Drop Down Menu
Dronningens gobeliner
Beskrivelse af ALLE
Dronningens gobeliner.
Tapestries for HM The Queen
of Denmark

The tapestries describes the period of Danish history from the Viking Age to Modern time.
Skagensmalerne
The artists' colony at the Skaw
The Skaw is a little town in Jutland
on the very top of Denmark where light and water from two seas, Kattegat and Skagerak, break above the northern-most tip Grenen. The Skaw was known for its very special light that
attracted painters in the late 1800s.
Martin Luther og Reformationen
I 2017 var det 500 år siden at Martin Luther slog sine 95 teser mod afladshandel op på Slotskirkens dør i Wittenberg.
Reformation Jubilee 1517-2017
In 2017 it has been 500 years since Martin Luther, as a protest against the selling of indulgence, nailed his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg.
Bayeux tapetet
Gennemgang af hele det 70 m lange broderi der i detaljer beskriver begivenhederne, der førte frem til normannernes erobring af England, der kulminerede i Slaget ved Hastings den 14. oktober 1066.
Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile
"Kunsten er lang, livet er kort, øjeblikket flygtigt, eksperimentet farefuldt, dommen vanskelig."
"Life is short, Art long, Occasion sudden and dangerous, Experience deceitful, and Judgment difficult."
Hippokrates, 460-375 f.Kr.
Olsen-Banden 
-  Kup, lokationer, personer etc.
Roskilde Domkirke/Roskilde Cathedral
- en kongegravskirke og verdens kulturarv
Lyngby Kirke
Guder og helte i græsk
og romersk mytologi
De ni muser
Nordisk mytologi
Kongehallen, Sagnlandet Lejre
Digital kunst & KI/Digital Art & AI
Kristne højtider   -   Folkekirken   -   Protestantiske retninger   -   Den ortodokse kirke    -   Den katolske kirke
Mormonbevægelsen   -   Jehovas Vidner   -   Islam   -   Hinduisme   -   Buddhisme   -   Jødedom
Historiske krige
Vikingetiden - 1864
Historiske krige og begivenheder fra vikingetiden til krigen 1864, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne Lauenborg, Holsten og Slesvig (Søderjylland) helt op til Kongeåen til de sejrende - Preussen og Østrig.
Fredericia Vold
1. Verdenskrig
1914-18
Fra Skuddrabet i Sarajevo den østrig-ungarske tronarving ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie, der udløste krigen til fredsaftalen i Versailles og til Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.
2. Verdenskrig
1939-45
Krigen, der var den mest blodige og omfattende globale konflikt overhovedet, begyndte med Tysklands invasion af Polen den 1. september 1939, der udløste 2. Verdenskrig i Europa.
Danmarks Besættelse 1940-45
"De 5 onde år": Kong Christian 10. til hest, samarbejdspolitikken, Frihedsrådet, modstandsbevægelsen, jødeaktionen, sortbørshandel, tyskertøser, mørklægning, rationeringsmærker, luftalarmer, beskyttelsesrum, gasgeneratorer og spærretid.
Tirpitz ved Blåvand
Bergen-Belsen
Koncentrationslejren syd for de to små byer Bergen og Belsen beliggende nær Celle i Tyskland.
D-dag 6. juni 1944
Casa Milà
Gaudís beboelige skulptur med tilnavnet La Pedrera (stenbruddet), er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
Casa Milà a livable sculpture by Antoni Gaudí. A UNESCO World Heritage Site.
Wien/Vienna
Rudolph Tegner
Wilhelm Marstrand
Sorø Klosterkirke
Maribo Domkirke
Engestofte Kirke
Skørping Nykirke
Skørping Kirke
Gerding Kirke
Guggenheim Bilbao
Sommerfugle
Fugle 
Fisk
United States of America
Drop Down Menu
Fotos fra Nürnberg
Photos from

Nuremberg
Fotos fra Hamborg
Photos from Hamburg
Schweiz/Switzerland
Italien/Italy
Pompeji/Pompeii Napoli/Naples Assisi Rom/Rome Firenze/Florence Verona
Venedig/Venice Domkirken i Pisa
The Field of Miracles Pisa
Padova/Padua Palazzo Te Milano/Milan Chiavenna - Cittaslow
Genova Marienberg Sydtyrol Monte Isola Siena Guareschi & Don Camillo
Frankrig/France:
Oradour-sur-Glane   -   Montauban   -   Mont-Saint-Michel  - 
Colmar   -   Strasbourg   -   Gramat   -    Avignon   -   Arles   -
Cahors  &  Château de Cayx   -   Marseille   -   Nîmes   -  
Le Corbusier   -   Invasionsstrandene   -   Bayeux   -
Paris   -   Versailles   -   Viaduc de Millau
Multikunstneren Bjørn Nørgaard
Gorm den Gamle
Gorm den Gamle regerede fra Jelling. Gorm var gift med Thyra Danebod, der fødte ham tre børn, Knud Danaast (den danerne elsker), der blev dræbt på vikingetogt i England, Harald (senere Harald 1. Blåtand) og Gunhild Gormsdatter, der blev gift med den norske konge Erik Blodøkse.
Det er uvist hvornår Gorm kom til magten, men i
936 skal han have afvist biskop Unni af Hamburg-Bremen, der ønskede at missionere i Norden.
Danske regenter.
Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr.
The eruption of Mount Vesuvius in 79 A.D.
Herre konge, det er tid at stå op. Solkongens daglige rutiner 
"Ritualerne for Ludvig 14. begyndte kl. 7.30 hvor kongen blev vækket af sin kammertjener med ordene "Herre konge, det er tid at stå op". Livlæger, fortrolige og særlig udvalgte gik på rad og række ind i kongens soveværelse. Kongen var vasket, friseret og barberet. Kammerherrerne kom med kongens klæder, han blev klædt på og fik til morgenmad en skål suppe. Kun kongerigets absolut vigtigste personligheder fik tilladelse til at overvære dette ritual. Antallet af tilstedeværende er vurderet til omkring hundrede, alle mænd. Så snart kongen var klædt på knælende han ved sin seng i bøn til Gud, ligeså gjorde alle gejstlige tilstedeværende, lægfolk blev stående."
Dette billede gav impressionismen navn
Claude Monet "Impression Soleil Levant", 1873, Musée Marmottan, Paris.
Billedet
var udstillet på den første såkaldte impressionistudstilling 
i 1874, og tidens kritikere latterliggjorde impressionismen, 
og de dannede ordet efter Monets maleri.


This painting gave the impressionists their name:
Claude Monet "Impression Soleil Levant", 1873, Musée Marmottan, Paris.
Dominica Palmarum, palmernes søndag
Palmesøndag hvor Jesus red ind i Jerusalem for at fejre den jødiske påske, er søndagen før påske og begyndelsen på "Den stille uge", også kaldet passionsugen, og inkluderer Palmesøndag, Skærtorsdag, og Langfredag.
Læs om de kristne højtider.
Neoplatonismen
Neoplatonismen forsøger at skabe en syntese af antikkens filosofi (Platon, Vergil, Cicero) og kristendommen (Plotin, Augustin og Dante) og er iblandet antik og middelalderlig astrologi, alkymi og planetlære.
Det grundlæggende for neoplatonismen er, at universet og mennesket kan indpasses i samme skema.
H.C. Andersens liv i Stevns fresker
Mindehallen i H.C. Andersens Hus. Fresker af Niels Larsen Stevns
De otte fresker, udført i 1930, viser episoder fra Andersens liv som er beskrevet i hans selvbiografi "Mit Livs Eventyr".
 
Memorial Halll in The Hans Christian Andersen House. Frescoes by the Danish artist Niels Larsen Stevns. The eight frescoes, executed in 1930, are showing episodes from the life of Andersen as described in his autobiography "My Life as a Fairytale".
Istedløven
H.W. Bissens krigsmonument
vendte
den 10. september
2011 tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård.

Amerikanske tropper transporterede i efteråret 1945 Istedløven fra kasernegården i Lichterfelde, Berlin, til Tøjhusmuseet i København.
Jugendstil
Christiansborg Slot
Absalons Bispeborg. Københavns Slot med Blåtårn. 1.,2., og 3. Christiansborg Slot.
Absalon's Castle, Copenhagen's Castle with the Blue Tower, 1st, 2nd and 3rd Christiansborg Palace.
Frederiksborg Slot
Frederiksborg Slot i Hillerød, opført af Christian 4. i perioden 1600-20.
Frederiksborg Castle in Hillerød, 1600-20. The main part of the castle was built in Dutch Renaissance Style by King Christian IV.
Rosenborg Slot
huser Den Kongelige Malerisamling, kronjuvelerne og Kong Christian 5.'s gobeliner/Rosenborgtapeterne.
Rosenborg Castle houses the crown jewels and the Great Hall with the coronation chairs guarded by three silver lions.
Holmens kirke
Den gamle ankersmedje der blev flådens kirke.
Holmens Church, an old anchor forge converted into a naval church by King Christian IV.
Mont Saint Michel
På Normandiets nordvestkyst ligger klostret og kirken Mont Saint Michel, der er et historisk monument og betragtes som et af verdens underværker.
Den katolske kirke har ikke noget at sige ifølge
"Pavebullen" i Brøns kirke
Se reformationsfreskerne
"Pavebullen" og "Himmelborgen".
Jesus Kristus
Pavepaladset i Avignon
hovedsæde for den romersk katolske kirke fra 1309-1377
Firenzes domkirke
Santa Maria del Fiore
Florence Cathedral
Santa Maria del Fiore

Streets of London
Glansbilledkunst
Gottorp Slot i Slesvig
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf.
Nydambåden
Robåd fra 320 e.Kr.
Frederik 1.'s kenotaf i Bordesholm Klosterkirke
Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke
indgår i Den danske kulturkanon.
Julemærket der vakte opsigt
Kæmpebaby på Napoleonshat
"Saa grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskænder ethvert Julebrev".
1926-mærket handler ikke om jul, det gør de øvrige julemærker til gengæld.
Julemærket - en dansk opfindelse
I 1903 fik postmester Einar Holbøll den idé, at alle pakker kunne forsynes med et ekstra 2-øres mærke, og overskuddet kunne gå til fordel for syge børn.
The Christmas seal is a Danish invention. In 1903 postmaster Einar Holbøll expressed the idea that all packages could be supplied with Christmas seals, and the profit dedicated to giving sick children renewed hope.
Hjerl Hedes Museumskirke
En typisk romansk kirke

Forbilledet er Tjørring kirke. Freskernes motiver er fra Råsted. Alterbordet en kopi fra Tømmerby, stagerne fra Visby, krucifikset fra Åby. Klokken en afstøbning af den ældste bevarede danske kirkeklokke fra 1100-tallet, den bikubeformede klokke i Mollerup kirke.
Læs om den romanske stil.

Minervas pusling
Berninis elefantobelisk
Minerva's little Chick by Bernini
Se fotos fra Rom, Città Eterna, Den evige stad og Vatikanstaten.
Roms historiske centrum er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
See photos from Rome, Città Eterna, The Eternal City and the Vatican City. A UNESCO World Heritage Site.
"Evigt elskes kun det tabte"
Kirkegaard & Regine,  H.C. Andersen & Jenny

Dante & Beatrice
I Firenze i 1274 så den 9-årige Dante den et år yngre Beatrice for første gang, og han forelskede sig i hende. Hun var iført en let blodrød kjole med et bælte i taljen. Han tænkte på hende som værende engleagtig med guddommelige og ædle kvaliteter, han sendte digte til hende og opholdt sig ofte på de steder, hvor han kunne forvente af få et glimt af hende, men hun talte først til ham 9 år senere. I 1283 så han hende klædt i hvidt spadserende på en gade i Firenze i selskab med to ældre kvinder. Hun vendte sig om og hilste på ham. Hendes hilsen fyldte ham med så stor en glæde, at han ønskede at være alene for at tænke på hende. Han drømte om hende, og gennem hans drømmeoplevelser blev Beatrice den væsentligste inspirationskilde i skriftet "Vita Nuova" ("Nyt Liv"), hvor Dante skrev om kærlighedsdigtning og kommenterede sine egne digte.
Klik på kortene for at se dem i fuld størrelse/Click on the maps to see full size
Drop Down Menu
ARS longa.dk
kontakt

Search Engine Optimization
and Free Submission