
Artist Des Asmussen.
1988 "Velkommen igen guds engle små fra høje himmelsale, med dejlige solskinsklæder på i jordens skyggedale". Fra 1. vers af "Velkommen igen, Guds engle små", tekst af N.F.S. Grundtvig, 1825 og melodi af A.P. Berggreen, 1832. Kunstner Ruth Christensen.
The Christmas seal is influenced by the Danish Christmas hymn "Welcome to the Angels of God".
Artist Ruth Christensen.
1989 "Hjerter, stjerner, fugle, gran spreder lys i vinterland - en forventning alle kender - glæden ved at solen vender". Kunstner Eva Maria.
Christmas decorations.
Artist Eva Maria.

1990

1991

1992
1990 "Julemærket hjælper børn! Julemærkehjemmene kan give børn, der lever i pressede situationer et godt skub fremad i livet. Gør juleposten festlig med mange julemærker og støt den gode sag" og "Julemærkekomiteen ønsker glædelig jul og takker for hjælpen til børnene!". Kunstner Erik Eibye.
"The Christmas Seal Helps Children". Artist Erik Eibye.
1991 "Julemærket hjælper børn", "Tak for hjælpen til børnene på de 4 julemærkehjem", "Julemærkekomitéen ønsker glædelig jul og godt nytår" og "Ingen julepost uden julemærker". Kunstner Karen Kæmpe.
"The Christmas Seals Helps Children". Artist Karen Kæmpe.
1992 "Glade englebørn på gyldne vinger - frydefuldt det gode budskab bringer - at de lys vi her i julen tænder - lover os at snart den mørke vinter ender". Kunstner Eva-Maria Wiehe.
"Happy Little Angels". Artist Eva-Maria Wiehe.

1993

1994

1995
1993 "Solen og stjernen - Julemærket 1993 - tænd for fjerne børn din kerte - venner er nære når natten er lang - alle får vi hvert et hjerte - se ind i julen og giv os din sang". Kunstner Ib Spang Olsen.
"The Sun and the Stars". Artist Ib Spang Olsen.
1994 "Juletid og vintervejr i H.C. Andersens eventyr". Kunstner Svend Otto P.
"Christmas time and winter weather in H.C. Andersen's fairy tales"
. Artist Svend Otto P.
1995 "Nissestreger". Kunstner Des Asmussen.
"Christmas elves play tricks". 
Artist Des Asmussen.

1996

1997

1998
1996 "Stille falder der sne, vinteren bliver at se. Julen er børnenes fest, gavmildheden er gæst. Julemærkehjemmene tilbyder rekreation til børn, der for en tid har brug for et miljøskifte til roligere forhold. Kunstner Franz Füchsel.
Children dressed like Christmas elves play in the snow. Artist Franz Füchsel.
1997 "Nisser, engle, dyr vi kender gi'r koncert i vinterland. Glad de musikalske venner julens tonevæld slår an! Julemærkehjemmene hjælper de børn, som for en tid har behov for et pusterum fra dagligdagen". Kunstner Rolf Lagersson.
Christmas elves, Angels and Animals give Concert in Winterland". Artist Rolf Lagersson.
1998 "Solhvervssang" af Johannes V. Jensen og musik af Johannes Andersen, 1917. Vor sol er bleven kold, vi er i vintervold og dunkle dage. Men nu er nedgang endt og håbet tændt, ja håbet tændt, for nu er solen vendt, nu kommer lyset og den lange dag tilbage. Kunstnere Dea Trier Mørch og Snugge Trier-Mørk.
"Solstice song" written by Johannes V. Jensen, music by Johannes Andersen, 1917. Artists Dea Trier Mørk and Snugge Trier-Mørk.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1999

2000

2001
1999 "Julen 1999 står i hjerternes tegn". Kunstner Jens Hage.
"The Christmas in 1999 stands in the Sign of the Hearts"
. Artist Jens Hage.
2000 "Hjem til jul". Kunstner John Andersen (JA).
"Home for Christmas". Artist John Andersen (JA).
2001 "Glade jul dejlige jul". Julesangen med tekst af B.S. Ingemann, 1850 og melodi af Fr. Gruber, 1818. Kunstner Gisken Gross.
"Happy Christmas Delightful Christmas", the title of a Danish Christmas carol.
Artist Gisken Gross.

2002

2003

2004
2002 "I denne søde juletid". 50 forskellige mærker. Kunstner John Andersen (JA).
"This Sweet Christmas Time". The sheet contains 50 different seals. Artist John Andersen (JA).
2003 "Hjerternes fest". Julemærket fyldte 100 år i 2003 og blev tegnet af H.M. Dronning Margrethe 2. (signaturen "M"). Dronningen tegnede også årets julemærke i 1970 og i 2015.
"The Feast of the Hearts". The signature "M" stands for Margrehte, HM The Queen of Denmark. The Queen also designed the Christmas seals in 1970 and 2015.
2004
"Vinterbær". Kunstneren er Ingrid Andersen, der også tegnede julemærket i 1977 og i 1963, hvor hun blev vinderen blandt 25 deltagere i en konkurrence om årets julemærke.
1. og 2. række: Hunderose. Rød kornel. Dværgmispel. Blågrøn rose. Snebær. Sargent æble.
3. række: Kristtorn. Ildtorn. Kirsebær kornel.
4. række
: Pilebladet dværgmispel. Vedbend. Liguster. Kinesisk enebær.
5. række: Vedbend. Kinesisk enebær. Liguster. Kirsebær kornel. Pilebladet dværgmispel.
"Jeg har altid elsket vinterbær, der trods sne og kulde pryder vores haver, krat og skove med deres smukke intense farver. Årets julemærke blev til en kold decemberdag, hvor jeg på en af mine mange gåture i skoven blev overvældet af bærernes styrke og skønhed, som inspirerede mig til at lave et mærke med et stærkt og enkelt udtryk, med masser af stemning," siger Ingrid Andersen." (Citat fra Julemærkefondens hjemmeside).
"Winter Time Berries" by the artist Ingrid Andersen who also designed the Christmas seals in 1963 and 1977.

2005

2006

2007
2005 H.C. Andersens papirklip, design af John Andersen. Tekst til højre for Andersens profil: "og jeg havde klippet og klistret Figurerne der hang paa Grenene". H. C. Andersen, julen 1859. Se også H.C. Andersen-julemærket fra 1975.
Hans Christian Andersen's papercuts designed by John Andersen. The text to the right of Andersen's profile: "and I had cut and paste the Figures, which hung on the Leaves". H.C. Andersen, Christmas 1859. See also the Christmas Seal from 1975
2006 Julelys, flettede julekurve og julekræmmerhuse, kunstner Gisken Gross.
Christmas candles, woven heart baskets and Christmas cornets
, designed by Gisken Gross.
2007 Julestjerner. Kunstner Thomas Schrøder.
Christmas stars, designed by Thomas Schrøder.

2008

2009

2010
2008 Danmarks og vinterens almindeligste fugle, kunstner Torben Skov. Se også julemærkearket fra 1965.
Danish winter birds, designed by Torben Skov. See also the Chistmas seal from 1965.
2009 Gammel poetisk julepynt, kunstner Birgitte Els-Scheuder.
Old Poetical Christmas decorations designed by Birgitte Els-Scheuder.
2010 Nisser der spiller, leger og danser, kunstner Sussi Bech.
Playing Christmas elves, Designed by Sussi Bech.

2011

2012

2013
2011 Kravlenisser, kunstner Frederik Bramming (1911-1991), kravlenissens fader, hvis første kravlenisseark udkom i 1947.
Climbing elves designed by Frederik Bramming.
2012 "1912 Julemærkehjem i 100 år 2012" står der øverst på mærket. Det første julemærkehjem åbnede for 100 år siden. Portrætterne på mærkerne viser børn på julemærkehjem og er udført af kunstneren Carl Quist-Møller.
The text at the top says "1912 Christmas Seal Homes in 100 years 2012". The first Christmas Seal Home opens its doors to sick children 100 years ago. Children at Christmas Seals Homes are portrayed at the Christmas Seal by the artist Carl Quist-Møller.
2013 Collage af gamle glansbilleder, kunstner Keith Bassford.
Collage made from old scraps designed by Keith Bassford.

2014

2015

2016
2014 Julen ikoner: juletræet med Dannebrog, det grønlandske og det færøske flag. Stearinlys. Julegaver. Det flettede julehjerte. Katten og julegrøden. Honningkagemanden. Prydplanten julestjernen. Nisser. Adventskrans. Frysende fugle. Juleneg. Julesokker (til gaver). Stjerneskud/stjernen over Betlehem. Juleengle. Juleklokker. Kræmmerhus med slik. Gris med rød sløjfe (mandelgaven). Kærlighed, et forelsket par omgivet af dryssende hvide hjerter. Nisse med sæk. Julemanden med sit rensdyr. Julekugler. Snemænd. Julekranse. Børn på slæder. Oplyste vinduer (julehygge). Kirker. Julebukke. Kunstner Jakob Kühnel.

Christmas icons, designed by Jakob Kühnel.

2015 "Hvilket postbud - en due" er navnet på årets julemærke, der er tegnet af H.M. Dronning Margrethe 2. (signeret "M-15"), i 150-året for Einar Holbølls fødsels. Holbøll er selv på julemærket i 1927.
Dronningen tegnede også årets julemærke i 1970 "Juleforberedelse i Himmelborgen" og i 2003 mærket "Hjerternes fest".

 
Den gamle danske børnesang: Hvilket postbud, en due,
kom kun her med dit brev,
det er sikkert fra moder,
og til mig hun det skrev.

Lille fugl, flyv tilbage,
tag et kys med til mor,
jeg kan ej dig ledsage,
før engang jeg blir stor.


"What Postman, a Dove", is the title of the Christmas Seal named after
and old Danish children's song. The Christmas Seal is designed by HM Queen Margrethe II of Denmark (signature "M-15") on the occasion of Einar Holbøll's 150th birth anniversary. Holbøll is the Father of the Christmas Seal, and the seal from 1927 bears his portrait.
The Queen also designed the Christmas seal in 1970 and in 2003.

2016 "Glædelig jul fra alle skovens dyr", udført af kunstneren Per O. (Per Oluf Jørgensen). Per O. har lavet forsideillustrationerne til de danske Harry Potter bøger.
"Merry Christmas from all Forest Animals", designed by the artist and illustrator Per O. (Per Oluf Jørgensen). Per O. has made the cover illustrations for the Danish Harry Potter books.

2017

2018

2019
2017 "Jul i den Gamle Nissegård". Kunstner Michael Wettendorff alias Miwer, der er kendt for sine tegninger af Rasmus Klump og Hr. Skæg. Det var kunstnerens ønske at lave noget, der emmede af julestemning, og det er lykkedes perfekt.
"Christmas at the Old Christmas Farm". Artist Michael Wettendorff aka Miwer.
2018 "Jul i Troldeskoven". Kunstner Peter Madsen.
"Christmas in the Enchanted Forest". Artist Peter Madsen.
2019 "Jul på julemærkehjemmet", udført af kunstneren Per O. (Per Oluf Jørgensen), der også tegnede julemærket i 2016. Per O. har lavet forsideillustrationerne til de danske Harry Potter bøger.
"Christmas celebration at the Christmas seal home", designed by the artist and illustrator Per O. (Per Oluf Jørgensen), who also designed the Christmas seal in 2016. Per O. has made the cover illustrations for the Danish Harry Potter books.

2020

2021

2022
2020
"Jul i fællesskab", af kunstneren Tomas Björnsson.

På julemærkearket, der er et Danmarkskort, ses julemærkehjemmene.

Der er jul i Danmark og nisser bevæger sig rundt i det ganske land.

2020 er hundredåret for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Sønderjylland er fremhævet ved et stort mærke med nisser omkring et sønderjysk kaffebord, hvor Dannebrog er placeret i en kage, og der bæres et brød ind med det tyske flag, måske symbol på det tyske mindretal i Sønderjylland. GenforeningstårnetEjer Bavnehøj, der blev indviet i 1924, er prydet med et juletræ på udsigtsplatformen. Se julemærket fra 1919.

Motiver på julemærkearket (fra øverste række og nedefter):
1. række: Hanstholm fyr. Nisse nær Skagen med staffeli og lærred i færd med at male en snemand. Tanghus på Læsø. Bornholm med
Hammershus Slotsruin og Østerlars Rundkirke.
2. række: Vindmøllepark.
Julemærkehjemmet i Hobro.
3. række: Ved juletræet ses legoklodser symboliserende Legoland. Ejer Bavnehøj. Århus med huse fra Den Gamle By, Aros med Regnbuen og Domkirken. Fregatten Jylland. Vor Frue Kirke i Kalundborg. Julemærkehjemmet Kildemose. Kronborg Slot. København med Rådhustårnet og spiret på Vor Frelser Kirke.
4
. række: Fanøpige i folkedragt finder flaskepost. Sønderjysk kaffebord. Den nye Lillebæltsbro. H.C. Andersen ved sin skrivepult. Slot (Egeskov måske). Storebæltsbroen. Julemærkehjemmet Skælskør. Julemærkehjemmet Liljeborg. 
5. række: Kommandørgården på Rømø. Julemærkehjemmet Fjordmark. Dybbøl Mølle. "Kys Frøen" naturoplevelsescenter på Langeland/Det Sydfynske Øhav. Knuthenborg Safaripark på Lolland. Nykøbing Falster vandtårn. Farøbroen, den sydlige højbro. 
"Christmas together", by the artist Tomas Björnsson. 2020 is the centennial of Denmark's reunification with Southern Jutland, and this event is highlighted by the larger Christmas seal showing the famous South Jutlandic coffee table. See the Christmas Seal from 1919. The motifs on the map of Denmark is attractions and Christmas symbols.
2021
"Hjem til jul", udført af illustratoren Peter Bay Alexandersen.
Der er i bogstaveligste forstand tale om at komme hjem til jul, hvid jul, i denne lille fiktive havneby et sted i Danmark for nogle hundrede år siden. Et tomastet sejlskib har boret sig gennem isflager og lagt til kaj. Skibsflaget med en grangren omgivet af to hjerter indikerer at skibet kommer sejlende fra et nisseland. Nogle passagerer er i færd med at gå fra borde, andre er ved at blive forenet med dem, de er rejst over havet for at se og gense.

Selveste julemanden er ombord og ligeså en eller flere nissefamilier samt katte og mus, nogle flyvende på gæs. En nisse spiller concertina.
På kajen ses et pyntet juletræ. Fra taget på et hus overvåger en kat ankomsterne. Byens præst med høj hat og stok og et barn i hånden er på vej mod skibet. En kvinde og et barn synger formentlig julesange til glæde for de hjemkomne, og til venstre herfor sidder en spændt ventende hund med et julehjerte om halsen.
Den lille by er juleklar. Bageren viser sine nybagte kager frem, og en kvinde med forklæde har bagt en julekringle. I privaten over bagerbutikken står et pyntet juletræ, og på kvisten blæser beboeren i jagthorn, og en mus kører på slæde på hustaget. På de gavlvendte huse ses skilte for gamle håndværk - pibemager og urmager. På urmagerens tag sidder en skorstensfejer og får sig en pibe tobak. Bag byens huse fører en tilsneet vej med hjulspor op til landsbykirken.
Glæde, julestemning og juletravlhed er der masser af. Det er jul som det skal være, og som det var engang for længe siden.

"Hjem til jul" er også titlen på julemærket fra 2000.

"Home for Christmas", designed by the illustrator Peter Bay Alexandersen.
2022
"En julehilsen med hjertet" af kunstneren Niels Ditlev.
Mærket markerer Fredensborg Slots 300-års jubilæum og H.M. Dronningens 50-års regeringsjubilæum.
De tre julemærkeark udført af Dronningen har været inspiration for Niels Ditlev, og elementer fra Dronningens ark går igen i Ditlevs julemærkeark.

Det centrale motiv i det midnatsblå ark er et oplyst og julepyntet Fredensborg Slot, der er omgivet af et hjerte af grangrene i hvilket der ses engle, duer og Dannebrogsflag. Nederst ses børn. De tre lysende stjerner omkring slottet kan symbolisere "De tre vise mænd" eller "Treenigheden".
Hjerteformen af gran er hentet fra 2003-julemærket. De svævende og basunblæsende engle og engle, der holder julelys, er hentet fra 1970-julemærket. Brevduerne og børnene, der rækker op efter breve, er hentet fra 2015-julemærket.
Granhjertet der omkranser Fredensborg, og hvori der indgår elementer fra Dronningens julemærker, signalerer at slottet står Dronningens hjerte nært og i mange år har været regentparrets mest benyttede residens. For Prins Henrik (1934-2018) var slottet et særligt sted, et fristed, hvor han bl.a. kunne skrive sine digte og modellere sine skulpturværker, og slottet hvor han levede i sine sidste timer, og i den private have er hans urne nedsat.

"A Christmas Greeting with the Heart" by the artist  Niels Ditlev. The seal marks the 50 years anniversary of HM The Queen's accession to the Throne and the 300th anniversary of Fredensborg Palace.
The artist has been influenced by the three Christmas seals designed by
HM Queen Margrethe II.
Centrally placed on the midtnight blue background is Fredensborg Palace encircled by a heart of spruce branches with angels, doves and the Danish flag Dannebrog. The three bright stars around the palace can symbolize "The Three Magi" or "The Holy Trinity".
The heart shape is from the 2003 Christmas seal. The floating and trombone blowing angels, and angels with Christmas candles, are from the 1970 Christmas seal. The carrier pigeons and the children reaching for letters are from the 2015 Christmas seal.
The spruce heart encircling Fredensborg Palace, with elements from HM The Queen's Christmas seals, can symbolize that the palace is close to the Queen's heart and for many years has been the
Reigning Couple's most used residence. To HRH Prince Henrik (1934-2018) the palace was special, a refuge, where he, among other things, could write his poems and where he often worked on his sculptures. Prince Henrik died at Fredensborg, and his urn is placed in the palace's private garden.
 
De tre julemærkeark, som H.M. Dronning Margrethe har udført/The three Christmas seals designed by HM Queen Margrethe II:
Julemærket/Christmas seal 1970.
"Juleforberedelse i Himmelborgen".
"Preparation for Christmas in the Celestial Castle".
Julemærket/Christmas seal 2003.
"Hjerternes fest".
"The Feast of the Hearts".
Julemærket/Christmas seal 2015.

"Hvilket postbud - en due".
"What Postman, a Dove".

2023
"Tag med ud i juleskoven", udført af kunstneren Lisa Grue.
"Let's go to the Christmas Forest", by the artist Lisa Grue.
Julemærkearkene er anvendt med tilladelse fra JULEMÆRKEFONDEN
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Se også/See Also
Dronningens gobeliner
Tapestries for
HM The Queen
Historiske krige
Roskilde
Domkirke
Roskilde
Cathedral
Regenter
Jelling-
monumenterne
Guder og helte
i græsk og romersk
mytologi
Nordisk mytologi
Skagensmalerne
The Skaw Painters
Digital kunst

KI
Digital Art

AI

Schweiz
Switzerland
Tyskland
Germany
 
Bayeux tapetet
Rafael/Raphael
Michelangelo
Leonardo
da Vinci
Dante
Alighieri
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt