ARS longa.dk   v/Kirsten Gress
Drop Down Menu
Dronningens gobeliner Skagensmalerne Martin Luther og Reformationen Bayeux tapetet
Beskrivelse af ALLE
Dronningens gobeliner.
Tapestries for HM The Queen
of Denmark

The tapestries describes the period of Danish history from the Viking Age to Modern time.
The artists' colony at the Skaw
The Skaw is a little town in Jutland
on the very top of Denmark where light and water from two seas, Kattegat and Skagerak, break above the northern-most tip Grenen. The Skaw was known for its very special light that
attracted painters in the late 1800s.
I 2017 var det 500 år siden at Martin Luther slog sine 95 teser mod afladshandel op på Slotskirkens dør i Wittenberg.
Reformation Jubilee 1517-2017
In 2017 it has been 500 years since Martin Luther, as a protest against the selling of indulgence, nailed his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg.
Gennemgang af hele det 70 m lange broderi der i detaljer beskriver begivenhederne, der førte frem til normannernes erobring af England, der kulminerede i Slaget ved Hastings den 14. oktober 1066.
Olsen-Banden 
-
 Kup, lokationer, personer etc.
Roskilde Domkirke
- en kongegravskirke og verdens kulturarv
Lyngby Kirke
- alter af Christian Lemmerz
 
Guder og helte i græsk
og romersk mytologi
De ni muser Nordisk mytologi Kongehallen, Sagnlandet Lejre
 
Kristne højtider   -   Folkekirken   -   Protestantiske retninger   -   Den ortodokse kirke    -   Den katolske kirke  
Mormonbevægelsen   -   Jehovas Vidner   -   Islam   -   Hinduisme   -   Buddhisme   -   Jødedom
 
Rudolph Tegner Wilhelm Marstrand Maribo Domkirke Engestofte Kirke
 
Historiske krige
Vikingetiden - 1864
1. Verdenskrig
1914-18
2. Verdenskrig
1939-45
Danmarks Besættelse 1940-45
Historiske krige og begivenheder fra vikingetiden til krigen 1864, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne Lauenborg, Holsten og Slesvig (Sønderjylland) helt op til Kongeåen til de sejrende - Preussen og Østrig. Fra Skuddrabet i Sarajevo, den østrig-ungarske tronarving ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie, der udløste
krigen til fredsaftalen i Versailles og til Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.
Krigen, der var den mest blodige og omfattende globale konflikt overhovedet, begyndte med Tysklands invasion af Polen den 1. september 1939, der udløste 2. Verdenskrig i Europa. "De 5 onde år": Kong Christian 10. til hest, samarbejdspolitikken, Frihedsrådet, modstandsbevægelsen, jødeaktionen, sortbørshandel, tyskertøser, mørklægning, rationeringsmærker, luftalarmer, beskyttelsesrum, gasgeneratorer og spærretid.
Fredericia Vold     Tirpitz ved Blåvand
 
Bergen-Belsen Omaha Beach &
Utah Beach
Casa Milà Wien/Vienna
Koncentrationslejren syd for de to små byer Bergen og Belsen

beliggende nær Celle i Tyskland.

D-dag 6. juni 1944, invasionsstrandene.
Den amerikanske og den engelske krigskirkegård i Normandiet.
Gaudís beboelige skulptur med tilnavnet La Pedrera (stenbruddet),
er optaget på
UNESCOs Verdensarvsliste.
Casa Milà a livable sculpture by Antoni Gaudí. A UNESCO World Heritage Site.
Hundertwasserhaus, 1982-85.
Friedensreich Hundertwasser erklærede at al bygningsdesign skulle tage udgangspunkt i beboernes opfattelse af æstetik.
Hundertwasser House, 1982-85.
Friedensreich Hundertwasser declared that the design of any building should be influenced by the aesthetics of its tenants.
Jylland  du er hovedlandet  -  Jutland - the mainland
Aarhus Ribe Ribe VikingeCenter Koldinghus Gammel Estrup Rosenholm Slot
Himmelbjerget Ejer Bavnehøj Øm Kloster Skanderborg Slotskirke Jelling monumenterne Horsens
Borgerne fra Holstebro Exners Nørrelandskirke Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Lodbjerg Kirke Vestervig Kirke Vorupør Gamle Kirkegård
Jyllandsslaget Skagens tre kirker Møgeltønder Kirke Nørre Vosborg Hjerl Hede Samsø
 
Schweiz/Switzerland Den danske symbolist J.F. Willumsen
The Danish symbolist painter J.F. Willumsen
 
New York  -  Baltimore  -  Washington, D.C.  -  Boston
Italien/Italy
 
"Vessel" trappe-skulptur i Hudson Yards, New York Perspektiv Fotos fra Tyskland
Photos from

Germany
Klostergårdene
The Cloisters
New York
 
Fanefjord Kirke Elmelunde Kirke Riga, Letland/Latvia Vaduz, Liechtenstein
 
Gorm den Gamle Dronningen og hendes familie på Trapholt Herre konge, det er tid at stå op. Solkon-

gens daglige rutiner 

Dette billede gav impressionismen navn
Gorm den Gamle regerede fra Jelling. Gorm var gift med Thyra Danebod, der fødte ham tre børn, Knud Danaast (den danerne elsker), der blev dræbt på vikingetogt i England, Harald (senere Harald 1. Blåtand) og Gunhild Gormsdatter, der blev gift med den norske konge Erik Blodøkse.
Det er uvist hvornår Gorm kom til magten, men i
936 skal han have afvist biskop Unni af Hamburg-Bremen, der ønskede at missionere i Norden.
Danske regenter.
Forskellige grader af realisme præger portrætterne på Trapholtudstillingen. Preben Hornungs næsten sfæriske dronningeportræt står i
kontrast til Thomas Kluges hyperrealisme og Niels Strøbeks detaljerealisme.
Dmitry Zhilinsky
repræsenterer den forfinede æstetik. Michael Kvium er nobel figurativ realisme. Boberg den poetiske (sur-)realisme. Franciska Clausen ses som naturalistisk-kubistisk portrætmaler. Jeppe Eisners portræt fremstår i mild forvrængning. Og så er der majestæten i Andy Warhols pop art fortolkning - og meget mere.
"Ritualerne for Ludvig 14. begyndte kl. 7.30 hvor kongen blev vækket af sin kammertjener med ordene "Herre konge, det er tid at stå op". Livlæger, fortrolige og særlig udvalgte gik på rad og række ind i kongens soveværelse. Kongen var vasket, friseret og barberet. Kammerherrerne kom med kongens klæder, han blev klædt på og fik til morgenmad en skål suppe. Kun kongerigets absolut vigtigste personligheder fik tilladelse til at overvære dette ritual. Antallet af tilstedeværende er vurderet til omkring hundrede, alle mænd. Så snart kongen var klædt på knælende han ved sin seng i bøn til Gud, ligeså gjorde alle gejstlige tilstedeværende, lægfolk blev stående." Claude Monet "Impression Soleil Levant", 1873, Musée Marmottan, Paris.
Billedet
var udstillet på den første såkaldte impressionistudstilling 
i 1874, og tidens kritikere latterliggjorde impressionismen, 
og de dannede ordet efter Monets maleri.


This painting gave the impressionists their name:
Claude Monet "Impression Soleil Levant",
1873, Musée Marmottan, Paris.
 
 
Dominica Palmarum, palmernes søndag Neoplatonismen H.C. Andersens liv i Stevns fresker Istedløven
Palmesøndag hvor Jesus red ind i Jerusalem for at fejre den jødiske påske, er søndagen før påske og begyndelsen på "Den stille uge",
også kaldet passionsugen, og inkluderer Palmesøndag,
Skærtorsdag, og Langfredag.
Læs om de kristne højtider
.
Neoplatonismen forsøger at skabe en syntese af antikkens filosofi (Platon, Vergil, Cicero) og kristendommen (Plotin, Augustin og Dante) og er iblandet antik og middelalderlig astrologi, alkymi og planetlære.
Det grundlæggende for neoplatonismen er, at universet og mennesket kan indpasses i samme skema.
Mindehallen i H.C. Andersens Hus. Fresker af Niels Larsen Stevns
De otte fresker, udført i 1930, viser episoder fra Andersens liv som er beskrevet i hans selvbiografi "Mit Livs Eventyr".

Memorial Hall in The Hans Christian Andersen House. Frescoes by the Danish artist Niels Larsen Stevns.
The eight frescoes, executed in 1930, are showing episodes from the life of Andersen as described in his autobiography "My Life as a Fairytale".
H.W. Bissens krigsmonument
vendte
den 10. september
2011 tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.

Amerikanske tropper transporterede i efteråret 1945 Istedløven fra
kasernegården i Lichterfelde, Berlin, til Tøjhusmuseet i København.
 
Christiansborg Slot Frederiksborg Slot Rosenborg Slot Holmens kirke
Absalons Bispeborg. Københavns Slot med Blåtårn. 1.,2., og 3. Christiansborg Slot.

Absalon's Castle, Copenhagen's Castle with the Blue Tower, 1st, 2nd and 3rd Christiansborg Palace.
Frederiksborg Slot i Hillerød, opført af Christian 4. i perioden 1600-20.

Frederiksborg Castle in Hillerød
, 1600-20. The main part of the castle was built in Dutch Renaissance Style by King Christian IV.
huser Den Kongelige Malerisamling, kronjuvelerne og Kong Christian 5.'s gobeliner/Rosenborgtapeterne.

Rosenborg Castle
houses the crown jewels and the Great Hall with the coronation chairs guarded by three silver lions.
Den gamle ankersmedje der blev flådens kirke.

Holmens Church
, an old anchor forge converted into a naval
church
by King Christian IV.
 
Leonardo da Vinci Rafael & stanzerne Michelangelo Victor Vasarely
 
Paul Fischer
genremaler, naturalist og realist. Se realisme
Op Art 1957 &
Kinetisk kunst
Neo-Pop Jeff Koons
Stor retrospektiv udstilling på
Whitney Museum of American Art
i New York i 2014.
Glasmuseet på øen Murano
 
Glasmuseet Ebeltoft Frank O. Gehry Potsdams Sorgenfri  -  Sans,  Souci
Glasmuseet har til huse i Hack Kampmanns gamle Toldbod fra 1920.
Se fotos fra skiftende udstillinger, den permanente samling, museumshaven og glashytten.
Foto af Trine Drivsholms "Longnecks", som indgår i 2012-udstillingen "Hot & Cool, Trine Drivsholm og Tobias Møhl".
Frank O. Gehrys arkitektur er kendetegnende ved de forvrængede kurvede linjer og indbyrdes forbundne former sammenholdt af glasvægge monteret på komplekse metalstrukturer, former der brød med konventionerne for byggeri, som blev yderliggående, spøgefulde, organiske og sensuelle, befriet for genkendelige elementer, beriget med uoverskuelighed ved at pege i mange retninger, skabe skæve vinkler og optisk bedrag.
Læs om Guggenheim Museet i Bilbao
.
På gesimsen på Frederik den Stores lystslot står "Sans, Souci." Hvorfor er der komma efter "Sans" og hvorfor er der punktum efter "Souci"? Den tyske historiker Heinz Dieter Kittsteiner udgav i 2001 sin forskningsrapport "Das Komma von Sans, Souci" og fremsætter to hypoteser omkring tegnsætningen. Den første hypotese går ud på, at tegnene kan tolkes som 1700-tals koder, hvor kommaet står for calvinisme og punktummet for deisme eller naturalisme og betyder at uden stærk protestantisk tro bliver mennesket en sorgløs deist (en person, der tror på en personlig guddom, men afviser, at Gud griber ind i begivenhederne i verden, og at Gud har åbenbaret sig direkte for menneskeheden). Den anden hypotese går ud på, at kommaet skulle forstås bogstaveligt som en virgule, et tegnsætningstegn / , - og være et delikat emne, da Kittsteiner formoder at kronprinsen havde pådraget sig en sygdom der havde medført, at han havde mistet potensen og således var sorgløs - kommaet er symbol på impotens.
 
Sculpture by the Sea, Aarhus, 2009 - 2011 - 2013 - 2015
 
Amalienborg Slot

Amalienborg Palace
.
Folkegaven 1902 Marselisborg Slot

Marselisborg Palace in Aarhus.
Liselund Slot
en nyklassicistisk bygning i en romantisk have.
Liselund Old Castle, a Neoclassical building in a romantic garden.
Mont Saint Michel

På Normandiets nordvestkyst ligger klostret og kirken Mont Saint Michel, der er et historisk monument og betragtes som et af verdens underværker.
 
"Forever Marilyn" "Den sidste Nadver"
og andre af Bjørn Nørgaards værke
r
.
Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama Ingvar Cronhammar
Maskinfascination og Monumentale installationer
 
Firenzes domkirke
Santa Maria del Fiore


Florence
Cathedral
Santa Maria del Fiore
SEDE VACANTE ...
mens sædet er ledigt -
perioden mellem en biskops død eller fratræden og valget af hans efterfølger.
Udtrykket anvendes især for
perioden mellem to paver, her for
tiden fra pave Pius XI's død til pave Pius XII's kroning.
Den katolske kirke har ikke noget at sige ifølge
"Pavebullen" i Brøns kirke
Se reformationsfreskerne
"Pavebullen" og "Himmelborgen".
Carl-Henning Pedersen
Abstrakt ekspressive spontane fantasifulde billeder med fugle, sole, heste og skibe.
 
  I krigsårene måtte Tivoli have et specielt lys, hvis dørene ikke skulle lukkes ved solnedgang. I 1941 skabte PH mørklægningslampen, hvis lys ikke kunne ses fra luften, da det sendes vandret ud, og udviklede dermed den lyskultur, der stadig er kendetegnende for Tivoli. Pæren var kun 5 watt.

During World War II Poul Henningsen (PH) designed a number of lamps for Tivoli in Copenhagen including a special blackout lamp, which enabled Tivoli to stay open after sunset during the occupation.
See photos from Tivoli
Jugendstil Le Corbusier PHs Tivolibelysning
 
Skrotskulpturer ved vandet
som f.eks. Gary Deirmendjians installation "Strata-Tangkrogen" skal få os til at tænke på bl.a. overforbrug og ressourcespild. Og referencen til overflodssamfundet gentager sig i James Dives The Glue Society "Once" ... de er klicheer, vi kan dem udenad.
Anderledes udtryk ses i husflidsteknikker som hækling og patchwork i henholdsvis Ulla Weber Klinges og Birgitte Lund Jensens skulpturelle organismer og hos Hannah Streefkerks patcwork græsplæne. Streefkerk udstillede i 2011 sin hæklede "jellyfishes". Æstetiske højdepunkter ses i bl.a. Toni Schallers "Beach House", Alejandro Propatos "Permanent Sunrise" og Espen Brandt-Møllers sæbeskulptur. Igen i år er Chen Wenling repræsenteret med en rød figur: "Red Memory: Summer Evening".
Se fotos fra Sculpture by the Sea.
Barokkens kirkearkitektur blev født med Peterskirken
Peterskirken blev indviet i 1626 og er den romersk-katolske hovedkirke og verdens største kirke. Den blev udtænkt og udført af Michelangelo Buonarrotti, Gian Lorenzo Bernini og Carlo Maderno.
I sin oprindelige idé var den nye Peterskirke i renæssancestil, men da den stod færdig var den en barokkirke
. Læs mere om Barokken og andre stilarter.
Baroque church architecture was born with St. Peters Basilica. The church was planned and executed by Michelangelo Buonarrotti, Gian Lorenzo Bernini and Carlo Maderno. Originally the new church was in Renaissance Style, when it was finished it was a Baroque church.
 
Gottorp Slot i Slesvig
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.
Nydambåden
Robåd fra 320 e.Kr.
Frederik 1.'s kenotaf i Bordesholm Klosterkirke Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke
indgår i Den danske kulturkanon.
 
Picassos "Kvinderne fra Avignon" indvarsler kubismen/Picasso's "Les Demoiselles d'Avignon" ushered in Cubism.
 
Asger Jorn
Danmarks verdenskendte kunstner.

world-renowned Danish artist. 

Dansk Guldalder Kongernes
Lapidarium
Hohenschönhausen
STASI fængslet i Berlin
.
 
  Fritz Köthe
I "Der Spiegel" 24.10.2005 beskrives Köthe som "BRD-Godfather of Pop" (Popkunstens gudfar i Forbundsrepublikken Tyskland).
Köthe kan ikke med rette betegnes som PopArt kunstner selv om han er tæt på stilen. D
en typiske PopArt anvendte et billedsprog, der var enkelt og klart med genkendelige motiver. Det enkle og klare er ikke til stede i Köthes værker. Det "afrevne papir" som indikerer, at der er tale om en collage og som ses malet i hans billeder slører overblikket.
Se PopArt.
 
Pierre Wemaëre:
"Som de ser bor jeg mellem to kirker og to kirkers kors. Jeg er katolik..."
"Hertil kommer, at jeg er upolitisk, hverken til venstre eller højre. I hvert fald ikke venstre, som ungdom mener at skulle være det i dag. Det hænger jo sammen med min
afstamning. At jeg er søn af en general og vedkender mig min "borgerlighed".
Jeg har aldrig villet lave revolutioner".
Læs om den franske kunstner der var ven og kollega med Asger Jorn.
The French artist Pierre Wemaëre was a friend and colleague of Asger Jorn.
 
Hjerl Hedes Museumskirke
En typisk romansk kirke
Minervas pusling
Berninis elefantobelisk
Minerva's little Chick by Bernini
"Evigt elskes kun det tabte"
Kirkegaard & Regine
H.C. Andersen & Jenny
Dante & Beatrice
Forbilledet er Tjørring kirke. Freskernes motiver er fra Råsted. Alterbordet en kopi fra Tømmerby, stagerne fra Visby, krucifikset fra Åby. Klokken en afstøbning af den ældste bevarede danske kirkeklokke fra 1100-tallet, den bikubeformede klokke i Mollerup kirke.
Læs om den romanske stil.
 
Se fotos fra Rom, Città Eterna, Den evige stad og Vatikanstaten.
Roms historiske centrum er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
 
See photos from Rome, Città Eterna, The Eternal City and the Vatican City. A UNESCO World Heritage Site.  
 
I Firenze i 1274 så den 9-årige Dante den et år yngre Beatrice for første gang, og han forelskede sig i hende. Hun var iført en let blodrød kjole med et bælte i taljen. Han tænkte på hende som værende engleagtig med guddommelige og ædle kvaliteter, han sendte digte til hende og opholdt sig ofte på de steder, hvor han kunne forvente af få et glimt af hende, men hun talte først til ham 9 år senere. I 1283 så han hende klædt i hvidt spadserende på en gade i Firenze i selskab med to ældre kvinder. Hun vendte sig om og hilste på ham. Hendes hilsen fyldte ham med så stor en glæde, at han ønskede at være alene for at tænke på hende. Han drømte om hende, og gennem hans drømmeoplevelser blev Beatrice den væsentligste inspirationskilde i skriftet "Vita Nuova" ("Nyt Liv"), hvor Dante skrev om kærlighedsdigtning og kommenterede sine egne digte.
 
Kongelige på frimærker
Royal Families on Stamps
 
Julemærket der vakte opsigt
Kæmpebaby på Napoleonshat
"Saa grufuldt og farveløst og grimt,
at det skamskænder ethvert Julebrev".
1926-mærket handler ikke om jul, det gør de øvrige julemærker til gengæld.
Julemærket - en dansk opfindelse
I 1903 fik postmester Einar Holbøll den idé, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2 øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
The Christmas seal is a Danish invention. In 1903 postmaster Einar Hollboell expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
 
Matadorbyen "Korsbæk på Bakken" ZOO - København, Berlin og Rom Gadekunst i Brande
Street Art in Brande
Sandskulpturer
Sand Sculptures
 
Den danske kulturkanon
Se udvalgte kunstværker.
Jesus Kristus Pirkentavl
Jyllands første universitet,
Rosenholm Slot.
Glansbilledkunst
Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.
Kunsten er lang, livet er kort, øjeblikket flygtigt, eksperimentet farefuldt, dommen vanskelig.
Art is long, life is short, fleeting opportunity, perilous experiment, difficult judgment.
Hippokrates, 460-375 f.Kr.
 
A Beginner's Resource Guide to Philately
 
 
Drop Down Menu
 
 

Search Engine Optimization
and Free Submission