Drop Down Menu
Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile
"Kunsten er lang, livet er kort, øjeblikket flygtigt, eksperimentet farefuldt, dommen vanskelig."
"Life is short, Art long, Occasion sudden and dangerous, Experience deceitful, and Judgment difficult."
Hippokrates, 460-375 f.Kr.
Julemærket der vakte opsigt
Kæmpebaby på Napoleonshat
"Saa grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskænder ethvert Julebrev".
1926-mærket handler ikke om jul, det gør de øvrige julemærker til gengæld.
Julemærket - en dansk opfindelse
I 1903 fik postmester Einar Holbøll den idé, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2-øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
The Christmas seal is a Danish invention. In 1903 postmaster Einar Holbøll expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
Dronningens gobeliner
Beskrivelse af ALLE
Dronningens gobeliner.
Tapestries for HM The Queen
of Denmark

The tapestries describes the period of Danish history from the Viking Age to Modern time.
Skagensmalerne
The artists' colony at the Skaw
The Skaw is a little town in Jutland
on the very top of Denmark where light and water from two seas, Kattegat and Skagerak, break above the northern-most tip Grenen. The Skaw was known for its very special light that
attracted painters in the late 1800s.
Martin Luther og Reformationen
I 2017 var det 500 år siden at Martin Luther slog sine 95 teser mod afladshandel op på Slotskirkens dør i Wittenberg.
Reformation Jubilee 1517-2017
In 2017 it has been 500 years since Martin Luther, as a protest against the selling of indulgence, nailed his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg.
Bayeux tapetet
Gennemgang af hele det 70 m lange broderi der i detaljer beskriver begivenhederne, der førte frem til normannernes erobring af England, der kulminerede i Slaget ved Hastings den 14. oktober 1066.
Olsen-Banden 
-  Kup, lokationer, personer etc.
Roskilde Domkirke
- en kongegravskirke og verdens kulturarv
Lyngby Kirke
- alter af Christian Lemmerz
Frankrig/France: Oradour-sur-Glane   -   Gramat   -   Montauban   -   Cahors & Château de Cayx
Colmar   -   Strasbourg   -   Mont-Saint-Michel   -   Versailles   -   Nîmes
Le Corbusier   -   Invasionsstrandene   -   Bayeux   -   Paris   -   Viaduc de Millau
Guder og helte i græsk
og romersk mytologi
De ni muser
Nordisk mytologi
Kongehallen, Sagnlandet Lejre
Kristne højtider   -   Folkekirken   -   Protestantiske retninger   -   Den ortodokse kirke    -   Den katolske kirke
Mormonbevægelsen   -   Jehovas Vidner   -   Islam   -   Hinduisme   -   Buddhisme   -   Jødedom
Rudolph Tegner
Wilhelm Marstrand
Maribo Domkirke
Engestofte Kirke
Historiske krige
Vikingetiden - 1864
Historiske krige og begivenheder fra vikingetiden til krigen 1864, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne Lauenborg, Holsten og Slesvig (Søderjylland) helt op til Kongeåen til de sejrende - Preussen og Østrig.
Fredericia Vold
1. Verdenskrig
1914-18
Fra Skuddrabet i Sarajevo den østrig-ungarske tronarving ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie, der udløste krigen til fredsaftalen i Versailles og til Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.
2. Verdenskrig
1939-45
Krigen, der var den mest blodige og omfattende globale konflikt overhovedet, begyndte med Tysklands invasion af Polen den 1. september 1939, der udløste 2. Verdenskrig i Europa.
Danmarks Besættelse 1940-45
"De 5 onde år": Kong Christian 10. til hest, samarbejdspolitikken, Frihedsrådet, modstandsbevægelsen, jødeaktionen, sortbørshandel, tyskertøser, mørklægning, rationeringsmærker, luftalarmer, beskyttelsesrum, gasgeneratorer og spærretid.
Tirpitz ved Blåvand
Bergen-Belsen
Koncentrationslejren syd for de to små byer Bergen og Belsen beliggende nær Celle i Tyskland.
Omaha Beach &
Utah Beach
D-dag 6. juni 1944, invasionsstrandene.
Den amerikanske og den engelske krigskirkegård i Normandiet.
Casa Milà
Gaudís beboelige skulptur med tilnavnet La Pedrera (stenbruddet), er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
Casa Milà a livable sculpture by Antoni Gaudí. A UNESCO World Heritage Site.
Wien/Vienna
Hundertwasserhaus, 1982-85.
Friedensreich Hundertwasser erklærede at al bygningsdesign skulle tage udgangspunkt i beboernes opfattelse af æstetik.
Hundertwasser House, 1982-85.
Friedensreich Hundertwasser declared that the design of any building should be influenced by the aesthetics of its tenants.
Schweiz/Switzerland
Den danske symbolist J.F. Willumsen
The Danish symbolist painter J.F. Willumsen
New York   -   Baltimore   -   Washington, D.C.   -   Boston
"Vessel" trappe-skulptur i Hudson Yards, New York
Fotos fra London
Photos from London
Fotos fra Tyskland
Photos from

Germany
Le Corbusier
Asger Jorn
Danmarks verdenskendte kunstner.

The world-renowned Danish artist. 

Italien/Italy
Pompeji/Pompeii Napoli/Naples Assisi Rom/Rome Firenze/Florence Verona
Venedig/Venice Domkirken i Pisa
The Field of Miracles Pisa
Padova/Padua Palazzo Te Siena Praglia abbedi
Praglia Abbey
Milano/Milan Guareschi & Don Camillo Vittoriale degli Italiani Sydtyrol Marienberg Churburg
Chiavenna - Cittaslow Dongo Genova Monte Isola Arquà Petrarca Como
Gorm den Gamle
Gorm den Gamle regerede fra Jelling. Gorm var gift med Thyra Danebod, der fødte ham tre børn, Knud Danaast (den danerne elsker), der blev dræbt på vikingetogt i England, Harald (senere Harald 1. Blåtand) og Gunhild Gormsdatter, der blev gift med den norske konge Erik Blodøkse.
Det er uvist hvornår Gorm kom til magten, men i
936 skal han have afvist biskop Unni af Hamburg-Bremen, der ønskede at missionere i Norden.
Danske regenter.
Dronningen og hendes familie på Trapholt
Forskellige grader af realisme præger portrætterne på Trapholtudstillingen. Preben Hornungs næsten sfæriske dronningeportræt står i
kontrast til Thomas Kluges hyperrealisme og Niels Strøbeks detaljerealisme. Dmitry Zhilinsky repræsenterer den forfinede æstetik. Michael Kvium er nobel figurativ realisme. Boberg den poetiske (sur-)realisme. Franciska Clausen ses som naturalistisk-kubistisk portrætmaler. Jeppe Eisners portræt fremstår i mild forvrængning. Og så er der majestæten i Andy Warhols pop art fortolkning.
Herre konge, det er tid at stå op. Solkon-

gens daglige rutiner 

"Ritualerne for Ludvig 14. begyndte kl. 7.30 hvor kongen blev vækket af sin kammertjener med ordene "Herre konge, det er tid at stå op". Livlæger, fortrolige og særlig udvalgte gik på rad og række ind i kongens soveværelse. Kongen var vasket, friseret og barberet. Kammerherrerne kom med kongens klæder, han blev klædt på og fik til morgenmad en skål suppe. Kun kongerigets absolut vigtigste personligheder fik tilladelse til at overvære dette ritual. Antallet af tilstedeværende er vurderet til omkring hundrede, alle mænd. Så snart kongen var klædt på knælende han ved sin seng i bøn til Gud, ligeså gjorde alle gejstlige tilstedeværende, lægfolk blev stående."
Dette billede gav impressionismen navn
Claude Monet "Impression Soleil Levant", 1873, Musée Marmottan, Paris.
Billedet
var udstillet på den første såkaldte impressionistudstilling 
i 1874, og tidens kritikere latterliggjorde impressionismen, 
og de dannede ordet efter Monets maleri.


This painting gave the impressionists their name:
Claude Monet "Impression Soleil Levant", 1873, Musée Marmottan, Paris.
Frank O. Gehry
Frank O. Gehrys arkitektur er kendetegnende ved de forvrængede kurvede linjer og indbyrdes forbundne former sammenholdt af glasvægge monteret på komplekse metalstrukturer, former der brød med konventionerne for byggeri, som blev yderliggående, spøgefulde, organiske og sensuelle, befriet for genkendelige elementer, beriget med uoverskuelighed ved at pege i mange retninger, skabe skæve vinkler og optisk bedrag.
Læs om Guggenheim Museet i Bilbao
.
Dominica Palmarum, palmernes søndag
Palmesøndag hvor Jesus red ind i Jerusalem for at fejre den jødiske påske, er søndagen før påske og begyndelsen på "Den stille uge", også kaldet passionsugen, og inkluderer Palmesøndag, Skærtorsdag, og Langfredag.
Læs om de
kristne højtider.
Neoplatonismen
Neoplatonismen forsøger at skabe en syntese af antikkens filosofi (Platon, Vergil, Cicero) og kristendommen (Plotin, Augustin og Dante) og er iblandet antik og middelalderlig astrologi, alkymi og planetlære.
Det grundlæggende for neoplatonismen er, at universet og mennesket kan indpasses i samme skema.
H.C. Andersens liv i Stevns fresker
Mindehallen i H.C. Andersens Hus. Fresker af Niels Larsen Stevns
De otte fresker, udført i 1930, viser episoder fra Andersens liv som er beskrevet i hans selvbiografi "Mit Livs Eventyr".
 
Memorial Halll in The Hans Christian Andersen House. Frescoes by the Danish artist Niels Larsen Stevns. The eight frescoes, executed in 1930, are showing episodes from the life of Andersen as described in his autobiography "My Life as a Fairytale".
Istedløven
H.W. Bissens krigsmonument
vendte
den 10. september
2011 tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.

Amerikanske tropper transporterede i efteråret 1945 Istedløven fra kasernegården i Lichterfelde, Berlin, til Tøjhusmuseet i København.
Jugendstil
Sculpture by the Sea, Aarhus
2009 2011 2013 2015
Amalienborg Slot
Amalienborg Palace
Folkegaven 1902 Marselisborg Slot
Marselisborg Palace in Aarhus.
Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama
Liselund Slot
en nyklassicistisk bygning i en romantisk have.
Liselund Old Castle, a Neoclassical building in a romantic garden.
Ingvar Cronhammar
Maskinfascination og Monumentale installationer
Christiansborg Slot
Absalons Bispeborg. Københavns Slot med Blåtårn. 1.,2., og 3. Christiansborg Slot.
Absalon's Castle, Copenhagen's Castle with the Blue Tower, 1st, 2nd and 3rd Christiansborg Palace.
Frederiksborg Slot
Frederiksborg Slot i Hillerød, opført af Christian 4. i perioden 1600-20.
Frederiksborg Castle in Hillerød, 1600-20. The main part of the castle was built in Dutch Renaissance Style by King Christian IV.
Rosenborg Slot
huser Den Kongelige Malerisamling, kronjuvelerne og Kong Christian 5.'s gobeliner/Rosenborgtapeterne.
Rosenborg Castle houses the crown jewels and the Great Hall with the coronation chairs guarded by three silver lions.
Holmens kirke
Den gamle ankersmedje der blev flådens kirke.
Holmens Church, an old anchor forge converted into a naval church by King Christian IV.
Mont Saint Michel
På Normandiets nordvestkyst ligger klostret og kirken Mont Saint Michel, der er et historisk monument og betragtes som et af verdens underværker.
Potsdams Sorgenfri  -  Sans,  Souci
På gesimsen på Frederik den Stores lystslot står "Sans, Souci." Hvorfor er der komma efter "Sans" og hvorfor er der punktum efter "Souci"? Den tyske historiker Heinz Dieter Kittsteiner udgav i 2001 sin forskningsrapport "Das Komma von Sans, Souci" og fremsætter to hypoteser omkring tegnsætningen. Den første hypotese går ud på, at tegnene kan tolkes som 1700-tals koder, hvor kommaet står for calvinisme og punktummet for deisme eller naturalisme og betyder at uden stærk protestantisk tro bliver mennesket en sorgløs deist (en person, der tror på en personlig guddom, men afviser, at Gud griber ind i begivenhederne i verden, og at Gud har åbenbaret sig direkte for menneskeheden). Den anden hypotese går ud på, at kommaet skulle forstås bogstaveligt som en virgule, et tegnsætningstegn / , - og være et delikat emne, da Kittsteiner formoder at kronprinsen havde pådraget sig en sygdom der havde medført, at han havde mistet potensen og således var sorgløs - kommaet er symbol på impotens.
Bjørn Nørgaard
"Menneskemuren" og andre værker af Nørgaard
Glasmuseet Ebeltoft
Glasmuseet har til huse i Hack Kampmanns gamle Toldbod fra 1920.
Se fotos fra skiftende udstillinger, den permanente samling, museumshaven og glashytten.
Foto af Trine Drivsholms "Longnecks", som indgår i 2012-udstillingen "Hot & Cool, Trine Drivsholm og Tobias Møhl".
Glasmuseet på
øen Murano
Neo-Pop Jeff Koons
Stor retrospektiv udstilling på Whitney Museum of American Art i New York i 2014.
Otto Bache og andre
danske folkelivsmalere
Den katolske kirke har ikke noget at sige ifølge
"Pavebullen" i Brøns kirke
Se reformationsfreskerne
"Pavebullen" og "Himmelborgen".
Jesus Kristus
SEDE VACANTE ...
mens sædet er ledigt -
perioden mellem en biskops død eller fratræden og valget af hans efterfølger.
Udtrykket anvendes især for
perioden mellem to paver, her for tiden fra pave Pius XI's død til pave Pius XII's kroning.
Firenzes domkirke
Santa Maria del Fiore
Florence Cathedral
Santa Maria del Fiore
Carl-Henning Pedersen
Abstrakt ekspressive spontane fantasifulde billeder med fugle, sole, heste og skibe.
Gottorp Slot i Slesvig
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.
Nydambåden
Robåd fra 320 e.Kr.
Frederik 1.'s kenotaf i Bordesholm Klosterkirke
Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke
indgår i
Den danske kulturkanon.
PHs Tivolibelysning
I krigsårene måtte Tivoli have et specielt lys, hvis dørene ikke skulle lukkes ved solnedgang. I 1941 skabte PH mørklægningslampen, hvis lys ikke kunne ses fra luften, da det sendes vandret ud, og udviklede dermed den lyskultur, der stadig er kendetegnende for Tivoli. Pæren var kun 5 watt.
During World War II Poul Henningsen (PH) designed a number of lamps for Tivoli in Copenhagen including a special blackout lamp, which enabled Tivoli to stay open after sunset during the occupation.
See photos from Tivoli
Pop Art
Den danske kulturkanon
Se udvalgte kunstværker.
Pirkentavl
Jyllands første universitet,
Rosenholm Slot.
Fritz Köthe
I "Der Spiegel" 24.10.2005 beskrives Köthe som "BRD-Godfather of Pop" (Popkunstens gudfar i Forbundsrepublikken Tyskland).
Köthe kan ikke med rette betegnes som PopArt kunstner selv om han er tæt på stilen. Den typiske PopArt anvendte et billedsprog, der var enkelt og klart med genkendelige motiver. Det enkle og klare er ikke til stede i Köthes værker. Det "afrevne papir" som indikerer, at der er tale om en collage og som ses malet i hans billeder slører overblikket.
Se PopArt.
Pierre Wemaëre:
"Som de ser bor jeg mellem to kirker og to kirkers kors. Jeg er katolik..."
"Hertil kommer, at jeg er upolitisk, hverken til venstre eller højre. I hvert fald ikke venstre, som ungdom mener at skulle være det i dag. Det hænger jo sammen med min
afstamning. At jeg er søn af en general og vedkender mig min "borgerlighed". Jeg har aldrig villet lave revolutioner".
Læs om den franske kunstner der var ven og kollega med Asger Jorn.
The French artist Pierre Wemaëre was a friend and colleague of Asger Jorn.
Hjerl Hedes Museumskirke
En typisk romansk kirke
Forbilledet er Tjørring kirke. Freskernes motiver er fra Råsted. Alterbordet en kopi fra Tømmerby, stagerne fra Visby, krucifikset fra Åby. Klokken en afstøbning af den ældste bevarede danske kirkeklokke fra 1100-tallet, den bikubeformede klokke i Mollerup kirke.
Læs om den romanske stil.
Minervas pusling
Berninis elefantobelisk
Minerva's little Chick by Bernini
Se fotos fra Rom, Città Eterna, Den evige stad og Vatikanstaten.
Roms historiske centrum er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
See photos from Rome, Città Eterna, The Eternal City and the Vatican City. A UNESCO World Heritage Site.
"Evigt elskes kun det tabte"
Kirkegaard & Regine,  H.C. Andersen & Jenny

Dante & Beatrice
I Firenze i 1274 så den 9-årige Dante den et år yngre Beatrice for første gang, og han forelskede sig i hende. Hun var iført en let blodrød kjole med et bælte i taljen. Han tænkte på hende som værende engleagtig med guddommelige og ædle kvaliteter, han sendte digte til hende og opholdt sig ofte på de steder, hvor han kunne forvente af få et glimt af hende, men hun talte først til ham 9 år senere. I 1283 så han hende klædt i hvidt spadserende på en gade i Firenze i selskab med to ældre kvinder. Hun vendte sig om og hilste på ham. Hendes hilsen fyldte ham med så stor en glæde, at han ønskede at være alene for at tænke på hende. Han drømte om hende, og gennem hans drømmeoplevelser blev Beatrice den væsentligste inspirationskilde i skriftet "Vita Nuova" ("Nyt Liv"), hvor Dante skrev om kærlighedsdigtning og kommenterede sine egne digte.
Skrotskulpturer ved vandet
som f.eks. Gary Deirmendjians installation "Strata-Tangkrogen" skal få os til at tænke på bl.a. overforbrug og ressourcespild. Og referencen til overflodssamfundet gentager sig i James Dives The Glue Society "Once" ... de er klicheer, vi kan dem udenad.
Anderledes udtryk ses i husflidsteknikker som hækling og patchwork i henholdsvis Ulla Weber Klinges og Birgitte Lund Jensens
skulpturelle organismer og hos Hannah Streefkerks patcwork græsplæne. Streefkerk udstillede i 2011 sin hæklede "jellyfishes". Æstetiske højdepunkter ses i bl.a. Toni Schallers "Beach House", Alejandro Propatos "Permanent Sunrise" og Espen Brandt-Møllers sæbeskulptur. Igen i år er Chen Wenling repræsenteret med en rød figur: "Red Memory: Summer Evening".
Se fotos fra Sculpture by the Sea.
Barokkens kirkearkitektur blev født med Peterskirken
Peterskirken blev indviet i 1626 og er den romersk-katolske hovedkirke og verdens største kirke. Den blev udtænkt og udført af Michelangelo Buonarrotti, Gian Lorenzo Bernini og Carlo Maderno.
I sin oprindelige idé var den nye Peterskirke i renæssancestil, men da den stod færdig var den en barokkirke
. Læs mere om Barokken og andre stilarter.
Baroque church architecture was born with St Peters Basilica. The church was planned and executed by Michelangelo Buonarrotti, Gian Lorenzo Bernini and Carlo Maderno. Originally the new church was in Renaissance Style, when it was finished it was a Baroque church.
Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.
The eruption of Mount Vesuvius in 79 A.D.
A Beginner's Resource Guide to Philately
Drop Down Menu
ARS longa.dk   v/Kirsten Gress